netherlandsnl
Pioniers rusten nooit op hun lauweren

Pioniers rusten nooit op hun lauweren

04-05-2020 | Interview
Die ene foto moest en zou genomen worden. Op het dak. Haar dak. Ondanks de bezwaren van een fotograaf met hoogtevrees hield Masja Zandbergen, hoofd ESG-integratie, voet bij stuk. Ze wou per se op de foto tussen haar zonnepanelen. Met gepaste trots. Het huis – haar huis – laat namelijk duidelijk zien dat het mogelijk is om een verschil te maken. Als je maar wilt en visie hebt. En als je bereid bent om te investeren.
  • Peter van Kleef
    Peter
    van Kleef
    Chief Editor

Investeren, om daar later de vruchten van te plukken, is waar het om draait, ook in haar functie bij Robeco. Maar de bereidheid om te investeren in duurzaamheid komt pas als mensen zich bewust worden van de noodzaak, of de kansen. Volgens Zandbergen is dat bewustzijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Aan het begin van haar carrière in 1997 stuitte Zandbergen – die niet wilde beleggen in bedrijven die zich schuldig maakten aan kinderarbeid of er slechte arbeidsomstandigheden op na hielden – op weerstand van portefeuillemanagers als ze duurzaamheidsoverwegingen ter sprake bracht.

Vandaag de dag vormen de risico's en kansen van duurzaamheid een essentieel onderdeel van iedere financiële analyse. “Iedereen is zich er meer van bewust. De maatschappij verandert en je ziet over de hele wereld bezorgdheid over het klimaat, maar ook over bijvoorbeeld inkomensongelijkheid. Bedrijven realiseren zich dat ze door aandeelhouders ter verantwoording worden geroepen over hun CO2-uitstoot, de productie van wegwerpplastic, hun belastingmoraal en ga zo maar door.”

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Leidende rol

Maar meer bewustzijn alleen is niet genoeg. Bij lange na niet. “Veel mensen weten nog steeds veel te weinig over duurzaamheid”, zegt Zandbergen. “De vermogensbeheersector heeft ook nog een lange weg te gaan als het gaat om het effectief implementeren van duurzaamheid in portefeuilles. Het is niet alleen maar een race om als eerste met een trendy nieuw fonds te komen, puur om nieuwe klanten aan te trekken. Er komt veel meer bij kijken.”

De sector moet in actie komen en dat leidt tot een conflict van een heel andere orde. Je concurreert met andere vermogensbeheerders en wilt de beste zijn, maar tegelijkertijd moet iedereen wel de juiste kant op gaan. Samenwerking is namelijk de enige manier om verandering tot stand te brengen. En Robeco speelt daarin een leidende rol, zegt ze.

“Ons interne onderzoek is ongeëvenaard, dankzij RobecoSAM, ons Zwitserse partnerbedrijf. En onze portefeuillemanagers zien het belang in van dat onderzoek. Ze weten hoe ze de gegevens moeten gebruiken en waarom die onmisbaar zijn voor het analyseren van toekomstige risico's en kansen.” Die kennis is trouwens voortdurend in ontwikkeling, want stilstand is achteruitgang.

Decarbonized value

“Het is onze kwantitatieve onderzoekers gelukt om een decarbonized value-methode te ontwikkelen. De druk om dat te doen was groot, want klanten wilden een waardeportefeuille met een kleinere voetafdruk, oftewel een lager CO2-risico. Veel traditionele waardebedrijven maken namelijk deel uit van oude, vervuilende industrieën. Onze onderzoekers hebben nu een model ontwikkeld waarmee onze klanten de value-factor kunnen blijven benutten, maar wel met een veel kleinere voetafdruk.”

Denk je dat Zandbergen nu op haar lauweren gaat rusten? Vergeet het maar. Er wordt dagelijks voortgang geboekt, maar er is nog steeds veel werk te verzetten. Het meten van impact staat nog maar in de kinderschoenen. “We hebben nog een lange weg te gaan. Mijn streven is om vooruit te blijven bewegen. We ontwikkelen risicomodellen en factormodellen die ESG-criteria integreren in hun berekeningen. We hebben ESG-scores voor bedrijven ontwikkeld. We gaan een dialoog aan met tal van bedrijven. Maar uiteindelijk wil je toch weten – kunnen meten! – wat je hebt bereikt in de echte wereld. Onze impact is alleen lastig vast te stellen, omdat we niet iets maken of produceren.”

“Wordt de wereld een stuk veiliger als we een producent van controversiële wapens uitsluiten? Als we dat doen, wordt de belegging dan niet gewoon gedaan door beleggers die er minder problemen mee hebben? En welk effect heeft het op de echte wereld als wij de CO2-voetafdruk van een portefeuille verkleinen?” Er is nog maar weinig onderzoek beschikbaar om deze vragen te beantwoorden.

Kritisch kijken naar eigen rol

Klanten willen minder risico in hun portefeuilles, en dus ook minder klimaatrisico. En vanuit het oogpunt van stewardship willen ze ook verantwoord beleggen. Op dit moment is niet-financiële impact nog moeilijk te meten. De financiële sector – met Noord-Europa voorop – is op zoek naar oplossingen die dit mogelijk moeten maken. “Sommige aspecten kunnen we nu nog niet meenemen in financiële analyses”, zegt Zandbergen.

“We kunnen in de waarderingen wel rekening houden met CO2-risico's, maar dat zou veel eenvoudiger zijn als er een prijs per eenheid CO2 was.” Kan de financiële sector de wereld een duwtje in de juiste richting geven? Of is dit misschien zelfs de verantwoordelijkheid van de sector, als bezitter of beheerder van grote sommen geld? Het is logisch dat de sector kritisch naar zijn eigen rol kijkt.

En in zekere zin geldt dat ook voor Zandbergen. “De vraag is: waar begint en eindigt die verantwoordelijkheid? Als een regering besluit kolencentrales te bouwen, moeten wij die dan uitsluiten? Dat is een van de vele dilemma's waar de sector op dit moment mee worstelt. Daarnaast hebben we ook te maken met concurrenten, ngo's en andere spelers en moeten we een antwoord zien te vinden op de vraag welke impact sommige grote beslissingen hebben op ons beleggingsuniversum.”

De palmoliesector stelt ons voor zo'n dilemma. De productie van palmolie vormt een bedreiging voor het regenwoud. “Wij hanteren een strikte drempel: de helft van de productie moet duurzaam zijn. Sommige bedrijven komen niet eens in de buurt van deze drempel. We kunnen dan met ze in gesprek gaan tot sint-juttemis, maar ze gaan er nooit komen. Deze bedrijven sluiten we uit. Andere bedrijven krijgen heel duidelijk van ons te horen dat ze aan deze eis moeten voldoen. In die gevallen kunnen we echt invloed uitoefenen.”

Dit interview werd eerder gepubliceerd in SIX.
Lees het volledige interview in PDF-formaat.
SIX. magazine
SIX. magazine
Download the Magazine
Gerelateerd aan dit artikel: