netherlandsnl
Stemseizoen: we laten onze stem als aandeelhouder horen

Stemseizoen: we laten onze stem als aandeelhouder horen

25-07-2019 | Visie
Duurzaamheid krijgt meer draagvlak in de VS, terwijl in Azië bestuurssamenstelling nog steeds een van de meest omstreden onderwerpen is. Dat was de uitkomst van het afgelopen stemseizoen, waarin Robeco gebruikmaakte van zijn recht als aandeelhouder om te proberen ondernemingen duurzamer te maken. Aandeelhouders kunnen jaarlijks hun mening geven en dit jaar waren er enkele opmerkelijke toppers en missers, aldus het Active Ownership-team van Robeco.
  • Laura Bosch Ferreté
    Laura
    Bosch Ferreté
    Engagement specialist

In 2019 is het aantal aandeelhoudersvergaderingen waarin Robeco zijn stem uitbrengt aanzienlijk toegenomen, hoofdzakelijk door een stijging van het aantal klanten en mandaten. In 2018 stemden we nog op ruim 5.000 algemene vergaderingen, maar we verwachten dat dit aantal in 2019 hoger uitvalt. Robeco brengt als vermogensbeheerder namens de eigenaren van de beleggingen een stem uit met als doel om de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) te verbeteren binnen de ondernemingen waarin we beleggen.

“In de VS is het aantal maatschappelijke aandeelhoudersvoorstellen enorm toegenomen. Vorig jaar was milieu het centrale thema, maar dit jaar was milieu minder sterk aanwezig op de vergaderagenda en werden meer maatschappelijke onderwerpen voorgedragen voor stemming”, zegt engagementspecialist Laura Bosch Ferreté. Zij heeft alle resultaten van het levendige stemseizoen maart-juni op een rij gezet. Tot de maatschappelijke onderwerpen behoren zaken als verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen en de kosten van lobby’s.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Gezamenlijk ingediende voorstellen

“Robeco brengt ongeveer 35% van de stemmen uit in de VS, een belangrijke markt voor ons dus. In totaal ondersteunden we dit jaar ongeveer 80% van de voorstellen die werden ingediend door aandeelhouders”, voegt Carola van Lamoen, hoofd Active Ownership, toe.

“We dienden twee voorstellen gezamenlijk in. In het eerste voorstel vroegen we Ford meer openheid te verschaffen over de bijdrage aan klimaatgerelateerde lobbyactiviteiten. We wilden graag weten in hoeverre deze bijdrage aan brancheorganisaties en politieke groeperingen in lijn is met hun milieubeleid en of de kosten opwegen tegen de baten.”

“In het tweede voorstel vroegen we BP in hoeverre de bedrijfsstrategie aansluit bij het scenario van maximaal 2 graden opwarming van de aarde en welke plannen zij in dit kader hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De zekerheid dat een onderneming ook op termijn overleeft en erkent dat klimaatverandering een belangrijk risico is voor de bedrijfsvoering, is zeer belangrijk voor aandeelhouders.”

Link met engagementthema’s

“Diverse onderwerpen die door aandeelhouders werden voorgedragen voor een besluit, sloten naadloos aan bij onze engagementactiviteiten. Voorbeelden daarvan zijn beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, hoe farmaciebedrijven de prijs van medicijnen laten meewegen in hun beloningsbeleid en heel veel aandacht voor plastic afval.”

Ook de beloning van bestuursleden en de aansluiting daarvan op behaalde resultaten werd weer eens van stal gehaald. Een nieuw onderwerp was de vertegenwoordiging van vrouwen binnen het bestuur, waarvoor vanaf 2020 in een aantal landen criteria gaan gelden. “Sommige patronen blijven hetzelfde als in voorgaande jaren. Zo is er veel gestemd tegen beloningspakketten vanwege structurele kwesties in de manier waarop ondernemingen die samenstellen”, zegt ze. “In de VS hebben we tegen 35% van dat soort beloningspakketten gestemd, iets meer dan ons gemiddelde van 27% wereldwijd.”