netherlandsnl
Credit Outlook: Slimheid, snelheid en geluk

Credit Outlook: Slimheid, snelheid en geluk

27-06-2019 | Quarterly outlook

Wij zijn sceptisch over de gedachte dat centrale banken onfeilbaar zijn. Er is een bepaalde mate van behendigheid – en geluk – nodig om bij te blijven met de schommelingen in het marktsentiment op de korte termijn. We geven er de voorkeur aan om ons te blijven richten op bedachtzame aandelenselectie en waarde op lange termijn.

 • James Stuttard
  James
  Stuttard
  Head of Global Macro team and Portfolio Manager, Robeco
 • Sander Bus
  Sander
  Bus
  Co-head Credit team
 • Victor Verberk
  Victor
  Verberk
  CIO Fixed Income and Sustainability and Portfolio Manager of Robeco Global Credits

In het kort

 • Snelle omslag van verkrapping naar verruiming in het beleid van centrale banken
 • Herstel, verkopen, herstel: er zijn frequente wisselingen in het sentiment zichtbaar
 • We blijven ons richten op aandelenselectie en waarde op de lange termijn

Een tijd van meerdere omslagpunten

Voor het eerst in 46 edities van deze Global Credit Quarterly Outlook hebben we het gevoel dat er sprake is van meerdere omslagpunten in kredietcycli die tegelijkertijd invloed hebben op de markten. Er is over de lange termijn een trend naar deglobalisering gaande, die wordt gevoed door wijdverbreid populisme. De handelstarieven zullen daardoor stijgen. Dit zal op de middellange termijn het voordeel van goedkope uitbestede arbeid onder druk zetten. Daardoor zullen de historisch hoge marges afbrokkelen en zal het wereldwijde klantenbestand van bedrijven mogelijk aan breedte verliezen.

Een andere geleidelijke trend is de ontwikkeling van een economisch gezien minder gunstig demografisch kader. De gevestigde trends op het gebied van sparen en beleggen zijn daarbij aan verandering onderhevig. Ten slotte is het uiteenspatten van de superschuldencyclus 12 jaar geleden de voornaamste aanhoudende reden voor het voorzichtige gedrag in de sector huishoudens en voor het daaruit voortvloeiende feit dat het traditionele monetaire beleid geen effect heeft

Bovenop deze ontwikkelingen op de lange termijn is er sprake van een aantal cyclische trends: we hebben te maken met een cyclische groeivertraging, frequentere mini-spreadcycli vanwege een gebrek aan liquiditeit en ingrijpen van centrale banken wegens teruglopende inflatie.

Overhaast herstel

Wij zijn van mening dat we ons nog altijd in een zwakke neergaande markt bevinden, die, net als in de cyclus van 1997-2002, van tijd tot tijd door overhaast herstel wordt gekenmerkt. De centrale banken proberen ondertussen allemaal dezelfde behandeling uit om de patiënt te genezen: een recept dat uiteindelijk niet werkt. Maar we weten dat het niet verstandig is om tegen de Fed of de ECB in te gaan.

Bij een groot deel van de beleggingsindustrie is de gedachte ingeprent dat obligatierentes negatief zijn gecorreleerd met het rendement op activa, waarbij hogere rentes een krappere spread inhouden. We zijn nu overgegaan op een regime waarin een lagere rente gepaard gaat met een krappere spread. Daardoor zijn beleggingscategorieën onderling gecorreleerd geraakt. In combinatie met geringe liquiditeit en het feit dat de centrale banken snel op de financiële markten reageren, maakt dit het sentiment op de korte termijn haast tweeledig. Beleggers moeten behendig zijn en snel kunnen schakelen van pessimisme naar optimisme. Kortom: wat je nodig hebt is slimheid, snelheid en geluk.

We hebben niet als centraal standpunt dat we constant handelen in obligaties met een hogere en lagere beta. We geloven juist dat we in een fase van de kredietcyclus zitten waarin aandelenselectie, regioallocatie, sectortrends en een focus op langetermijnwaarde, relatief gezien een veel grotere kans op winst bieden.

We zijn iets, maar niet veel, optimistischer geworden over de waarderingen. De spreads zijn nog altijd ruimer dan tijdens het dieptepunt in 2018, maar de rente is te laag om de huidige trend in de richting van verkrapping na te jagen. We hebben een voorkeur voor een kleine longpositie in Europese spreadproducten, maar niet in een wereldwijde context.

Uitstel van het onvermijdelijke

Het is goed mogelijk dat de delen van de wereld waarin de bevolking vergrijst, momenteel een geleidelijk proces van ‘Japanificatie’ ondergaan, waarbij de rente onvermijdelijk laag is. Na Europa zou ook de VS kunnen volgen. In een dergelijk lagerenteklimaat zijn beleggers gedwongen om credits te kopen om hun rendement te verhogen.

Wij zijn sceptisch over de gedachte dat centrale banken onfeilbaar zijn, maar we weten ook dat ze toch nog wat langer activazeepbellen kunnen creëren. Er is een echte recessie nodig om de fundamentele achtergrond opnieuw vast te stellen. Maar hoe langer het duurt voordat deze recessie zich voltrekt, hoe zwaarder die zal zijn. Voorlopig lijkt het erop dat iedereen zich bewust is van de risico's, maar de creditmarkt heeft deze niet ingeprijsd... nog niet.

Lees de volledige Engelstalige Credit Quarterly Outlook

Disclaimer

Dit document is niet beschikbaar voor gebruikers uit landen waar het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, zoals ‘US persons’.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Alle aanvragen worden gecontroleerd.