netherlandsnl
Geleidelijk op weg naar gendergelijkheid

Geleidelijk op weg naar gendergelijkheid

24-06-2019 | Visie

Bedrijven hebben nog een lange weg te gaan voordat mannen en vrouwen een gelijke positie hebben op de werkvloer, blijkt uit een studie van RobecoSAM.

 • Markéta Pokorná
  Markéta
  Pokorná
  Sustainability Investing Associate

In het kort

 • Percentage vrouwen in werkzame beroepsbevolking gedaald
 • Verschil in beloning tussen mannen en vrouwen pas over 22 jaar weggewerkt
 • Steun voor kinderopvang en flexwerk neemt toe

Uit het onderzoek blijkt dat er langzaam maar zeker vooruitgang wordt geboekt als het gaat om gendergelijkheid. Toch valt er nog veel winst te behalen op het gebied van beloning, kansen en kinderopvang. 

Zo is het veelbesproken verschil in beloning pas over 22 jaar weggewerkt als we doorgaan in het huidige tempo, zeggen Jacob Messina, Head of Research bij RobecoSAM, en Markéta Pokornà, SI Research Associate.

“Genderdiversiteit heeft een positief effect op de corporate governance, het aantrekken van talent en de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Dat zijn stuk voor stuk belangrijke factoren voor een goede concurrentiekracht op de lange termijn”, zegt Messina in de researchpaper ‘Slowly but surely: gradual progress towards gender equality’, die is gepubliceerd in het RobecoSAM Yearbook 2019.

“Aan beleid van bedrijven dat genderdiversiteit bevordert, zie je af dat die bedrijven goed worden geleid. Deze bedrijven zien in wat de waarde van diversiteit is voor het prikkelen van de creativiteit, het stimuleren van innovatie, het beperken van risico en het verhogen van de productiviteit. Ook zijn zulke bedrijven begaan met het welzijn van hun medewerkers.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Raamwerk voor metingen

“Het raamwerk van RobecoSAM voor het meten van genderdiversiteit onderschrijft deze visie en impliceert dat bedrijven met een divers en gelijkwaardig personeelsbestand inderdaad beter in staat zijn om goed te presteren”, voegt Pokornà toe.

“Door op de werkvloer een gelijk speelveld te creëren helpen bedrijven bovendien om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de bredere samenleving te bevorderen. Beleggers die rekening houden met deze factoren, kunnen op een vergelijkbare manier hun steentje bijdragen aan maatschappelijke veranderingen, en tegelijkertijd hun rendement verbeteren.”

Gendergelijkheid is een essentieel onderdeel van het maatschappelijke aspect van de SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA), waarmee we de algemene duurzaamheidsprestaties van bedrijven beoordelen. Uit de meest recente CSA kwam naar voren dat de publieke sector een versnelling laat zien van het bewustzijn over en de maatregelen voor gendergelijkheid, maar dat de veranderingen in het bedrijfsleven minder snel plaatsvinden. 

Vier belangrijke onderwerpen

De CSA meet de genderdiversiteit op basis van gegevens die jaarlijks worden verzameld om de prestaties van bedrijven op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) te beoordelen. De vragen over gendergerelateerde praktijken hebben betrekking op vier belangrijke onderwerpen:
 • Het aandeel vrouwen in het bestuur van een bedrijf en de vraag of genderdiversiteit onderdeel is van het nominatiebeleid en -proces: dit is belangrijk omdat vrouwen wereldwijd zijn ondervertegenwoordigd in het bestuur van bedrijven. Bedrijven moeten aantonen dat ze op een transparante en formele manier zorgen voor diversiteit op het hoogste bestuursniveau.
 • Genderdiversiteit in het personeelsbestand, waaronder het percentage vrouwen in leidinggevende posities: vanuit de overtuiging dat een evenwichtige mix van mannen en vrouwen het potentieel van een bedrijf verbetert.
 • Beloning: gegevens verzamelen om te bepalen of de beloning voor mannelijke en vrouwelijke medewerkers gelijk is, op verschillende niveaus (niet-leidinggevend, leidinggevend, bestuur).
 • Werknemers en gezinszorg: hoewel vrouwen nog onevenredig vaak verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de kinderen, kunnen zorgtaken voor kinderen zowel vrouwen als mannen raken, en daarom is een evenwichtige aanpak nodig. 

Overvloed aan gegevens

TDe studie van RobecoSAM heeft een overvloed aan gegevens opgeleverd, zowel positieve als negatieve, met grote regionale verschillen in de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid. Zo is Europa, waar 29% van de bestuursleden vrouw is, de best presterende regio, terwijl dit cijfer in de meer patriarchale delen van Azië uitkomt op slechts 7%. 

Het aandeel vrouwen in de werkzame beroepsbevolking is wereldwijd iets gedaald van 35,3% in 2016 naar 35,0% in 2017. Daarmee kwam de stijging in de voorgaande jaren tot stilstand. Opvallend genoeg is het aandeel vrouwen in leidinggevende posities in diezelfde periode wel gestegen, van 26,0% naar 26,3%.

In de sector financiële dienstverlening zien we dat ruim de helft van het totale aantal werkenden vrouw is, tegenover nog geen kwart van de senior managers. In de sectoren energie, nutsbedrijven en basismaterialen ligt het percentage vrouwen een stuk lager op respectievelijk 25%, 23% en 18%. Bovendien is in deze sectoren sinds 2013 nauwelijks vooruitgang te zien.

“Genderdiversiteit is alleen te realiseren door gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Niet via quota of niet-accurate metingen, maar door de maatschappelijke en culturele stereotypen aan te pakken die de professionele kansen van vrouwen beperken”, zeggen Messina en Pokornà. “Langzaam maar zeker gaan we de goede kant op.”

Lees het volledige artikel 'Slowly but surely: gradual progress towards gender equality', of meld je aan om het complete Yearbook te downloaden.