netherlandsnl
China’s nieuwe economie krijgt vorm

China’s nieuwe economie krijgt vorm

16-04-2019 | Visie
De Chinese economie heeft op dit moment te maken met een vertraging en wij verwachten dat het dieptepunt wordt bereikt in het tweede kwartaal. Waarschijnlijk volgt in de tweede helft van dit jaar een herstel dankzij de beleidsmaatregelen die de regering vorig jaar heeft doorgevoerd, zegt Victoria Mio, CIO bij Robeco China.
  • Jie Lu
    Jie
    Lu
    Head of Investments China

In het kort

  • Markten herstellen dankzij stimulerende maatregelen
  • Hervorming economie in volle gang, groter aandeel voor diensten
  • Opname van A-aandelen door MSCI biedt mooie beleggingskansen
Wij verwachten dat deze stimuleringsmaatregelen de aandelenmarkten zullen ondersteunen. De voortgaande herbalancering van de Chinese economie heeft nieuwe thema’s ten tonele gebracht. Duurdere bestedingen, technologie en innovatie creëren tal van nieuwe kansen voor beleggers. Daarnaast biedt de opname van Chinese A-shares in de MSCI Emerging Markets index beleggers langetermijnkansen.

Groeiende kansen in Chinese A-aandelen

De opname van Chinese A-aandelen in de MSCI Emerging Markets Index, vorig jaar juni, was een mijlpaal voor de integratie van China in de wereldwijde markten. Naar verwachting zal dit de belangstelling van beleggers voor Chinese bedrijven aanwakkeren, waardoor een grote hoeveelheid kapitaal naar de binnenlandse Chinese aandelenmarkt kan stromen. De Chinese markt voor A-aandelen is de op één na grootste aandelenmarkt ter wereld, na de Amerikaanse.

Na de eerste opname van A-aandelen zal MSCI het opnamepercentage verhogen van 5% naar 20%, wat de renminbi zal ondersteunen. Bovendien is de verwachting dat deze opname de verdere ontwikkeling van de Chinese kapitaalmarkten mogelijk maakt. Het zal waarschijnlijk zo'n vijf tot tien jaar duren voordat de hele markt is opgenomen, afhankelijk van hoe snel de toegankelijkheid van de markt verbetert.

De markt voor A-aandelen biedt brede exposure naar China en de correlatie met de wereldwijde aandelenmarkten is op dit moment nog laag. De ontwikkeling van de markt bevindt zich bovendien nog in een vroeg stadium, wat mooie kansen oplevert voor actieve beleggers.

Hervorming van de economie

De consumptie in China laat tegelijkertijd een opwaartse trend en een vertraging zien. De structuur verandert doordat de middenklasse in het land blijft groeien, met meer koopkracht dankzij hogere lonen. Jongvolwassenen geven hun geld uit aan entertainment en innovatieve producten. En een groeiende groep oudere Chinezen besteedt meer aan dienstverlening, zoals financiële diensten en gezondheidszorg. Kortom, in China is de opkomst van een ‘nieuwe’ economie in volle gang, gestimuleerd door deze sectoren.

Tegelijkertijd neemt het aandeel van de ‘oude’, op productie gerichte economie nog verder af. De ‘nieuwe’ economie neemt op dit moment meer dan 55% van de marktkapitalisatie van de MSCI China voor haar rekening. De thema’s die te maken hebben met de opwaartse trend in de consumptie en met technologie en innovatie, brengen beleggingskansen met zich mee.

Aandeel ‘nieuwe’ en ‘oude’ economie in China

Bron: MSCI, BofA Merrill Lynch Global Research, FactSet, Bloomberg, per september 2018.
De opkomende ‘nieuwe’ economie betekent ook dat China zich meer gaat richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zo heeft China nu al de grootste robotmarkt ter wereld en stimuleert de regering de robotindustrie actief met belastingverlagingen en speciale uitgaven aan research & development (R&D).

Daarnaast heeft het land ook de grootste markt voor elektrische voertuigen. Innovatie zal een van de belangrijkste factoren voor groei zijn, omdat China wereldwijd inmiddels op de tweede plaats staat wat betreft R&D-uitgaven.

Handelsconflict: partijen lijken dicht bij een oplossing

In 2018 heeft de botsing tussen de ‘Chinese droom’ van Xi en het ‘Make America Great Again’ van Trump gezorgd voor een gespannen relatie tussen China en de Verenigde Staten (VS). Maar het lijkt erop dat de twee partijen het conflict nu aan het oplossen zijn. China en de VS zijn aanbeland in de laatste fase van de onderhandelingen en mogelijk ligt er binnenkort al een akkoord. Het is immers in ieders belang dat het conflict wordt opgelost.

In de aanloop naar dit akkoord zijn een aantal zaken nog niet geregeld, zoals toegang tot de markt, intellectueel eigendom, de wisselkoers en een controlemechanisme om toe te zien op naleving van de toezeggingen. De VS dringt aan op zo'n mechanisme en de mogelijkheid om strafheffingen op te leggen. Mio verwacht niet dat het handelsconflict zal escaleren.

Markten leven op dankzij stimulerend beleid

Na het laagtepunt in oktober vorig jaar beginnen de Chinese markten nu te herstellen, met een uitbodeming van de bedrijfswinsten. Vorig jaar heeft de regering allerlei beleidsmaatregelen doorgevoerd om de Chinese economie op verschillende terreinen te stimuleren. Op macroniveau is China opgeschoven naar een ruimer monetair en fiscaal beleid. Om de aanhoudende handelsbesprekingen mogelijk te maken heeft China zijn inspanningen opgevoerd om buitenlands kapitaal aan te trekken door de toegang tot de markt te verruimen en de financiële sector open te stellen.

Daarnaast heeft de regering de kapitaaleisen voor grote banken versoepeld, wat de loongroei heeft gestimuleerd. De regering is ook bezig met belastingverlagingen, waaronder een verlaging van 3% van het btw-tarief voor een groep industrieën. Daarnaast zijn er nog meer belastingverlagingen op komst. Bovendien blijft de regering speciale obligaties uitgeven om infrastructuurprojecten te financieren.

Wij verwachten dat de stimuleringsmaatregelen het consumentenvertrouwen en de bedrijfswinsten zullen opstuwen en de Chinese aandelenmarkten zullen ondersteunen. Een oplossing voor het voortslepende handelsconflct tussen de VS en China lijkt heel dichtbij. Daarom zal dit conflict de komende tijd een minder bepalende factor zijn voor de markten.

Gerelateerd aan dit artikel: