netherlandsnl
De waarde van Conservative Equities op lange termijn

De waarde van Conservative Equities op lange termijn

01-03-2019 | Visie
Moet laagvolatiel beleggen alleen gaan over het minimaliseren van de volatiliteit? Al vanaf 2006 werken we aan onze Robeco Conservative Equities-strategie voor een maximaal absoluut rendement per eenheid absoluut risico. Dat doen we door ons niet alleen te richten op volatiliteit, maar ook op andere bewezen factoren, zoals value en momentum. In dit artikel gaan we daar dieper op in en onderzoeken we de motoren achter het rendement van de strategie op de lange termijn.
 • Pim van Vliet, PhD
  Pim
  van Vliet, PhD
  Portfolio Manager and Co-Head of Robeco’s Quantitative Equities department

In het kort

 • Conservative Equities presteert op de lange termijn beter dan lagevolatiliteitsindices
 • De toegevoegde waarde is het grootst als de factoren value en momentum sterk zijn
 • De performance is stabiel over een gehele economische cyclus, vooral tijdens recessies
We hebben het langetermijnrendement van de strategie geanalyseerd en daarbij vooral gekeken naar de performance van verschillende bewezen factoren door de jaren heen. Daaruit blijkt dat er een verband bestaat tussen de performance van factoren en de economische cyclus en dat factoren in elke fase van de cyclus anders presteren. Zo doen de factoren low volatility en high dividend het doorgaans relatief goed in periodes van economische krimp. Aan de andere kant presteren quality en momentum over het algemeen juist goed als de economie groeit.
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Grillige relatieve performance

Verschillen in factorexposures verklaren waarom de relatieve performance van de Conservative Equities-strategie door de jaren heen een grillig verloop kent, ook al genereert de strategie op de lange termijn een hoger risicogecorrigeerd rendement dan de markt en alle grote MSCI-indices die zijn gericht op één factor. Zo is de kans vrij groot dat Conservative Equities over een horizon van één jaar (31%) of vijf jaar (11%) achterblijft bij de MSCI World Minimum Volatility Index.

De Robeco Conservative Equities-strategie is succesvol over een volledige economische cyclus

De afgelopen vijf jaar werden gekenmerkt door een zeer zwakke performance van de value-factor. In sommige gevallen werd dit gecompenseerd door de factor momentum, maar die was vaak weer zwak als value het wel goed deed. Het accent van Robeco Conservative Equities op value en momentum, verklaart waarom de strategie recentelijk is achtergebleven bij de MSCI World Minimum Volatility Index.

Succesvol over een volledige cyclus

Onze analyse toont echter ook aan dat de Robeco Conservative Equities-strategie succesvol is over een volledige economische cyclus, met een outperformance ten opzichte van zowel de markt als de MSCI World Minimum Volatility Index. De grotere exposure van de strategie naar de value-factor stimuleert het rendement tijdens recessies en periodes van herstel, terwijl de exposure naar momentum zijn vruchten afwerpt tijdens periodes van bovengemiddelde groei.

De performance van een singlefactorindex voorspellen is nog moeilijker dan het voorspellen van economische neergangen of herstelfases. Daarom is de Robeco Conservative Equities-strategie, met een verbeterde exposure naar meerdere bewezen factoren, uitermate geschikt voor langetermijnbeleggers. En voor beleggers die het beste verwachten, maar zich voorbereiden op het ergste.