netherlandsnl
Benadering voor duurzaam beleggen – meer dan alleen uitsluitingen

Benadering voor duurzaam beleggen – meer dan alleen uitsluitingen

17-12-2018 | Visie
Sommige beleggers richten zich met duurzaam beleggen alleen op het uitsluiten van bepaalde bedrijven. Laten ze het daarbij, dan lopen ze de voordelen mis die ESG-integratie kan hebben voor hun portefeuilles. Daarom is het tijd om verder te kijken dan alleen uitsluitingen.
 • Masja Zandbergen - Albers
  Masja
  Zandbergen - Albers
  Head of sustainability Integration
 • Guido Moret
  Guido
  Moret
  Head of Sustainability Integration Fixed Income

Het is voor financiële instellingen een uitdaging om de gevolgen van hun beleggingen op de lange termijn af te wegen. Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp, maar ook mensenrechten, arbeidsrechten en ethiek zijn aandachtspunten. De maatschappij en toezichthouders houden bedrijven en financiële instellingen steeds meer verantwoordelijk voor de bijdrage die ze leveren aan onze toekomst.

Waar moet je beginnen? Een proces van zeven stappen kan helpen bij het nemen van succesvolle beslissingen over duurzaam beleggen. We bespreken de stappen hieronder.

1. Doelen formuleren
Om te beginnen is het belangrijk dat beleggers de tijd nemen om met belanghebbenden, waaronder klanten, te bespreken welke redenen ze hebben om duurzaam te beleggen. Reageren ze alleen maar op externe druk? Of zijn ze echt overtuigd van de voordelen ervan?

Als deze drijfveren eenmaal duidelijk zijn, moet een beleidsverklaring worden opgesteld. Ze kunnen ook worden opgenomen in een verklaring met beleggingsovertuigingen.

2. Prioriteiten stellen
Het stellen van prioriteiten kan helpen om belangrijke duurzaamheidsthema's te bepalen. Verschillende internationale codes en raamwerken kunnen daarbij van dienst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het UN Global Compact en de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling.

Beleggers kunnen ook de voorkeur geven aan specifieke onderwerpen, zoals klimaatverandering. In dat geval vormt het akkoord van Parijs de basis voor het beleid. Daarnaast kunnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) richting geven aan de doelstellingen en prioriteiten.

Het kan een flinke uitdaging zijn om deze prioriteiten vervolgens te vertalen naar een beleggingsstrategie. Daarbij is het belangrijk om een afweging te maken van de specifieke duurzaamheidscriteria en de invloed daarvan op het risico en rendement. Dit moet ook nog eens gebeuren voor meerdere beleggingscategorieën. In grote lijnen zijn de drie belangrijkste overwegingen het gebruik van een overlay, thema's en risico-rendementsanalyses. Deze punten komen hieronder één voor één aan bod.

3. Overlay
Over het algemeen heeft het toepassen van een overlay in een gehele portefeuille niet direct invloed op de performance. Voor duurzaam beleggen bestaan er verschillende overlay-oplossingen. De belangrijkste zijn het gebruikmaken van stemrecht voor aandelenbelangen, een engagement met bedrijven die verbeteringen willen doorvoeren op ESG-gebied en uitsluiting van bedrijven en landen.

De meeste vermogensbeheerders gebruiken een stemstrategie voor hun fondsen en mandaten, ook al kunnen er grote verschillen bestaan tussen beleid en praktijk. Een dialoog met bedrijven kan een krachtig instrument zijn om verandering af te dwingen. Een betere controle van de ESG-risico's en bewustzijn van de mogelijkheden kunnen leiden tot betere financiële prestaties. Bovendien kan dit een positieve impact hebben op de samenleving.

4. Thema's
Er zijn verschillende manieren om thema's te implementeren, of het nu gaat om klimaatverandering of om actuele onderwerpen als waterschaarste of arbeidsrechten. Tot de mogelijkheden behoren het vermijden van de ergste overtreders en het integreren van het betreffende aspect in de beleggingen. De exposure van de portefeuille kan dus worden afgestemd op de specifieke factor.

Daarnaast kan een belegger de dialoog aangaan over het specifieke thema, waar ook stemmen en het indienen van aandeelhoudersvoorstellen onder vallen. Tot slot is er nog de mogelijkheid om te beleggen in bedrijven die oplossingen bieden voor het bewuste probleem.

5. Risico-rendementsanalyse
De implementatie van duurzaamheidskenmerken kan invloed hebben op de risico-rendementsverwachtingen voor de portefeuille. Deze invloed is afhankelijk van het doel en het gebruikte instrument.

Het proces van doelen formuleren, strategie bepalen en implementeren lijkt veel op dat van een gewoon beleggingsproces. Voor kwantitatief beleggen is het effect van duurzaamheidsrichtlijnen en -thema's makkelijker vast te stellen met behulp van evidence-based research. In fundamentele strategieën is het ex-ante effect van ESG-criteria lastiger te berekenen.  

6. Managerselectie en monitoring
Als de eerste stappen zijn afgerond, zou het relatief eenvoudig moeten zijn om richtlijnen voor vermogensbeheerders op te stellen. Voor grote beleggers in afzonderlijke oplossingen kunnen duurzaamheidsfactoren worden toegevoegd aan bestaande mandaten, maar alleen als de vermogensbeheerder inzicht heeft in duurzaam beleggen en er ook voldoende ervaring mee heeft. Voor beleggers in gebundelde producten is dit moeilijker.

In beide gevallen is het essentieel om eerst te bepalen in hoeverre de huidige beheerder thuis is in duurzaam beleggen. Een effectieve manier om veranderingen door te voeren is een dialoog aangaan met de vermogensbeheerder over het verbeteren van de duurzaamheidsprofielen. Ook rondetafelgesprekken om kennis te delen kunnen een krachtig middel zijn voor verandering.

7. Integratie en beoordeling
Tot slot moeten de doelstellingen jaarlijks worden geëvalueerd op basis van de duurzaamheidsrapportages van de betrokken beheerders. In het beste geval is dit proces een onderdeel van de gewone beleggingscyclus voor een echt geïntegreerde ESG-benadering.

Al met al kan de implementatie van duurzaam beleggen jaren duren. Daarom zijn wij van mening dat beleggers beter eerst hun teen in het water kunnen steken voordat ze in het diepe duiken. Om te beginnen kunnen ze bijvoorbeeld uitsluitingen en engagement toepassen. Daarna kunnen ze overwegen om andere aspecten op te nemen in de portefeuille, zoals CO2-voetafdrukken of ESG-integratie.

De resultaten moeten regelmatig worden geëvalueerd en kunnen worden ingebed in bestaande structuren. Dat is een effectieve manier om echte integratie te realiseren. Naarmate de ervaring in duurzaam beleggen toeneemt, wordt ook de overtuiging sterker.

Dit is een verkorte versie van een hoofdstuk uit 'The Big Book of SI.

Klik hier om het boek te bestellen.