netherlandsnl
Beleggingsdoelen realiseren met factoren: inkomsten genereren

Beleggingsdoelen realiseren met factoren: inkomsten genereren

30-11-2018 | Visie

Factorstrategieën kunnen helpen bij het genereren van inkomsten. Dit is het zesde en laatste artikel in een reeks over de manier waarop factoren beleggers kunnen helpen om specifieke doelen te bereiken.

In het kort:

  • Inkomsten zijn een belangrijke motor voor rendement
  • Hogere inkomsten leiden tot een hoger en stabieler rendement
  • In veel factorstrategieën zijn inkomsten een belangrijke variabele

De context

Veel beleggers richten zich doorgaans vooral op koersbewegingen. Maar op de lange termijn nemen dividend en coupons ook een groot deel van het rendement op aandelen en obligaties voor hun rekening. Zo is op de Amerikaanse aandelenmarkt ongeveer de helft van het rendement over de afgelopen 100 jaar afkomstig van dividend en de andere helft van koersstijgingen. Bovendien leveren aandelen met een bovengemiddeld dividendrendement op de lange termijn meestal een hoger en stabieler rendement op.

In hun zoektocht naar een hoger en stabieler rendement hebben veel beleggers gekozen voor strategieën die hoge inkomsten bieden. De afgelopen jaren is de obligatierente in de ontwikkelde wereld gedaald. Daardoor hebben deze strategieën flink aan populariteit gewonnen, vooral onder beleggers met belangstelling voor factorbeleggen. Uit een recent onderzoek van FTSE Russell onder beleggers bleek dat het genereren van inkomsten de zesde plaats inneemt op de lijst van belangrijkste beleggingsdoelen. Daarom zijn ze factorstrategieën in overweging gaan nemen.

Inkomstengerelateerde variabelen hebben inderdaad een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van enkele van de bekendste factoren. De factor carry – het rendement op een belegging als de koers constant blijft – is daar een duidelijk voorbeeld van. Het geldt echter ook voor andere bewezen factoren, zoals value, quality en low risk. Sommige prominente academici beweren zelfs dat inkomsten op de aandelenmarkt als een opzichzelfstaande factor gezien kunnen worden.1

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Wetenschappelijke basis

Al sinds de jaren 70 wordt in veel wetenschappelijke papers beweerd dat aandelen met hoge inkomsten op de langere termijn een aanzienlijk hoger risicogecorrigeerd rendement opleveren. Een goed voorbeeld hiervan is een researchpaper2 uit 1988 van Nobelprijswinnaar Eugene Fama en zijn mede-onderzoeker Kenneth French. Daarin tonen ze aan wat de voorspellende kracht van dividendrendement is voor het rendement op Amerikaanse aandelen.

De onderstaande grafiek geeft het belang van inkomsten weer voor aandelenrendement. Daarin staat een verdeling van het rendement op Amerikaanse aandelen sinds het jaar 1900. In deze zeer lange periode hadden aandelen een totaalrendement van 9,5% per jaar, waarvan 4,5% te danken was aan dividenduitkeringen en 5,0% aan koersstijgingen. 3

Figuur 1: Verdeling van het rendement op Amerikaanse aandelen sinds 1900

Bron: Shiller en Robeco.

In een paper uit 2017 hebben Ralph Koijen, Tobias Moskowitz, Lasse Heje Pedersen en Evert Vrugt dit onderwerp benaderd vanuit een andere hoek. Zij keken naar het concept carry – dat tot dan toe vrijwel uitsluitend werd toegepast op valuta's – en stelden een carrypremie vast voor verschillende beleggingscategorieën. Denk daarbij aan wereldwijde aandelen, wereldwijde obligaties, grondstoffen, Amerikaanse Treasuries, credits en opties.

Iets recenter hebben Guido Baltussen, Laurens Swinkels en Pim van Vliet van Robeco gekeken naar langetermijntrends. Daarvoor hebben ze het bewijs voor diverse factoren geanalyseerd, waaronder carry, in verschillende beleggingscategorieën en over meer dan twee eeuwen. Ze kwamen tot de ontdekking dat carry een van de meest winstgevende factoren was over de gehele onderzoeksperiode. Deze factor wist in de belangrijkste beleggingscategorieën een sterke en relatief constante Sharpe-ratio te realiseren.

Overige overwegingen

Carrystrategieën lijken een voor de hand liggende manier om te profiteren van beleggingen die hoge inkomsten genereren. Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden. Zoals we hierboven al aangaven, spelen inkomstengerelateerde variabelen ook een belangrijke rol in de definitie van andere bewezen factoren, zoals value, quality en low risk. Daarom selecteren waarde- en laagrisicostrategieën doorgaans aandelen van bedrijven met een hoog en stabiel rendement. En strategieën die zijn gericht op kwaliteit selecteren aandelen die wat conservatiever zijn.

Zo hebben generieke indices, zoals de MSCI Value Index en de MSCI Minimum Volatility Index, over het algemeen een hoger dividendrendement dan hun bovenliggende index. Hetzelfde geldt voor Robeco’s Value Equities-strategie en Conservative Equities-strategieën, onze benadering voor laagvolatiel beleggen. Aan de andere kant heeft de Quality Equities-strategie van Robeco meer een voorkeur voor bedrijven met een lagere netto-uitgifte van aandelen dan de marktindex.

Een laatste overweging voor beleggers die zich hoofdzakelijk willen richten op inkomsten, is dat bijvoorbeeld een hoog dividend tijdelijk kan zijn. Ze moeten andere variabelen dan ook niet links laten liggen om hoge inkomsten op de lange termijn te genereren. Hierbij kunnen efficiënte factorbenaderingen met een nadruk op hoge inkomsten van pas komen. Die houden namelijk ook rekening met andere parameters, zoals koersmomentum.

1Zie bijvoorbeeld: Dimson, E., Marsh, P. and Staunton, M., 2017, ‘Factor based investing: The long term Evidence’, Journal of Portfolio Management, Special Issue 2017, Vol. 43, No. 5, Pages 15–37.
2Fama, E. and French, K., 1988, ‘Dividend yields and expected stock returns’, Journal of Financial Economics, Volume 22, Issue 1, oktober 1988, pag, 3-25.
3Zie ook ons recent gepubliceerde artikel over dit onderwerp: Van Vliet, P., Polfliet M., Mosselaar J.S., 2018, ‘Dividendaandelen: stabiel en sterk’’.
4Zie ons onlangs gepubliceerde boek met verzamelde researchpapers: Baltussen, G., Martens, M. and Van Vliet, P., 2018 ‘Quant Allocation − Collected Robeco Articles’.

Beleggingsdoelen realiseren met factoren

In deze reeks artikelen laten we de grote verscheidenheid aan beleggingsdoelen zien die gerealiseerd kunnen worden met factorstrategieën.

Lees alle artikelen:

Beleggingsdoelen realiseren met factoren: risicoreductie Beleggingsdoelen realiseren met factoren: verbetering van rendement Link text: Link: Beleggingsdoelen realiseren met factoren: kostenreductie Link text: Link: Beleggingsdoelen realiseren met factoren: specifieke factorexposure