netherlandsnl
Een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

16-10-2018 | Visie

Beleggen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties kan een flinke uitdaging zijn, maar nu is het mogelijk om te bepalen in hoeverre een bedrijf bijdraagt aan deze doelen.

  • Jan Willem de Moor
    Jan Willem
    de Moor
    Senior Portfolio Manager Credit

In het kort

  • SDG-raamwerk beoordeelt de bijdrage van bedrijven aan de doelen
  • De activiteiten en controverses worden geanalyseerd in drie stappen
  • Uiteindelijke SDG-scores worden gebruikt voor een creditfonds op maat

Robeco en RobecoSAM hebben samen een raamwerk ontwikkeld, dat in drie stappen beoordeelt of een bedrijf een bijdrage kan leveren aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's). Ook wordt er gekeken of producten en activiteiten juist negatief bijdragen. Het raamwerk maakt een creditstrategie op maat mogelijk die aantoonbaar een positieve bijdrage levert.

De SDG’s lopen uiteen van het uitroeien van honger in de wereld en het beperken van de opwarming van de aarde, tot het verbeteren van de gezondheidszorg, de toegang tot technologie en het onderwijs in opkomende markten. De doelen zijn opgesteld in 2015 en door 193 landen ondertekend. Bedrijven van over de gehele wereld – waaronder vermogensbeheerders – staan voor de uitdaging om te helpen alle doelen te verwezenlijken voor 2030.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Drie stappen

“We hebben een proces ontwikkeld waarin we in drie stappen beoordelen in hoeverre bedrijven bijdragen aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen”, zei Jan Willem de Moor, manager van het fonds RobecoSAM Global SDG Credits, op de conferentie Responsible Investor 2018.

“Om te beginnen bekijken we wat bedrijven produceren of welke diensten ze aanbieden. En hoe die bijdragen aan een bepaalde SDG. Dat is de eerste stap. Zo spreekt het voor doel 3 (Goede gezondheid en welzijn) voor zich dat we vooral kijken naar farmaceutische bedrijven, bedrijven die medische apparatuur maken en zorgverzekeraars. Dat soort bedrijven kan namelijk een bijdrage leveren aan dit specifieke doel.”

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Bron: Verenigde Naties

“Of neem doel 11 (Duurzame steden en gemeenschappen). Daarvoor richten we ons niet alleen op huizenbouwers en de producenten van bouwmateriaal, maar ook op bijvoorbeeld autofabrikanten. Bedrijven die veel elektrische auto’s maken, dragen immers ook bij aan duurzame steden.”

“Doel 10 (Ongelijkheid verminderen) is een typisch voorbeeld van een doel waarvoor het moeilijk is om bedrijven te vinden die daar rechtstreeks aan bijdragen. Hier speelt de tweede stap van ons proces een belangrijke rol, omdat we daarin bekijken hoe bedrijven hun goederen produceren. Is het personeelsbeleid gericht op gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Creëren ze een goede governancestructuur? Besteden ze veel aandacht aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen?”

“In de derde en laatste stap kijken we naar de controverses. Waar de eerste twee stappen meer zijn gericht op de processen van bedrijven, kijken we in deze stap naar specifieke problemen. Heeft een bedrijf bijvoorbeeld een olielek veroorzaakt of te maken gehad met omkoping en fraude? Of heeft het zich schuldig gemaakt aan misleidende verkopen? Daarna bepalen we of het gaat om een eenmalige gebeurtenis en beoordelen we of het bedrijf de problemen al dan niet aanpakt.”

Scoresysteem

De uitkomst van dit proces wordt gekwantificeerd in ons SDG-raamwerk. Dat gebeurt op basis van een scoresysteem dat is ontwikkeld door RobecoSAM. Bedrijven met de beste bijdrage krijgen een score van +3 en bedrijven met de slechtste bijdrage een score van -3. Tot de groep met een negatieve bijdrage behoren onder meer bedrijven die worden verdacht van kinderarbeid. Of bedrijven die veel vervuiling veroorzaken of te dure producten verkopen in opkomende markten voor een snelle winst. Zulke activiteiten komen tot uiting in een negatieve score.

“In ons beleggingsuniversum levert ongeveer 60% van de bedrijven een positieve bijdrage aan de SDG’s”, zegt De Moor. “We gebruiken deze uitkomst als screening en uitgangspunt voor een creditportefeuille die uiteindelijk een positieve bijdrage levert aan de SDG’s.”

“Dit is echt een nieuwe benadering, die afwijkt van de manier waarop we voorheen te werk gingen. Voor onze speciale duurzaamheidsproducten hanteerden we altijd een best in class-benadering. Die bieden we nog steeds, maar de SDG’s zijn meer gericht op sectoren. Klanten vragen meer om producten met een positieve impact, omdat ze niet willen beleggen in bepaalde bedrijven.”