netherlandsnl
De kracht van winst

De kracht van winst

10-09-2018 | Maandelijkse vooruitblik

Beleggers moeten zich meer richten op de ‘w’ en minder op de ‘k’ in de k/w-cijfers, zegt Jeroen Blokland van Robeco.

  • Jeroen Blokland
    Jeroen
    Blokland
    Portfolio Manager

In het kort

  • In de S&P 500 stijgen de bedrijfswinsten sneller dan de koersen
  • K/w-ratio’s zijn de laatste tijd gedaald, met als gevolg aantrekkelijkere waarderingen
  • De macrofactoren zijn gunstig bij een solide groei en een lage rente

Onder beleggers is bezorgdheid ontstaan dat markten die voortdurend nieuwe records bereiken, op enig moment zullen corrigeren als de waarderingen te veel oplopen. Eerder dit jaar daalden aandelen wereldwijd scherp, om de nu al tien jaar durende bullmarkt daarna weer voort te zetten.

Volgens Jeroen Blokland, senior portefeuillemanager bij Robeco Investment Solutions, hoeven beleggers zich geen zorgen te maken, zolang de winstcomponent van de koers-winstverhouding (k/w) maar sterk blijft. Deze ligt ten grondslag aan alle waarderingen op de aandelenmarkten.

“Er wordt de laatste maanden en zelfs jaren veel gesproken over de aandelenwaarderingen, en dan vooral over de koers-winstverhoudingen in de Verenigde Staten”, zegt hij. “De Amerikaanse aandelenmarkten zijn bepaald niet goedkoop, maar soms lijkt het dat beleggers te veel belang hechten aan de koerscomponent van de k/w. Terwijl het eigenlijk de winstcomponent is die de markt drijft.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Aandelenkoersen in de S&P 500 en hun onderliggende winst per aandeel sinds 1989. Bron: Bloomberg.

“De koers en de winst per aandeel hebben de neiging om gelijk op te gaan, hoewel de een soms wat sneller stijgt of daalt dan de ander. Zo zijn de winsten van bedrijven in de S&P 500 de afgelopen 12 maanden met ruwweg 20% gestegen. De verwachting is dat dit tempo de komende 12 maanden alleen maar zal toenemen. Dit houdt in dat de winsten binnen de S&P 500 – in ieder geval op dit moment – sneller stijgen dan de bijbehorende koersen. En dat is precies de reden waarom de bezorgdheid over overdreven waarderingen juist flink is afgenomen.”

Waarderingen worden gedrukt

Een andere manier om hiernaar te kijken is volgens Blokland het vergelijken van de k/w met het langetermijngemiddelde. In de grafiek hieronder is dat gedaan. Eerder dit jaar bereikte de k/w voor de S&P 500 een piek van 23,3, maar na die tijd is deze gedaald naar 20,8. Dit betekent dat de waardering met 11% is afgenomen.

De koers-winstverhouding van de S&P 500 Index sinds 2012. Bron: Bloomberg.

“De S&P 500 heeft de laatste tijd een reeks nieuwe records neergezet. De aanzienlijke daling van de waardering is dus toe te schrijven aan snelgroeiende winsten en niet aan lagere aandelenkoersen”, zegt hij. “Bovendien is de huidige k/w ‘maar’ 7% hoger dan het langetermijngemiddelde over de laatste 30 jaar. Kortom, als de winstgroei de koersstijging overtreft, dan wordt de waardering aantrekkelijker. Zelfs als er nieuwe hoogterecords worden behaald.”

Vergelijking met andere landen

Deze redenering gaat ook op voor regio’s buiten de VS, aldus Blokland. “In Europa is het belang van de winsten overduidelijk nog groter dan op de Amerikaanse aandelenmarkten”, zegt hij. “De afgelopen twee jaar is de winst van de bedrijven die onderdeel uitmaken van de MSCI Europe Index gestegen met een indrukwekkende 88%. De aandelenkoersen zijn echter ‘maar’ met 17% omhoog gegaan. Ter vergelijking: Amerikaanse aandelen zijn de afgelopen twee jaar 40% gestegen. Dat is ruim twee keer zo veel als Europese aandelen.”

“De combinatie van een zeer indrukwekkende winstgroei en een wat lauwe performance van Europese aandelen, heeft geleid tot een structurele daling van de waardering. Sinds september 2016 is de k/w van de MSCI Europe Index gedaald van bijna 29 naar 17 op dit moment. Dat is een daling van 40%. Bovendien zijn aandelen uit de eurozone nu 15% goedkoper dan hun langetermijngemiddelde.”

‘Op zichzelf is waardering niet echt een heel bruikbare maatstaf voor de tactische assetallocatie’

“Het Europese voorbeeld toont eens te meer aan dat waardering op zichzelf niet echt een heel bruikbare maatstaf is voor tactische assetallocatiebeslissingen. De Europese aandelenmarkten hadden de afgelopen jaren last van een aanhoudende stroom politieke risico’s. En beleggers willen bij een structurele toename van het politieke risico vaak een hogere risicopremie, wat resulteert in lagere waarderingen. Dat neemt niet weg dat de indrukwekkende stijging van de Europese winsten een grote drijfveer is geweest voor de waardering van de Europese aandelenmarkt.”

Voor opkomende markten is het verhaal vergelijkbaar, aldus Blokland: “Ook deze markten hebben rake klappen gekregen door politieke en economische gebeurtenissen. Daardoor is zowel de winstgroei als de performance van de aandelenmarkten achtergebleven bij die van andere regio’s.” 

“Verder is het plaatje vergelijkbaar met dat van de VS en Europa. De winsten zijn sneller gestegen dan de koersen, waardoor de waarderingen nu lager zijn dan een paar jaar geleden. Opkomende markten zijn op dit moment ongeveer 5% goedkoper dan hun langetermijngemiddelde. Dit terwijl er twee jaar geleden nog sprake was van een flinke premie.”

Focus op de ‘w’, niet op de ‘k’

Volgens Blokland is het belangrijk dat beleggers zich niet alleen richten op de ‘k’ in de koers-winstverhouding, maar ook op de ‘w’. “Beleggers hebben vaak de neiging om zich bij de analyse van traditionele waarderingsmaatstaven, zoals de k/w, te veel te richten op de koerscomponent”, zegt hij. “Dat is vooral zo als aandelenmarkten nieuwe records neerzetten – zoals nu in de VS – en de angst voor overgewaardeerde aandelenmarkten onder beleggers exponentieel toeneemt.”

“De kracht van winst moet niet onderschat worden. Op dit moment is de wereldwijde groei solide, blijft de rente historisch laag en is de loongroei hooguit lauw te noemen. Samen leiden deze omstandigheden tot een zeer snelle winstgroei, nu en in de nabije toekomst. De waardering op zich is maar zelden de enige aanleiding voor een grote omslag. Dalende waarderingen zijn echter altijd te beschouwen als positief voor de aandelenmarkten.”