netherlandsnl
CAPE-ratio te hoog? Blijf kalm en verlaag het neerwaartse risico

CAPE-ratio te hoog? Blijf kalm en verlaag het neerwaartse risico

27-07-2018 | Visie

Een hoge CAPE-ratio wijst niet direct op een naderend einde van de bullmarkt, maar kan wel worden gezien als een waarschuwing.

 • Pim van Vliet, PhD
  Pim
  van Vliet, PhD
  Lead Portfolio Manager Conservative Equities

In het kort

 • Een hoge CAPE-ratio kondigt niet per se een naderende correctie aan
 • Het is wel een waarschuwing voor hoger neerwaarts risico
 • Een ‘conservatieve’ benadering helpt dit risico te beperken

De CAPE-ratio (cyclically adjusted price-to-earnings ratio) voor de Amerikaanse aandelenmarkt bereikte onlangs het hoogste niveau sinds 1929. Dit wakkerde opnieuw de angst aan dat de wereldwijde aandelenmarkten rijp zouden zijn voor een correctie. Dat hoeft echter helemaal niet het geval te zijn. Want zoals Nobelprijswinnaar Robert Shiller – een van de geestelijk vaders van de CAPE-ratio – eerder dit jaar al aangaf, kan de bullmarkt op de aandelenmarkten nog jaren aanhouden.

Deze CAPE-ratio is een manier om de waardering van aandelenmarkten te meten en wordt berekend door de aandelenkoersen te delen door het voortschrijdende gemiddelde van de winst per aandeel over tien jaar (gecorrigeerd voor inflatie). De ratio is een veel gehanteerde maatstaf en wordt meestal toegepast op bredere aandelenindices om te bepalen of de markt over- of ondergewaardeerd is.

Maar als we het verband tussen de CAPE-ratio en het aandelenrendement nader bekijken, blijkt dat de ratio een slechte voorspeller is van marktbewegingen. Zo wijst een analyse van de Amerikaanse aandelenmarkt over de periode 1929-2018 uit dat er slechts een zwak negatief verband is tussen de CAPE-ratio en het rendement van aandelen in de drie daarop volgende jaren (gecorrigeerd voor inflatie).

Het verwachte aandelenrendement over de periode van drie jaar is in de gehele onderzoek lager als de CAPE-ratio hoog is en wordt over het algemeen negatief als de ratio zeer hoog is (boven de 30). Toch zijn er flinke afwijkingen in rendement, met ook grote verliezen bij een CAPE-ratio van rond de 25 en solide rendementen als de ratio rond de 30 ligt.

De CAPE-ratio is dus niet echt een betrouwbare voorspeller van een draaipunt van de markt, maar kan wél helpen bij het beoordelen van het neerwaarts risico. Ons onderzoek toont aan dat een hogere CAPE-ratio meestal wordt gevolgd door een periode met meer neerwaarts risico. Dit blijkt uit het lower partial moment (LPM), dat wordt berekend door de waarschijnlijkheid vaneen verwacht verlies te vermenigvuldigen met de omvang ervan. Dit patroon zien we de afgelopen 90 jaar niet alleen bij Amerikaanse aandelen, maar ook op de wereldwijde ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Tijd voor een ‘conservatieve’ benadering?

Een hoge CAPE-ratio wijst daarom niet per se op een naderend einde van de bullmarkt, maar kan wel worden gezien als een waarschuwing voor neerwaarts risico. Het goede nieuws voor beleggers is dat ze dit risico flink kunnen verlagen door in hun aandelenportefeuilles een overweging aan te brengen van aandelen met een laag risico. Een simulatie met een eenvoudige beleggingsformule op basis van laag risico – de Conservative Formula 1 – in een universum van 1.000 grote Amerikaanse aandelen toont aan dat het risico om geld te verliezen aanzienlijk verlaagd kan worden, zelfs in tidjen van een hoge CAPE-ratio.

De Conservative Formula verdeelt het beleggingsuniversum in twee even grote groepen op basis van de historische volatiliteit van hun rendement over een periode van drie jaar. Uit de groep met de 500 aandelen met een lage volatiliteit selecteert de formule vervolgens de 100 meest aantrekkelijke aandelen op basis van netto dividendrendement en koersmomentum. We noemen deze defensieve beleggingsstijl voor aandelen ‘conservatief’.

Uit onze berekeningen blijkt dat deze eenvoudige beleggingsformule de kans om geld te verliezen op de aandelenmarkt aanzienlijk reduceert bij een beleggingshorizon van 3, 12, 36 en 60 maanden. Bovendien is de Conservative Formula ook bij een hoge CAPE-ratio zeer effectief om het neerwaartse risico te verlagen, zoals gemeten door het LPM. Zo wordt het 3-jaars neerwaartse risico teruggebracht van -15% naar -2% als de CAPE-ratio boven de 25 ligt. In Figuur 1 is dit lagere neerwaartse risico voor verschillende CAPE-ratio’s afgezet tegen de algemene aandelenmarkt.

Figuur 1: Risicoreductie van de Conservative Formula voor verschillende CAPE-ratio’s

Bron: Robeco, paradoxinvesting.com. Risico = 3-jaars neerwaarts risico

Zo aan het begin van de zomer van 2018 bivakkeren de aandelenmarkten op recordhoogte – of in de buurt daarvan – en is de volatiliteit laag. Misschien is dit een goed moment voor beleggers om eens met een strategische blik te kijken naar hun beleggingsportefeuille met een lange horizon en een ‘conservatievere’ benadering te overwegen.

1Blitz, D. and Van Vliet, P., ‘The Conservative Formula: Quantitative Investing Made Easy’, March 2018.

Laat uw gegevens hier achter om het rapport te downloaden.

Disclaimer

Dit document is niet beschikbaar voor gebruikers uit landen waar het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, zoals ‘US persons’.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Alle aanvragen worden gecontroleerd.