netherlandsnl
Een slimme manier om kwantitatief en duurzaam beleggen te combineren

Een slimme manier om kwantitatief en duurzaam beleggen te combineren

12-06-2018 | Visie

Aandelenstrategieën op basis van factoren bieden niet alleen een beter risico-rendementsprofiel, maar kunnen beleggers ook helpen hun duurzaamheidsdoelen te realiseren. Een goed evenwicht tussen kwantitatieve factoren en duurzaamheidsaspecten vraagt echter wel om een slimme benadering.

  • Machiel Zwanenburg
    Machiel
    Zwanenburg
    Portfolio Manager

In het kort

  • Cominatie duurzaam en kwantitatief beleggen essentieel geworden voor beleggers
  • Er zijn veel manieren om deze combinatie tot stand te brengen
  • Voor een maximaal resultaat is de nodige deskundigheid vereist

De toenemende vraag naar duurzame beleggingsproducten brengt uitdagingen met zich mee voor vermogensbeheerders. Ze moeten namelijk steeds meer rekening houden met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) zonder in te leveren op het rendement. Daarom hebben vermogensbeheerders die in staat zijn de hoogste duurzaamheidsnormen te combineren met efficiënte kwantitatieve benaderingen of factorstrategieën tegenwoordig een belangrijke voorsprong op hun concurrentie.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer researchpapers gepubliceerd over de wisselwerking tussen factorbeleggen en duurzaamheid. Academici en productaanbieders zijn in dit onderzoeksgebied gedoken, omdat de beleggingswereld steeds beter weet welke mogelijke voordelen het combineren van de twee beleggingsbenaderingen biedt.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Verschillende benaderingen voor duurzaamheidsintegratie

Er zijn veel verschillende manieren om duurzaamheid te integreren in een kwantitatieve portefeuille, maar we gaan hier alleen in op de drie belangrijkste benaderingen. In de eerste zijn de ESG-doelen en de financiële doelen volledig losgekoppeld van elkaar. Een bepaald percentage van de portefeuille is belegd in een factorstrategie om de gewenste financiële doelen te realiseren, terwijl de rest is belegd in een ESG-strategie om het algemene duurzaamheidsprofiel van de portefeuille te verbeteren. Zo’n benadering is echter niet optimaal, omdat het integreren van duurzaamheid vaak ten koste gaat van factorexposures en vice versa.

Een andere benadering is om eerst de marktportefeuille te screenen aan de hand van de gewenste duurzaamheidscriteria en vervolgens een factorstrategie toe te passen voor het resterende universum. Dit levert al betere resultaten op, maar is nog steeds verre van ideaal. Bij deze benadering draait het vooral om het vermijden van beleggingen in bedrijven met bijvoorbeeld een slechte ESG-score of een grote CO2-voetafdruk. Het einddoel – een maximaal rendement én een optimaal duurzaamheidsprofiel – wordt echter niet gehaald.

Een slimmere manier om beide doelen te realiseren is het gelijktijdig optimaliseren van factortilts en duurzaamheidscriteria. Dit kan door duurzaamheid op te nemen in het kwantitatieve aandelenselectiemodel of het te behandelen als een aanvullend criterium in het proces voor portefeuilleopbouw. Robeco's interne onderzoek en jarenlange ervaring hebben aangetoond dat het mogelijk is de gewenste factortilts aan te houden om de financiële doelen te realiseren en tegelijkertijd rekening te houden met ESG-aspecten om ook te voldoen aan de duurzaamheidsnormen.

Een slimmere manier om beide doelen te realiseren is het gelijktijdig optimaliseren van factortilts en duurzaamheidscriteria

In Figuur 1 hieronder staat een gestileerde weergave van de wisselwerking waar beleggers mee te maken krijgen als ze proberen hun doelen voor zowel rendement als duurzaamheid te realiseren. De grijze lijn vertegenwoordigt de beschikbare opties voor beleggers die kiezen voor de eerste benadering, waarin de ESG-doelen en financiële doelen zijn losgekoppeld van elkaar. De blauwe lijn geeft de mogelijkheden weer voor beleggers die ervoor kiezen de factortilts en duurzaamheidscriteria gelijktijdig te optimaliseren.

Figuur 1: Gestileerde weergave van de wisselwerking tussen factortilts en duurzaamheid

Bron Robeco

Het verband tussen factortilts en duurzaamheid, hierboven weergegeven door de blauwe lijn, kan worden aangetoond met backtests op basis van data van bestaande Robeco-strategieën. Dit wordt weergegeven in Figuur 2. Hierin is een reeks portefeuilles weergegeven, met allemaal een ander factor/ESG-profiel, op basis van de QI Global Developed Sustainable Enhanced Index-strategie van Robeco.

Figuur 2: Efficient frontier van portefeuilles met verschillende factor/duurzaamheidsprofielen

Bron: Robeco.
Gesimuleerde informatieratio afgezet tegen de gewogen duurzaamheidsscore van de portefeuille voor verschillende combinaties van de modelfactoren (gladgestreken). We vergelijken modellen die voornamelijk zijn gebaseerd op de factoren value, quality en momentum met modellen die voornamelijk zijn gebaseerd op duurzaamheidsscores.

Robeco’s QI Global Developed Sustainable Enhanced Index strategy integrates ESG by means of the tilt towards companies with enhanced sustainability profiles, compared to the average derived from the reference index. Moreover, the portfolio’s footprint for greenhouse gas emissions, waste generation, water consumption and energy use has been reduced by at least 20%. An extensive values-based exclusion list is also applied. This illustrates how improved sustainability profiles can be achieved while simultaneously capturing most of the factor based exposure provided by our quantitative stock selection model.

Bouwen op de kennis van RobecoSAM

Robeco past in zijn kwantitatieve aandelenstrategieën drie verschillende benaderingen toe voor duurzaam beleggen. Onze basisbenadering is dat het ESG-profiel van de portefeuille beter is dan dat van de benchmark of referentie-index. Onze enhanced benadering past drie dimensies van duurzaamheidsintegratie toe in het proces voor portefeuilleopbouw: uitsluitingen, beperking van de milieuvoetafdruk en een tilt naar bedrijven met een beter duurzaamheidsprofiel. Tot slot bepaalt onze advanced benadering de aantrekkelijkheid van aandelen op basis van zowel hun duurzaamheidsscore als hun factorscores. Daarbij wordt ook nog rekening gehouden met de eerder genoemde criteria voor portefeuilleopbouw.

Voor de duurzaamheidsscores maken we gebruik van de Corporate Sustainability Assessment (CSA) van RobecoSAM. De CSA bestaat uit een jaarlijkse analyse van financieel materiële duurzaamheidsinformatie van zo'n 4.500 beursgenoteerde bedrijven. Na de eerste CSA in 1999 heeft Robeco’s zusterbedrijf RobecoSAM een van meest uitgebreide databases ter wereld over duurzaam ondernemen opgebouwd.