netherlandsnl
Beleggingsdoelen realiseren met factoren: verbetering van rendement

Beleggingsdoelen realiseren met factoren: verbetering van rendement

28-05-2018 | Visie

Factorstrategieën kunnen beleggers helpen hun rendement op de lange termijn te verbeteren. Deel 2 van een serie artikelen over het nut van factorbeleggen.

In het kort

  • Systematische factorexposure is kostenefficiënte manier om rendement te verbeteren
  • Factorbeleggen is een middenweg tussen actief en passief beleggen
  • Het implementeren van goed ontworpen factorstrategieën is essentieel

De context

Een van de belangrijkste veranderingen in de financiële sector de afgelopen jaren is de massale verschuiving van actieve naar passieve beleggingsstrategieën. Tientallen jaren met veelal tegenvallende resultaten voor actieve managers en een toenemend kostenbewustzijn hebben ertoe geleid dat veel beleggers voor goedkope indexstrategieën hebben gekozen, vaak via het gebruik van ETF's.

Deze verschuiving brengt echter wel een aantal zorgen met zich mee. Zo is passief beleggen weliswaar goedkoop en voorkomt het onaangename verrassingen bij verkeerde ‘actieve’ keuzes, maar het leidt ook tot een chronische underperformance, na aftrek van kosten. Bovendien zijn passieve strategieën blootgesteld aan een aanzienlijk arbitragerisico.

Dat is een reden voor veel beleggers om over te stappen op factorbeleggen om een superieur risicogecorrigeerd rendement te realiseren tegen relatief lage kosten. Sterker nog, uit een onderzoek van FTSE Russell in 2017 bleek dat voor beleggers het verbeteren van het rendement de op een na belangrijkste reden was om factorstrategieën in overweging te nemen.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Wetenschappelijke basis

Het fundament voor factorbeleggen ligt in het omvangrijke empirische bewijs dat in de afgelopen 40 jaar is verzameld. Het toont het bestaan van verschillende factorpremies op de financiële markten aan. Beleggers kunnen deze premies systematisch gebruiken om het risico-rendementsprofiel van hun portefeuilles te verbeteren.

Factoren hebben betrekking op verschillende eigenschappen van financiële effecten, zoals de waardering, het koersmomentum of de volatiliteit, die een belangrijke rol spelen bij het risico en rendement op de lange termijn. Aangetoond is dat effecten met bepaalde factoreigenschappen op de langere termijn een hoger voor risico gecorrigeerd rendement opleveren dan de marktportefeuille (zie figuur 1).

Figuur 1: Historische performance van generieke factoren voor aandelen

Bron: David Blitz, 'Factor Investing Revisited', Journal of Index Investing, 2015. Performancecijfers voor generieke waardegewogen factorportefeuilles in de VS van juli 1963 tot december 2014. Quality is de gelijkgewogen combinatie van de factorportefeuilles profitability en investment.

Ondanks het uitvoerige wetenschappelijke bewijs voor factorbeleggen kwam de echte doorbraak van deze beleggingsbenadering pas in 2009, na de publicatie van een onderzoeksrapport1 door de hoogleraren Andrew Ang, William Goetzmann en Stephen Schaefer. Deze drie academici analyseerden de performance van een van de grootste staatsbeleggingsfondsen ter wereld, dat Noorse olie-inkomsten belegt, en toonden aan dat de toegevoegde waarde van het actieve fondsbeheer was toe te schrijven aan de impliciete exposure naar systematische factoren en niet aan true skill.

De auteurs noemden de lange beleggingshorizon van factorpremies ook als een reden voor de erkenning van het concept factorbeleggen. Vanaf dat moment werd het concept in rap tempo populair onder professionele beleggers van over de hele wereld. Zij liepen namelijk tegen vergelijkbare problemen aan en waren op zoek naar een efficiënte en behoedzame manier om systematisch factorpremies te benutten.

Aanvullende overwegingen

De implementatie van factorbeleggen komt niet neer op een simpele ja-neevraag. Beleggers die kiezen voor factorbeleggen, moeten namelijk nog een aantal keuzes maken die cruciaal zijn voor het succes van hun strategie. Ten eerste moeten ze bepalen voor welke factoren ze gaan. Dit lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het zeker niet. De meeste aanbieders richten zich op een handvol grondig onderzochte factoren, maar onder academici is er nog steeds een discussie gaande over de toegevoegde waarde van de recent onderzochte, meer exotische factoren.

Ten tweede moeten beleggers bepalen welke weging zij willen toekennen aan elke factor in hun strategische allocatiemix. Ook over dit onderwerp voeren academici en professionals nog steeds een verhitte discussie. Volgens het ene kamp is de exposure naar factoren tactisch te timen en moeten factoren met het beste potentieel voor de korte termijn de voorkeur krijgen. Het andere kamp – waar ook Robeco toe behoort – erkent dat timing lastig is en pleit voor een gebalanceerde exposure, tenzij één bepaalde factor van strategisch belang is.

Tot slot moeten beleggers ervoor zorgen dat de gekozen oplossing de factorpremies efficiënt benut. Ze moeten de risico's kunnen identificeren waaraan je wordt blootgesteld met factorbeleggen en weten welke risico's nodig zijn en welke niet. Daarom is het zeer belangrijk om tools te kunnen ontwikkelen die helpen bij het identificeren en elimineren van onbeloonde risico's.

1 A. Ang, W. Goetzmann & S. Schaefer, ‘Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund – Global’, uitgevoerd op verzoek van het Noorse ministerie van Financiën, 2009.

Beleggingsdoelen realiseren met factoren

In deze reeks artikelen laten we de grote verscheidenheid aan beleggingsdoelen zien die gerealiseerd kunnen worden met factorstrategieën.

Lees alle artikelen:

Beleggingsdoelen realiseren met factoren: risicoreductie Beleggingsdoelen realiseren met factoren: verbetering van rendement Link text: Link: Beleggingsdoelen realiseren met factoren: kostenreductie Link text: Link: Beleggingsdoelen realiseren met factoren: specifieke factorexposure
Gerelateerd aan dit artikel: