netherlandsnl
Feit of fictie: duurzaam beleggen draait om het milieu en is alleen voor idealisten

Feit of fictie: duurzaam beleggen draait om het milieu en is alleen voor idealisten

22-01-2018 | Visie

De afgelopen decennia heeft duurzaam beleggen een grote ontwikkeling doorgemaakt, maar sommige mensen denken nog steeds dat het puur om het milieu draait. Anderen zijn ervan overtuigd dat het alleen interessant is voor een handjevol idealisten, onder aanvoering van belangengroepen.

 • Masja Zandbergen - Albers
  Masja
  Zandbergen - Albers
  Head of sustainability integration
 • Guido Moret
  Guido
  Moret
  Head of Sustainability Integration Fixed Income

In het kort

 • Duurzaamheid stond in de jaren 60 synoniem voor een groene kruistocht
 • Nu gaan er biljoenen om in beleggingsprocessen gericht op ESG
 • Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN zijn van belang

In de jaren 60 waren er allerlei ‘red de wereld’-campagnes met veel aandacht voor duurzaamheid, wat beide bovenstaande mythes de wereld in heeft geholpen. Organisaties als Friends of the Earth (opgericht in 1969) lobbyden fanatiek om sommige duidelijk niet-duurzame praktijken te stoppen, van ontbossing – helaas nog steeds relevant – tot vervuiling.

In de jaren 80 zijn enkele grote successen geboekt op het gebied van milieubeleid. Zo kwam er een verbod op het gevaarlijke insecticide DDT en werd het Montrealprotocol opgesteld om het gebruik van cfk's terug te dringen, omdat wetenschappers hadden gewaarschuwd dat aerosols de ozonlaag aantasten. In de 21e eeuw is de interpretatie van duurzaamheid een stuk breder geworden, vooral omdat overheden, bedrijven en beleggers het massaal omarmden. Nu zijn niet alleen de activisten enthousiast, maar mensen uit alle lagen in de samenleving. Er gaan biljoenen om in duurzame beleggingen.

Discover all 9 new ideas on sustainable investing in our book

Download it now

Naties verenigen

Dit blijkt ook uit de lijst met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties (VN) in 2015 hebben opgesteld. Deze doelen zijn gericht op algemene kwesties die het leven voor iedereen beter moeten maken. Ze omvatten fundamentele kwesties, zoals het leveren van schoon water, kwalitatief onderwijs, betaalbare gezondheidszorg en het zorgen voor gelijke rechten. De doelen zijn nu ondertekend door 193 landen.1

De VN heeft met name bedrijven en financiële instellingen opgeroepen om een bijdrage te leveren, zodat de doelen binnen 15 jaar gerealiseerd kunnen worden. Dat geldt niet alleen voor de grote bedrijven, of de sectoren die direct worden beschuldigd van niet-duurzame praktijken, zoals oliemaatschappijen of kunststoffabrikanten. Het gaat simpelweg om een goede manier van zakendoen – voor álle bedrijven.

Zo moeten banken goede leningen aanbieden tegen een redelijke rente, uitgaan van de hoogste ethische normen en een duidelijk risicobeheer hebben, vooral na de wereldwijde financiële crisis. Gezondheidszorgbedrijven moeten zich richten op innovatie, menselijk kapitaal en eerlijke prijsmodellen voor belangrijke medicijnen. En voor producenten van levensmiddelen geldt dat ze moeten proberen hun producten gezonder te maken, bijvoorbeeld door de hoeveelheid suiker te verminderen.

Veel pensioenfondsen en vermogensbeheerders, waaronder Robeco en RobecoSAM, zijn de uitdaging aangegaan om te voldoen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Hiervoor implementeren ze doelstellingen in hun beleggingsproces om zo veel mogelijk van deze doelen te realiseren. Het concept om de vrijemarktwerking te gebruiken als een middel om de wereldwijde levensstandaard te verbeteren was al eerder vastgelegd in een initiatief van de VN, de Principles for Responsible Investment (PRI). Dit initiatief is opgestart in 2006 en omvat zes principes die beleggers van vragen zo veel mogelijk criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (environmental, social and governance; ESG) in hun processen te implementeren. Robeco en RobecoSAM zijn vanaf het begin betrokken bij de PRI, die op dit moment 1.800 ondertekenaars telt.3

De S en de G in ESG

De massale invoering van ESG-factoren heeft haar uitwerking niet gemist. Hierdoor is het tot bedrijven en hun aandeelhouders doorgedrongen dat duurzaamheid financieel materieel is, omdat het een directe invloed kan hebben op de bedrijfsresultaten en aandelenkoersen. Dankzij de populariteit van ESG-integratie is duurzaamheid een slimmere manier geworden om geld te verdienen – en dus niet meer alleen een vorm van idealisme. Hoewel de ‘E’ in ESG inderdaad nog steeds staat voor het milieu, ligt de nadruk nu veel mp> Het maatschappelijke aspect is ook meer dan alleen een feelgoodfactor, want onderzoek wijst uit dat tevreden werknemers productiever zijn. Dus dit is ook een financieel materiële kwestie. In 2011 heeft de Wharton School, onderdeel van de Universiteit van Pennsylvania, een studie uitgevoerd naar de relatie tussen de tevredenheid van medewerkers en aandelenrendement op de lange termijn. Hieruit bleek dat een waardegewogen portefeuille van de ‘100 beste Amerikaanse bedrijven om voor te werken’ tussen 1984 en 2009 een rendement had dat gemiddeld 3,5% per jaar hoger lag dan dat van de algemene benchmark. Het verschil met de benchmark voor de relevante sectoren bedroeg 2,1%.4

De resultaten tonen bovendien aan dat deze bedrijven veel vaker met positieve winstverrassingen kwamen dan bedrijven die niet op de lijst stonden. De onderzoekers kwamen tot drie belangrijke conclusies: de tevredenheid van werknemers heeft een positieve correlatie met het aandeelhoudersrendement en hoeft geen teken te zijn van slap management; de aandelenmarkt waardeert niet-tastbare zaken zoals menselijk kapitaal niet volledig; en het selecteren van zeer sociale bedrijven in een portefeuille kan het beleggingsresultaat verbeteren.

De waarheid over duurzaam beleggen: feit of fictie
Bekijk de video

Beter bestuur werpt ook vruchten af

De Wharton School heeft in samenwerking met Harvard University ook onderzoek gedaan naar het idee dat een beter ondernemingsbestuur een positief effect heeft op de aandelenkoers. In 2003 hebben de onderzoekers op basis van 24 governanceregels een Governance Index opgesteld, waarmee ze de aandeelhoudersrechten bij ongeveer 1.500 grote ondernemingen in de jaren 90 konden beoordelen. Daarna heeft het onderzoeksteam een beleggingsstrategie ontwikkeld die bedrijven kocht in het laagste deciel van de index (met de sterkste rechten voor aandeelhouders) en bedrijven verkocht in het hoogste deciel van de index (met de zwakste rechten).5

Ze stelden vast dat bedrijven met sterkere aandeelhoudersrechten een hogere marktwaarde hadden, een hogere omzetgroei realiseerden en betere winstcijfers publiceerden. Bovendien waren hun kapitaalinvesteringen lager en deden ze minder overnames. Was dit een echte beleggingsstrategie geweest, dan had deze in de onderzoeksperiode een abnormaal hoog rendement gegenereerd van 8,5% per jaar.

Duurzaamheid is dus niet alleen voor groene idealisten. Het draait nu om het hele ESG-spectrum. De implementatie van maatschappelijke en bestuurlijke factoren, naast milieufactoren, kan immers een hoger rendement opleveren. Het is echt van belang voor iedereen.

1 De volledige lijst met Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties is hier te vinden
3Meer informatie over de PRI van de VN
4 Edmans, Alex, Does the Stock Market Fully Value Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices (20 januari 2010). Journal of Financial Economics 101(3), 621-640, september 2011. Te vinden op SSRN
5 Gompers, Paul A., Ishii, Joy L. & Metrick, Andrew, Corporate Governance and Equity Prices. Quarterly Journal of Economics, Vol. 118, nr. 1, pp. 107-155, februari 2003. Te vinden op SSRN: https://ssrn.com/abstract=278920 of http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.278920

Sustainable Investing
Sustainable Investing

Discover all new ideas on sustainable investing online.

Lees meer