netherlandsnl
An inconvenient truth over gestrande activa

An inconvenient truth over gestrande activa

08-01-2018 | Visie

De wereld moet onder ogen zien dat er voor biljoenen dollars aan gestrande activa in fossiele brandstoffen zit, zegt klimaatstrijder Al Gore.

In het kort

  • Wereldwijd USD 28 biljoen aan activa in fossiele brandstoffen die niet kunnen worden gebruikt
  • Overstap naar duurzaam problematisch voor verouderde bedrijfsmodellen
  • Integratie duurzaamheid nu fiduciaire plicht van beleggers

De voormalige Amerikaanse vice-president sprak beleggers toe bij de vertoning van zijn nieuwe film ‘An Inconvenient Sequel: Truth to Power’. Dit evenement vond plaats op 13 december in Amsterdam en werd mede gesponsord door Robeco. Zoals de naam al zegt, is de film een vervolg op ‘An Inconvenient Truth’ uit 2006, Gores eerste film die twee Oscars won en destijds werd beschouwd als baanbrekend omdat hij 150 jaar gebruik van fossiele brandstoffen aan de kaak stelde.

“De wereld heeft op dit moment voor USD 28 biljoen aan fossiele brandstoffen in de boeken staan bij multinationals en regeringen. Die waarde is gebaseerd op de veronderstelling dat ze ooit worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk verbranding – maar dat gaat niet gebeuren”, aldus Gore.

“Talloze experts hebben inmiddels berekend dat hoogstens een derde en waarschijnlijk zelfs minder ooit verbrand kan worden. Dus wanneer gaan we eindelijk eens inzien dat deze activa waarschijnlijk gaan behoren tot de categorie gestrande activa?”

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Veranderende bedrijfsmodellen

“Het besef drong een paar weken geleden door tot het Noorse staatspensioenfonds – een zeer goed beheerd fonds met beleggingen in gas en olie – dat bekendmaakte de beleggingen in fossiele brandstoffen terug te brengen naar nul.”

“De kolenmijnbouw realiseerde zich enige tijd geleden dat ze in de afgelopen tien jaar 90% van hun marktkapitalisatie hadden ingeleverd. En wat betekent bijvoorbeeld de snelle opkomst van de elektrische auto voor de markt voor olieproducten? Welke kansen ontstaan door de veranderende bedrijfsmodellen om deze hiaten te vullen en rendement te genereren?”

Gore vertelde dat het afnemende gebruik van fossiele brandstoffen nu al grote gevolgen heeft voor grote bedrijven die niet bij de les waren gebleven. “Moody’s heeft downgrades aangekondigd voor lokale of centrale overheden die niets doen met de nieuwe klimaatproblemen. General Electric heeft kort geleden nog een groot aantal werknemers ontslagen omdat de ketels die het bedrijf maakt voor het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen, niet meer worden verkocht. Iets soortgelijks gebeurde al eerder bij Siemens. Allemaal signalen van een toekomst die elke dag dichterbij komt.”

Geïntegreerde duurzaamheid

Gore zelf is inmiddels als oprichter en voorzitter van Generation Investment Management met USD 17 miljard in beheer een belangrijk belegger in duurzaamheid. Binnen zijn fonds zijn de ESG-factoren milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur volledig geïntegreerd in het besluitvormingsproces – net zoals bij Robeco voor de fundamentele aandelen-, vastrentende en kwantitatieve strategieën.

“De volledige integratie van duurzaamheid in het besluitvormingsproces is al jaren onderwerp van een brede discussie”, zei hij. “Het integreren van ESG-factoren is buitengewoon waardevol als hulpmiddel bij risicobeheer, maar nog belangrijker is het te erkennen dat nieuwe kansen ontstaan.”

“De technologische transitie is ingrijpend en overtuigend, en biedt fantastische kansen voor zonne- en windenergie, accu's, elektrische voertuigen, energiebezuiniging – nieuwe bedrijfsmodellen die tonen dat een nieuwe duurzame benadering de oude omver gaat gooien. Het is dus ontzettend belangrijk dat beleggers met een blik op de lange termijn zich ervan bewust worden hoe snel onze wereld verandert en hoeveel kansen daardoor

Fiduciaire plicht

Gore vertelde dat duurzaamheid bij beleggen inmiddels zo belangrijk is geworden dat het negeren van dit aspect een schending is van de fiduciaire plicht van een asset manager om te handelen in het belang van zijn cliënten, zelfs al blijft de hardnekkige mythe bestaan dat het rendement eronder lijdt.

“Nog niet zo lang geleden was het heel gewoon in de beleggerswereld om te zeggen dat ‘ik wel graag duurzaamheid wil inzetten, maar dat ik de fiduciaire plicht heb om rendement te realiseren voor mijn cliënten’. Dat is compleet veranderd”, zei hij. “Op dit moment is het ‘best practice’ dat iedereen die geen rekening houdt met ESG-factoren, zijn fiduciaire plicht verzaakt. Want waarom zou je duurzaamheid links laten liggen in een tijd dat de wereld zo drastisch verandert en de risico's zo toenemen?”

“Goede beleggers hielden altijd al rekening met duurzaamheid in het beleggingsproces, maar vanaf nu moeten ze dat systematisch gaan doen, bij iedere belegging.”

Twee belangrijke ontwikkelingen

Gore noemde twee grote veranderingen sinds zijn eerste film tien jaar geleden uitkwam. “De eerste is dat er helaas veel meer extreme weersomstandigheden zijn geweest met dramatische gevolgen. Orkanen en overstromingen bijvoorbeeld. Maar direct daarna komt dat we nu de oplossingen hebben, die zoveel betaalbaarder zijn geworden dat in veel delen van de wereld stroom uit duurzame energiebronnen goedkoper is dan uit fossiele brandstoffen.”

“Ik denk dat de wereld zich in de eerste stadia van een duurzaamheidsrevolutie bevindt – net zo omvangrijk als de eerste industriële revolutie, maar dan met de snelheid van de hedendaagse digitale revolutie. Dankzij de aanwezigheid van nieuwe digitale hulpmiddelen vindt die revolutie overal ter wereld tegelijkertijd plaats, in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. De transitie kon wel eens veel sneller verlopen dan sommige mensen denken.”

“Wat we ook ondernemen, deze eeuw zal de zeespiegel aanzienlijk stijgen. Maar we hebben nog wel invloed op het tempo waarmee dat gebeurt en op de maximale stijging. De komende decennia zijn in dat opzicht een uitdaging voor de mensheid.”