nederlandnl
Private-equitymanagers maken vorderingen met ESG-integratie

Private-equitymanagers maken vorderingen met ESG-integratie

08-09-2017 | Visie
Private-equitymanagers integreren steeds vaker duurzaamheid in hun beleggingsproces, zo blijkt uit het nieuwste engagementrapport.
  • Silva Dezelan
    Silva
    Dezelan
    Senior Sustainability Specialist

In het kort

  • Jaarlijks rapport toont succes van engagement met private-equitymanagers
  • 95% hanteert een verantwoord beleggingsbeleid
  • Reputatierisico van bedrijven in portefeuille blijft beperkt
Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Uit een jaarlijkse beoordeling door Robeco Private Equity van de invoering van principes op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG) blijkt dat private-equityfondsen steeds duurzamer worden. De resultaten zijn gepubliceerd in het ESG Engagement Report 2016 dat informatie verstrekt over de activiteiten van de beheerders van de fondsen die door Robeco Private Equity zijn geselecteerd voor zijn institutionele producten en mandaten.

Engagement met private ondernemingen is anders dan met genoteerde bedrijven omdat ze meestal volledig in het bezit zijn van private-equityfondsen en niet in handen van een groot aantal openbare aandeelhouders. Dat betekent dat de kans groter is dat je ze kunt beïnvloeden. Dit ondanks het feit dat private ondernemingen over het algemeen over minder middelen beschikken om ESG te implementeren dan grote beursgenoteerde bedrijven, waardoor transparantie soms ook problematisch kan zijn. Robeco Private Equity gaat de dialoog aan met fondsbeheerders en stimuleert hen invloed uit te oefenen op de bedrijven die zij in hun bezit hebben.

Gestage verbetering

“De beoordeling van hun ESG-inspanningen in 2016 laat zien dat zowel de gemiddelde als de mediane ESG-score voor het programma als geheel is verbeterd”, stelt het rapport in de inleiding. “Ten opzichte van een jaar geleden beschikken meer private-equitymanagers in ons ESG-programma (95%) over een verantwoord beleggingsbeleid. Velen van hen hebben ook de ESG-doelstellingen bepaald en ESG-zaken in hun fondsinformatie opgenomen. Dit is een verbetering ten opzichte van de 87% van een jaar geleden.”

“Het aantal managers dat controleert of de bedrijven in hun portefeuille een relevant duurzaamheidsbeleid hanteren, steeg verder in 2016. Inmiddels controleert 74% in ieder geval een deel van zijn portefeuille. Hoewel het percentage managers dat ESG-informatie publiceert naar het publiek onder de 15% blijft, signaleren we wel dat een toenemend aantal meer specifieke en gedetailleerde informatie verschaft over de milieutechnische en maatschappelijke impact van de bedrijven in hun portefeuille.”

UNPRI tools

De resultaten zijn gebaseerd op de jaarlijkse beoordeling door Robeco Private Equity die gebruik maakt van de rapportage- en beoordelingstools die de UN Principles for Responsible Investment (PRI) voor dit doel heeft ontwikkeld. Steeds meer beleggers in de private-equitywereld onderschrijven de PRI en zijn doelstellingen.

“Het publiek onderschrijven van de PRI lijkt een positief effect te hebben op de ESG-inspanningen van de private-equitymanagers, aangezien de PRI-ondertekenaars in ons programma het opnieuw beter deden dan de niet-ondertekenaars”, aldus het rapport.

“Ten opzichte van het bredere PRI-universum van private-equitymanagers, geven de deelnemers aan ons programma minder blijk van betrokkenheid bij verschillende sectorinitiatieven en zijn ze minder geneigd in te spelen op duurzaamheidsgerelateerde langetermijntrends. Een deel van het verschil in deze scores valt wellicht te verklaren uit de voorkeur van ons programma voor managers in het lagere mid-market buyoutsegment en managers die zich focussen op efficiënt gebruik van hulpbronnen. Deze beschikken meestal over minder middelen voor dergelijke initiatieven.”

Verkleinen van risico's

Het rapport bevat een analyse van ESG-‘alerts’ en -incidenten binnen de bedrijven in de portefeuille met behulp van RepRisk, een gespecialiseerde mediazoekmachine die wordt gebruikt voor het signaleren van overtredingen van de principes. Voor veel beleggers draait het bij duurzaamheid vooral om het verkleinen van risico's. Uit het onderzoek bleek dat 7% van de bedrijven die in het bezit zijn van de managers in het engagementprogramma van Robeco Private Equity, in 2016 te maken kreeg met beperkte exposure naar reputatierisico op grond van ESG-kwesties.

Deze bedrijven zijn vaak actief in voedselproductie, mode en retail, sectoren die het meest gevoelig zijn voor dit soort risico's. Problemen in de toeleveringsketen, overtredingen van nationale wetgeving en het terugroepen van producten komen het meeste voor.

Decarbonisatie

Het rapport bespreekt ook de CO2-uitstoot en de decarbonisatie-inspanningen van private-equitymanagers, omdat beide een steeds belangrijkere rol spelen in pogingen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Het belang van decarbonisatie van de portefeuille en goed beheer van de toeleveringsketen waren de belangrijkste thema's van de rondetafelconferentie van mei 2017 met private-equitymanagers in Rotterdam.

Het laatste hoofdstuk behandelt de impactmeting en het volgen van de UN Sustainable Development Goals – een hele toer voor kleinere private-equityfirma's omdat zij vaak niet beschikken over de tools om de voortgang te meten. Toch leidt het volgen hiervan tot controleerbare verbeteringen, vooral in portefeuilles die zich richten op clean technology en het efficiënt gebruik van middelen.

“Ons nieuwste ESG-onderzoek en de beoordelingsresultaten leveren een aantal inzichten op die we gaan gebruiken in onze dialoog met managers in ons ESG-programma”, aldus het rapport. “Wij geloven in engagement met private-equitymanagers en blijven jaarlijks hun ESG-inspanningen volgen. In de toekomst gaan onze gesprekken met hen zich meer toespitsen op specifieke ESG-onderwerpen.”