WHGIWTGD – We Hebben Geen Idee Wat Trump Gaat Doen

WHGIWTGD – We Hebben Geen Idee Wat Trump Gaat Doen

07-12-2016 | Visie

Als president Trump aantreedt, krijgt hij te maken met veel bekende afkortingen, zoals NAFTA en NAVO. Maar wij hebben er ook een. Hij is moeilijker uit te spreken en gaat de markten veel kopzorgen opleveren: WHGIWTGD.

 • Lukas Daalder
  Lukas
  Daalder
  CIO Investment Solutions

In het kort

 • Campagnebeloftes komen mogelijk niet uit
 • Op zes terreinen overheerst onzekerheid, van immigranten tot infrastructuur
 • Beperkt goed nieuws voor obligaties, details bepalen het lot van aandelen

‘We Hebben Geen Idee Wat Trump Gaat Doen’ is vermoedelijk de grootste zorg voor beleggers, die zijn inwijding als de 45e president van de Verenigde Staten op 20 januari almaar dichterbij zien komen, zegt Lukas Daalder, Chief Investment Officer van Robeco Investment Solutions.

De markten reageren nu al ‘bipolair’ op zijn verrassende overwinning. Aandelen geven Trump het voordeel van de twijfel, terwijl obligaties verzwakten op het risico van een hogere inflatie en meer schuld, aldus Daalder. Wat er nu werkelijk gaat gebeuren, zal van doorslaggevend belang zijn voor de rendementen.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Grote beloftes

“Trump heeft in de afgelopen 12 maanden heel wat grote beloftes heeft gedaan – van het op zijn kop zetten van het huidige belastingsysteem tot het heropenen van onderhandelingen over handelsrelaties, en van het uitzetten van miljoenen illegale buitenlanders tot het toezeggen van een enorm bedrag voor infrastructuur”, zegt Daalder.

“Het probleem is alleen dat Trump van alles riep tijdens de campagne, maar eenmaal in het zadel opvallend stil is. Hij heeft wel wat van zijn eerdere beloftes herhaald – er komt geen Trans-Pacific Partnership en de grootste belastingverlaging sinds Reagan komt eraan –, maar van de invulling van zijn plannen krijgen we maar weinig hoogte. Eigenlijk moeten we nog steeds raden naar zijn werkelijke plannen.”

Daalder noemt zes terreinen waarop een groot verschil kan ontstaan tussen retoriek en realiteit:

 • Belastingen: Wordt de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting van 35% naar 15% gecombineerd met de afschaffing van aftrekposten, waarmee de impact mogelijk wordt afgezwakt?
 • Immigranten: Gaat het bij het uitzetten van niet-geregistreerde immigranten (wat een slag betekent voor het bbp) om de drie miljoen mensen waar Trump het over had, of zijn het er maar 800.000?
 • Infrastructuur: Worden de uitgaven aan infrastructuur gefinancierd met overheidsgeld via een infrastructuurbank of gebeurt dit door fiscaal aantrekkelijke publiek-private samenwerkingsverbanden?
 • Handel: Was dit alleen gespierde taal of gaat de VS inderdaad China aanwijzen als valutamanipulator, met de kans op een diplomatieke oorlog en een handelsoorlog?
 • Tekorten: Wordt Trump de hedendaagse Reagan die de economie stimuleert met tekortverhogende fiscale maatregelen, of gaat hij dat elders compenseren met bezuinigingen?
 • Fed: Worden de nieuw benoemde leden inderdaad agressiever in hun beleid, zoals iedereen verwacht, of kiest Trump toch voor een relaxtere beleidscommissie?

“Het zijn de details die zo belangrijk zijn, en juist die details ontbreken op dit moment”, stelt Daalder. “We Hebben Geen Idee Wat Trump Gaat Doen, oftewel WHGIWTGD. Over foute afkortingen gesproken... Dit is het voorbehoud dat we op dit moment inbouwen in al onze voorspellingen voor de economie en de financiële markten. We kunnen natuurlijk wat weloverwogen ‘gisvoorspellingen’ doen, maar dan wel onder het nadrukkelijke voorbehoud dat veel – zo niet alles – afhangt van de invulling van de plannen. En die invulling verwachten we voorlopig nog niet.”

Zeldzame divergentie

Daalder zegt dat de markten allemaal in het duister tasten. Dat schept onzekerheid, die tot uiting komt in een ongebruikelijke divergentie tussen de aandelen- en de obligatiemarkt. “Dit is het beste te zien aan het verloop van de volatiliteitsindex van zowel de aandelenmarkt (de VIX-index) als de obligatiemarkt (de MOVE-index) in de dagen na de verkiezing”, vertelt hij.

“De VIX-index daalde scherp op het verkiezingsnieuws, terwijl de MOVE-index juist piekte. Dit leidde tot een tamelijk zeldzame tegenstelling. Normaal gesproken is juist de aandelenmarkt veel gevoeliger voor politiek en economisch nieuws, terwijl de obligatiemarkt reageert op een vlucht naar zekerheid die gunstig is voor obligaties. We hebben in het recente verleden nog maar één keer een soortgelijk beeld gezien en dat was halverwege 2013, toen paniek uitbrak op de markt omdat de Fed geleidelijk de geldkraan dichtdraaide. Zelfs tijdens de uitverkoop van obligaties in 1994 ontstond niet zo'n grote en aanhoudende afwijking.”

“Natuurlijk is het verloop van de twee volatiliteitsindices maar een eenvoudige weergave van wat er in de onderliggende markten gebeurt. Per saldo bewogen Amerikaanse aandelen nauwelijks (als we de massale verkoop van Aziatische stukken op de dag van de uitslag niet meerekenen). Nog sterker, ze stegen in de weken na de verkiezingsuitslag naar een nieuwe recordhoogte. De Amerikaanse rente steeg daarentegen scherp, omdat 'reflatie' het nieuwe toverwoord werd op de financiële markten.”

Naar zijn zeggen betekent dit dat er nauwelijks positieve elementen zijn voor obligaties, terwijl het met aandelen alle kanten op kan, zoals blijkt uit onderstaande grafiek:

Bron: Robeco

Huidige positionering

Daalder vertelt dat de onzekerheid heeft geleid tot wijzigingen in het multi-assetfonds van Robeco Investment Solutions. “Als we kijken naar onze huidige positionering, is wel duidelijk dat de portefeuille wordt beheerst door WHGIWTGD,” zegt hij. “We zijn neutraal voor aandelen, zij het met een regionale voorkeur, en per saldo neutraal voor obligaties, met een onderweging in staatsobligaties, waar eenzelfde overweging in credits tegenover staat.”

“En we hebben maar een kleine positie in het dollar/yen-valutapaar. Misschien is dit laatste verrassend, omdat we denken dat de euro verder gaat verzwakken, maar dit komt omdat we onze shortpositie tijdelijk hebben gesloten. Inmiddels schat de markt de kans op een renteverhoging door de Fed halverwege december in op 95%, dus van die kant vallen weinig verrassingen te verwachten.”