nederlandnl
Flexibel navigeren op turbulente obligatiemarkt

Flexibel navigeren op turbulente obligatiemarkt

18-02-2016 | Visie

De volatiele financiële markten van de afgelopen weken waren een test voor de beleggingsstrategie van Robeco Global Total Return Bond Fund. Fondsmanager Kommer van Trigt vertelt hoe zijn fonds deze volatiele periode heeft doorstaan en waarom zijn selectieve aanpak zich ook op langere termijn heeft uitbetaald.

  • Kommer van Trigt
    Kommer
    van Trigt
    Portfolio manager, Hoofd Global Fixed Income Macro Team

In het kort:

  • Selectief beleggingsbeleid betaalt zich opnieuw uit
  • Beleggingen in langlopende US Treasuries en afbouwen kredietrisico pakten goed uit
  • Interessante perspectieven voor financials en emerging local debt

Een contraire beslissing was het; het verhogen van het renterisico van Robeco Global Total Return Bond Fund gedurende de eerste weken van 2016. “In de context van een lage inflatie verhoogden we de rentegevoeligheid in de portefeuille significant van 4,5 in december vorig jaar naar 6,5 eind januari. Deze hogere rentegevoeligheid wordt ingegeven door de centrale banken die in de verruimende modus staan en daar voorlopig in blijven staan”, vertelt Van Trigt.

Tegelijkertijd verlaagde de fondsbeheerder de beleggingen in bedrijfsobligaties aanzienlijk waardoor het kredietrisico van de portefeuille met een kwart verminderde. “De verlaging van het kredietrisico was ingegeven door de minder positieve verwachtingen over de groei van de Amerikaanse economie en aanhoudende zorgen over de Chinese economie. Bedrijfswinsten staan onder druk wat negatief uitwerkt op het risicosentiment en het investeringsklimaat. De kredietcyclus is volwassen geworden en spreads zijn uitgelopen.”

Deze twee beslissingen waren de voornaamste redenen dat Robeco Global Total Return Bond Fund in de rumoerige eerste weken van 2016 een positief rendement van 1,34 procent1 boekte.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Sub-financials staan onder druk

Niet alle beslissingen van Van Trigt pakten echter positief uit. De beleggingen in achtergestelde obligaties van banken drukten in 2016 vooralsnog de winst van het fonds. Ze presteerden slechter dan niet-financiële bedrijfsobligaties. Ofschoon beleggers momenteel weinig vertrouwen tonen in banken, blijft Van Trigt positief over deze categorie.

“Het rendement zal terugkomen want onderliggend zijn banken en verzekeraars zich aan het hervormen om hun balans te versterken. De afwaarderingen die we begin februari hebben gezien waren naar mijn idee te ver doorgeschoten gegeven de structurele ontwikkelingen in deze sector. Wel is een juiste selectie van de uitgevende bank erg belangrijk. Het vermijden van verliezers is belangrijker dan het vinden van winnaars. Maar kansen zie ik zeker in deze categorie.” De fondsbeheerder geeft hierbij de voorkeur aan banken in West-Europa en Scandinavië.

Van Trigt benadrukt dat Robeco Total Return Bond Fund voor minder dan 2 procent 2 van zijn portefeuille is belegd in zogenaamde coco’s, waar recent veel om te doen is. Deze contingent convertibles zijn obligaties van banken die kunnen worden afgeschreven of omgezet in aandelen zodra de buffer van een bank onder een vooraf bepaalde drempelwaarde zakt. Beleggers zijn minder zeker geworden van de couponrente van sommige van deze obligaties.

‘Het credo voor een obligatiebelegger is een wereldwijde blik, flexibiliteit en selectief zijn’

Recessievrees en goede omstandigheden voor obligaties

Vooruitkijkend naar de nabije toekomst zijn volgens Van Trigt de eerstvolgende vergadering van de ECB in maart en cijfers over de Amerikaanse economie voor obligatiebeleggers belangrijk om in de gaten te houden. De portfolio manager verwacht dat de ECB verdere stimuleringsmaatregelen zal aankondigen. De Amerikaanse economie geeft dubbele signalen, vindt Van Trigt. “Sommige economen zien er een nakende recessie in, maar dat onderschrijf ik vooralsnog niet. Daarvoor zijn de cijfers over de werkgelengheid en de bestedingen van consumenten nog te goed. Maar een recessie is niet helemaal uit te sluiten. De vraag is welk effect de stress op de financiële markten van de afgelopen weken heeft op de reële economie. Het duurt altijd een tijdje voordat dat duidelijk wordt. De komende weken zullen we het weten.”

Maar omdat de wereldeconomie kampt met een lage groei en lage inflatie is een bear market voor obligaties volgens Van Trigt niet waarschijnlijk. “In Europa en Japan blijven de centrale banken stimulerende maatregelen nemen. En waar de markt voorheen nog een volgende rentestap van de Federal Reserve verwachtte, is die verwachting na de recente cijfers van de Amerikaanse economie fors afgenomen. Ook bij mij.”

Kansen in opkomende markten

De ontwikkelingen in de Verenigde Staten hebben een belangrijke invloed op de rendementen van beleggingen in schuld in opkomende markten. Ondanks dat deze obligaties al sinds 2013 uit de gratie zijn van beleggers, verhoogt Van Trigt momenteel de blootstelling van zijn fonds aan deze categorie. Hierbij is het volgens Van Trigt van belang om de valutarisico’s niet af te dekken. Dit is onevenredig duur, en je kunt niet optimaal profiteren van een herstel van deze categorie. Van Trigt: “Het is al geruime tijd wachten op een ommekeer in opkomende markten. De appreciatie van de Amerikaanse dollar zal naar verwachting afvlakken wat gunstig is voor obligaties in lokale valuta. We richten ons dan ook op obligaties die in lokale valuta zijn uitgegeven.”

Always investment opportunities for flexible investors

Hoe volatiel de obligatiemarkt het jaar ook is begonnen en welke uitdagingen er wellicht nog komen, er zijn voor Van Trigt altijd beleggingsmogelijkheden. “Een wereldwijde blik, flexibiliteit en selectief zijn is voor obligatiebeleggers het credo om een positief rendement te boeken in deze lastige omstandigheden. Wij zoeken voor Robeco Global Total Return Bond Fund wereldwijd naar aantrekkelijke beleggingskansen in obligaties en hebben in het verleden ook laten zien dat we niet zullen schromen om significante posities in te nemen wanneer kansen zich voordoen. Dat is het voordeel van onze flexibele aanpak. We opereren los van de benchmark en voeren een actief duratiebeleid. Het gaat ons meer om overall performance dan om outperformance, om een stabiel rendement en vermogensbehoud.”

1Rendement gemeten op 15 februari 2016 voor aftrek van kosten en gebaseerd op de DH EUR aandelenklasse

2Per eind januari 2016

Meer weten over het rendement en de portefeuille van Robeco Global Total Return Bond Fund? Bekijk dan deze fondsinformatie.

Gerelateerd aan dit artikel: