netherlandsnl
De rol van private equity in een beleggingsportefeuille

De rol van private equity in een beleggingsportefeuille

25-11-2015 | Visie

Private equity kan van toegevoegde waarde zijn voor de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers. Er zijn echter wel een aantal mitsen en maren zoals voldoende kennis over dit type beleggingen en kwaliteiten om de juiste fondsmanager te selecteren. “Een gewicht tussen de 3% en 7% lijkt het meest geschikt.”

 • Roderick Molenaar
  Roderick
  Molenaar
  Portfolio Strategist
 • Thijs Markwat
  Thijs
  Markwat
  Portfolio strategist

In het kort

 • Hoger verwacht rendement van private equity moet compensatie zijn voor gebrek aan liquiditeit en transparantie
 • Een goede managerselectie is noodzakelijk
 • Gewicht van private equity in portefeuille is compromis tussen illiquiditeit en verwacht rendement

Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen dienen beleggen in private equity alleen te overwegen als ze voldoende kennis bezit van deze complexe beleggingscategorie. Daarbij heeft private equity heeft enkel toegevoegde waarde als het pensioenfonds ook over goede capaciteiten beschikt om de juiste manager te selecteren. Dat stellen Thijs Markwat en Roderick Molenaar, portefeuillestrategen bij Robeco, in hun studie naar de rol van private equity in een beleggingsportefeuille.

Markwat en Molenaar deden onderzoek naar de voor- en nadelen van private equity en bekeken de plek van dit type belegging in een strategische beleggingsportefeuille. “Om hierover een gefundeerde uitspraak te kunnen doen hielden we rekening met verschillende aspecten. Het was van belang om de risico-rendementskarakteristieken van private equity goed te bekijken. Een ander punt dat we meenamen was het gegeven dat private equity zeer illiquide is. Daarom achtten we het van belang om te onderzoeken of de belegger een illiquiditeitspremie verdient”, licht Molenaar de studie toe.

Markwat concludeert: “Wij zijn van mening dat de toegevoegde waarde van private equity voor een beleggingsportefeuille moet komen van een hoger verwacht rendement dan van beursgenoteerde aandelen en/of van een gewenste toegang tot specifieke deelmarkten. Het hogere rendement moet een compensatie zijn voor gebrek aan liquiditeit en transparantie. Als er gealloceerd wordt naar private equity dan is een goede managerselectie een noodzakelijke voorwaarde.” Private equity kan volgens de strateeg ook vanwege diversificatievoordelen een interessante toevoeging aan een beleggingsportefeuille zijn.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Outperformance

De onderzoekers stellen vast dat gegevens over private equity beleggingen niet altijd representatief zijn. Deze dataproblemen in combinatie met de wijze van waarderen van private equity beleggingen maken het lastig om gefundeerde uitspraken te doen over de toegevoegde waarde wat betreft rendement. Dit wordt nog versterkt doordat de bestaande rendementsmaatstaven die private equity en beursgenoteerde aandelen met elkaar vergelijken niet expliciet rekening houden met de mogelijke onderlinge verschillen zoals bijvoorbeeld leverage.

De meest recente literatuur lijkt volgens het onderzoek te wijzen op een absolute outperformance ten opzichte van beursgenoteerde aandelen. Markwat: “Er wordt echter geen rekening gehouden met leverage, blootstelling aan factorpremies en liquiditeitseffecten van private equity beleggingen. Wanneer hiervoor wel gecorrigeerd wordt, dan blijkt dat deze factoren de outperformance van private equity grotendeels verklaren. Dit suggereert dat de outperformance van private equity geen pure alpha is, maar een beloning voor blootstelling aan deze factoren. We hebben in de literatuur geen overtuigende bewijsvoering gevonden voor een voor risico gecorrigeerde out- of underperformance van private equity ten opzichte van beursgenoteerde aandelen. Wij zien voor private equity indien gerepresenteerd via de mediane performance van de categorie als geheel dan ook niet voldoende onderbouwing van de toegevoegde waarde in een beleggingsportefeuille.”

‘Private equity biedt de mogelijkheid om in specifieke markten te beleggen’

De dispersie in rendementen van private equity fondsen is groot, zo stelt de studie vast. Niet alle fondsen renderen even goed en niet alle goede fondsen blijven goed presteren. Door de grote dispersie kan een allocatie naar private equity wel toegevoegde waarde hebben aldus het onderzoek, met name als de fondsmanager in het topkwartiel valt. “Goede kwaliteiten voor managerselectie is hierbij vereist. Dit is een cruciale voorwaarde voor opname in een beleggingsportefeuille. Wanneer er veel vertrouwen in deze selectiekwaliteiten is, dan kan een toevoeging van private equity worden overwogen”, stelt Molenaar. “In de literatuur vinden we echter weinig bewijs voor persistentie in de prestaties van fondsmanagers. Daarom adviseren wij, indien private equity wordt opgenomen in de beleggingsportefeuille, verder te kijken dan enkel resultaten van eerdere fondsen.”

Behalve een hoger (verwacht) rendement kan de mogelijkheid om in specifieke deelmarkten te beleggen die via de publieke markten niet of moeilijk te bereiken ook zijn een reden zijn om in private equity te investeren. Zo wordt er bij venture capital bijvoorbeeld belegd in technologische startups, terwijl er bij buyouts in bijvoorbeeld (familie)bedrijven belegd kan worden om expansie te financieren. Het is daarnaast ook mogelijk om via private equity beleggingen in de Nederlandse MKB-markt te investeren. Vanwege diversificatiemogelijkheden kan private equity een interessante toevoeging aan een beleggingsportefeuille zijn.

Strategische allocatie

“Wij raden pensioenfondsen aan om het strategisch gewicht van private equity niet te groot te laten zijn in verband met de beperkte liquiditeit en het daaraan verbonden risico”, vertelt Markwat. “Er dient dus goed rekening te worden gehouden met het feit dat het veelal een contract voor tien jaar betreft en dat er veel kennis en aandacht van het fondsbestuur is vereist.

Maar het gewicht van private equity in de strategische portefeuille dient wel groot genoeg te zijn om te profiteren van een hoger rendement. “Een gewicht tussen de 3% en 7% lijkt het meest geschikt. Daarbij is het van belang om rekening te houden met ander illiquide beleggingen in de portefeuille. Indien al substantieel gewicht is toegekend aan bijvoorbeeld infrastructuur of directe vastgoedbeleggingen, dient extra rekening gehouden te worden met de lage liquiditeit van private equity”, adviseert Molenaar. “Ook de mogelijke liquiditeitsvereisten vanwege derivatenposities die gebruikt worden bij rente- en valuta-afdekking moeten meegenomen worden in de beslissing.”

De rol van Private Equity in een beleggingsportefeuille

In hun studie ‘De rol van Private Equity in een beleggingsportefeuille’ beschrijven Thijs Markwat en Roderick Molenaar de markt voor private equity en beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in deze categorie. Ze gaan diep in op de maatstaven om private equity rendementen te meten en de bijkomende dataproblemen. Ze analyseren op basis van een literatuurstudie de risico-rendementskarakteristieken van private equity en onderzoeken het belang van managerselectie. Criteria voor opname in een portefeuille en de keuze voor een geschikte benchmark komen eveneens aan de orde.

Lees de volledige studie.

Private equity voor pensioenfondsen

Robeco publiceert momenteel een serie artikelen over beleggen in private equity voor pensioenfondsen. Eerder zijn al verschenen:

Private equity voor pensioenfondsen: selectie van fondsmanager is cruciaal
Private equity voor pensioenfondsen: hoe het juiste fonds te selecteren