nederlandnl
Gevolgen Expected Returns voor pensioenfondsen

Gevolgen Expected Returns voor pensioenfondsen

19-10-2015 | Visie

Eén van de controversieelste voorspellingen in Robeco’s Expected Returns 2016-2020 is een rendement op Duitse staatsobligaties van min 3 procent. Net als voorgaande jaren zal het boekwerk met verwachte beleggingsrendementen tot discussies leiden bij beleggingscommissies van pensioenfondsen.

  • Jaap Hoek
    Jaap
    Hoek
    Portfolio Strategist

De prognose dat Duitse staatsobligaties een negatief rendement van min 3 procent jaar-op-jaar zullen noteren komt uit het basisscenario in Expected Returns 2016-2020. In dit scenario met als titel Behind the Curve gaan de economen en strategen van Robeco Investment Solutions er vanuit dat de wereldeconomie verder blijft normaliseren. Hoewel nu voor velen nog ondenkbaar betekent dit een terugkeer van inflatie en - minder onverwacht - de eerste Amerikaanse renteverhoging in acht jaar. De kans dat deze geleidelijke economische normalisatie na de financiële crisis aanhoudt, is volgens de samenstellers van het boekwerk met vooruitzichten 70%.

Maar enkele verrassende tegenslagen kunnen deze groeiende stabiliteit ook weer bedreigen. Aan de mogelijkheid dat de wereldeconomie voor langere tijd van het pad raakt wordt een kans van 20% kans toegedicht. Dit stagnatiescenario is juist goed nieuws voor obligaties, hoewel de rendementsverwachtingen zeker ten opzichte van voorgaande jaren een stuk lager zijn. De reden hiervoor is het lage startpunt dat obligaties nu wat betreft rente bieden waardoor zowel het couponrendement als verdere prijsstijgingen beperkt zijn. Volgens het basisscenario is het echter waarschijnlijker dat de huidige lage rente uitmondt in negatieve rendementen voor obligaties. Het couponrendement biedt simpelweg veel te weinig protectie tegen de koersdalingen. Hierdoor komt het gemiddelde jaar-op-jaar rendement uit op min 3%.

Belangrijke en moeilijke beslissing

Eén van de belangrijkste maar ook één van de moeilijkste beslissingen die beleggingscommissies van pensioenfondsen moeten nemen is de mate waarin het renterisico dient te worden afgedekt. Het renterisico wordt vaak gezien als een beleggingsrisico waar geen of zeer beperkte beloning tegenover staat. Loont het dan de moeite om hier grote risico’s te lopen? Meestal is het antwoord “nee”. De verwachte opbrengst weegt immers niet op tegen de toename in onzekerheid. Gegeven de voorspellingen in de Expected Returns 2016-2020 kan het antwoord dit keer echter “ja” zijn. Alles hangt natuurlijk af van hoe sterk de rentevisie van het pensioenfonds is en - niet onbelangrijk - hoe deze visie zich verhoudt tot andere beleggingscategorieën in de portefeuille van het fonds. Is de visie sterk genoeg om de portefeuille van het ALM of Life Cycle pad af te brengen?

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Expected Returns Seminar

Om te helpen bij het nemen van de juiste beslissing over afdekken van renterisico organiseert Robeco op woensdag 4 november een Expected Returns Seminar. Dit biedt bestuurders van pensioenfondsen een uitgelezen mogelijkheid om Lukas Daalder (CIO Investment Solutions), Léon Cornelissen (Chief Economist) en Jaap Hoek (Strateeg Investment Solutions) uit horen over hun gedurfde visie en wat dit voor hen kan betekenen. Naast de rentevisie wordt natuurlijk ook stilgestaan bij andere beleggingscategorieën.

Gerelateerd aan dit artikel: