netherlandsnl
Factorbeleggen ook toepasbaar voor credits

Factorbeleggen ook toepasbaar voor credits

29-09-2015 | Video

Factorbeleggen is al succesvol toegepast voor aandelen en het werkt ook voor bedrijfsobligaties. Deze manier van beleggen kan namelijk aanzienlijke premies opleveren.

  • Patrick  Houweling
    Patrick
    Houweling
    Co-Head of Quant Fixed Income and Lead Portfolio Manager

Pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en staatsinvesteringsfondsen passen steeds vaker factorbeleggen toe voor hun aandelenportefeuilles. Nu willen zij dit ook doen voor bedrijfsobligaties. "Deze beleggers weten inmiddels dat factorbeleggen op de lange termijn voor outperformance bij aandelen kan zorgen. Daarom vroegen ze zich af of ze niet een stap verder konden gaan", zegt Patrick Houweling, portefeuillemanager en researcher voor Robeco Global Multi-Factor Credits.

Volgens Houweling is het concept voor bedrijfsobligaties vergelijkbaar met dat voor aandelen. "Het is een gedisciplineerde manier om een portefeuille samen te stellen. Daarbij hanteren we regels om vast te stellen welke bedrijven of obligaties goed scoren op specifieke factoren. Alle beslissingen worden genomen op basis van wetenschappelijke literatuur en ons eigen onderzoek."

Patrick Houweling heeft in 2014 samen met kwantitatief researcher Jeroen van Zundert een wetenschappelijke researchpaper geschreven met de titel ‘Factor investing in the corporate bond market’. Met deze studie toonden zij als eersten aan dat factorstrategieën ook aantrekkelijk kunnen zijn in creditmarkten. Zo levert een multifactor-creditportefeuille aanzienlijke premies op in de vorm van hogere rendementen met een marktconform risico. Voor Houweling kwam dit niet als een verrassing. "Veel verklaringen die van toepassing zijn op aandelenfactoren, gelden net zo goed voor bedrijfsobligaties. Denk bijvoorbeeld aan menselijk gedrag, incentives en de structuur van de financiële sector."

'We zorgen ervoor dat de portefeuille goed is gespreid over bedrijven en factoren'

Voor deze strategie is niet alleen gebruik gemaakt van de researchpaper, maar ook van de ervaring die Robeco al had met factorbeleggen bij aandelen en laag-risicobeleggen bij credits. De strategie is innovatief, aldus Houweling. "We hebben de resultaten van ons onderzoek verwerkt in een strategie voor bedrijfsobligaties, die we nu kunnen aanbieden aan onze klanten."

Hoe werkt deze strategie? Het fonds belegt in wereldwijde investment-grade bedrijfsobligaties en laat beleggers profiteren van vier factoren: Low Risk, Value, Momentum en Size. Low Risk selecteert obligaties met een laag risico die worden uitgegeven door bedrijven met een laag risico. Value selecteert obligaties die goedkoop zijn ten opzichte van hun risico en Momentum selecteert recente winnaars. Naast deze drie factoren, die Robeco ook toepast in factorstrategieën voor aandelen, speelt ook de factor Size een rol. Hierdoor kan de strategie onder andere profiteren van de liquiditeitspremie, die in minder liquide markten een grotere rol speelt dan in aandelenmarkten.

De strategie is erop gericht een beter rendement te behalen dan de markt met een vergelijkbaar risicoprofiel. Spreiding is een manier om het risico te verlagen. "We zorgen ervoor dat de portefeuille goed is gespreid over bedrijven en factoren", zegt Houweling. "De performance moet niet van een of twee winnaars komen, maar van de exposure naar factoren. En door meerdere factoren te combineren in een portefeuille, kun je een stabielere performance realiseren." Volgens Houweling is het een strategie die op de lange termijn zijn vruchten afwerpt. "Het kan gebeuren dat specifieke factoren het over een bepaalde periode slechter doen dan de markt, maar wij zijn ervan overtuigd dat ze op de lange termijn outperformance realiseren."

Institutionele beleggers zijn zeer geïnteresseerd in deze strategie. "Sommigen zien het als een alternatief voor hun actief beheerde portefeuille, terwijl anderen het juist als een vervanging zien voor hun marktportefeuille." Klanten vinden het ook fijn dat de strategie is gebaseerd op onderzoek, voegt hij toe. "Er is veel wetenschappelijke literatuur die het bestaan van factorpremies ondersteunt. Naast de traditionele manieren om bedrijfsobligaties te beheren is er met factorbeleggen nu dus ook een andere manier om performance te genereren. Wij zijn er sterk van overtuigd dat factorbeleggen een plaats verdient in een gespreide obligatieportefeuille."

Gerelateerd aan dit artikel: