nederlandnl
Quarterly Outlook Fixed Income: ESG-integratie leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen

Quarterly Outlook Fixed Income: ESG-integratie leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen

22-07-2015 | Quarterly outlook

In deze Outlook voor het derde kwartaal van dit jaar geeft het Global Fixed Income Macro team van Robeco zijn visie op Treasuries, credits en schuldtitels van opkomende landen. Daarnaast geeft het team een toelichting op de posities in Rorento Global Total Return Bond Fund.

 • Machiel Zwanenburg
  Machiel
  Zwanenburg
  Director, Portfolio Manager
 • Paul van der Worp
  Paul
  van der Worp
  Portfolio Manager Fixed Income

De hoofdthema's

'Normalisatie' van de markten in het eurogebied

De stijging van de lange Duitse rente moet worden gezien in het licht van genormaliseerde inflatieverwachtingen voor de regio. De beweging werd ingezet door de grootschalige aankopen van obligaties door de ECB en de stijging van de energieprijs. De aanzienlijke versteiling van de yieldcurve tussen looptijden van 10 jaar en 30 jaar heeft met ditzelfde beleggingsthema te maken. Binnen de portefeuille hadden we deze beweging al verwacht en we verruilden onze Duitse 30-jaarsobligaties voor 10-jaarspapier. Deze positie is inmiddels weer teruggedraaid.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Griekse tragedie nog niet afgelopen – nog te vroeg voor een terugkeer naar perifere markten

We vinden het moeilijk ons een snelle oplossing voor Griekenland voor te stellen. Maar we verwachten op korte termijn ook geen Grexit. Dat betekent dat we een langdurige periode van beleidsonzekerheid voorspellen. In die omgeving zal perifeer schuldpapier moeite hebben om goed te presteren. In april en mei verkleinde Rorento Global Total Return Bond Fund zijn positie op deze markten aanzienlijk, al ver voordat de Griekse regering iedereen verraste door een referendum uit te schrijven.

Alle ogen gericht op de Fed

In onze ogen zien de markten de kans op een eerste renteverhoging later dit jaar door de Fed al als vanzelfsprekend. Daarom zijn kortlopende US Treasuries kwetsbaar voor een verrassingszet door de centrale bank. Hoewel er geen inflatiedruk is, zou een verbetering van de arbeidsmarkt een zeer geleidelijke normalisering van het rentebeleid rechtvaardigen. Obligaties met een langere looptijd bieden meer waarde, vooral ten opzichte van Duitse Bunds of Japanse staatsobligaties.

Wees kieskeurig met credits – achtergestelde financiële obligaties onze favoriet

USD en EUR investment grade credits behaalden in het eerste halfjaar van 2015 een negatief excess return versus staatsobligaties. Achtergestelde obligaties van financiële instellingen en high-yield bedrijfsobligaties vormden hierop de positieve uitzondering. Wij handhaven dus onze voorkeur voor ‘sub financials’. Het landschap waarin banken opereren, ondergaat een structurele wijziging (meer transparantie, minder risico). Dat is positief voor obligatiehouders.

'De integratie van ESG zorgt voor een duidelijker beeld van zowel risico als kans'

In focus: De integratie van ESG leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen

Consistent en diepgaand fundamenteel onderzoek naar landen en bedrijven vormt de ruggengraat van ons beleggingsproces. Een belangrijk onderdeel in deze analyse is de beoordeling van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (environmental, social & governance, ESG). Wij zijn ervan overtuigd dat het meewegen van ESG-criteria in het beleggingsproces leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen.

We worden er elke dag aan herinnerd waarom het zo belangrijk is dat beleggers rekening houden met de sociale en bestuurlijke cultuur van een land. Het mag dan nog zo duidelijk zijn dat het op dit moment niet verstandig is te beleggen in Griekse staatsobligaties, een jaartje geleden waren beleggers maar al te gretig om mee te doen aan de obligatieveiling van het land. De EUR 3 miljard obligatieverkoop van april 2014 werd maar liefst zes maal overschreven. Vijfjaarsobligaties werden uitgegeven tegen 4,95%. Op dit moment worden ze verhandeld tegen een koers van 45 en een rente van meer dan 20%. De afwezigheid van een duidelijke verbetering in het ESG-profiel was een van de redenen die ons ervan weerhield terug te keren naar de Griekse obligatiemarkt. De bestuurlijke problemen waren overduidelijk, ook al in 2014. De ongebreidelde corruptie, zwakke instellingen, wankele politieke stabiliteit en geringe concurrentiekracht stonden doeltreffende beleidsvorming, noodzakelijke hervormingen en uiteindelijk een gezonde economie in de weg. Een aantal neerwaartse risico's is inmiddels bewaarheid, zoals de gespannen relatie met internationale schuldeisers, een groeiend financieringstekort, sluimerende maatschappelijke spanningen, opnieuw vervroegde verkiezingen en de invoering van kapitaalcontroles. Zelfs een 'Grexit' behoort tot de mogelijkheden.

Maar de integratie van ESG helpt ook bij het identificeren van kansen. Ierland is een mooi voorbeeld van een land dat met succes drastische hervormingen heeft doorgevoerd, waardoor het ESG-profiel in de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd. Het sterkere sociale stramien en bestuurlijke profiel van het land stelden ons al vroeg in staat de beleggingskansen in Ierse staatsobligaties te signaleren. Op 1 juli was bijna 4% van het Rorento Global Total Return Bond Fund belegd in Ierse staatsobligaties.

Voor opkomende economieën is het minstens even belangrijk rekening te houden met het ESG-profiel. Zo overwogen we in de zomer van 2014 om te beleggen in Braziliaanse obligaties genoteerd in de lokale munt. Bij een rente van meer dan 12% leken kortlopende obligaties heel aantrekkelijk. Toch besloten we na grondig onderzoek dat de belegging te weinig overtuiging had. Vooral het zwakke ESG-profiel van Brazilië riep twijfels op. Vervolgens leidde het corruptieschandaal bij de nationale oliereus Petrobas opnieuw tot wantrouwen onder beleggers. Ondanks de recente vooruitgang in het terugdringen van de armoede, heeft Brazilië nog steeds te kampen met een slecht functionerende overheid, weinig kwaliteit van toezicht en achterblijvende menselijke ontwikkeling. Het hogere risico bleek uit de lage ESG-score. Dat was een van de factoren die ons afgelopen zomer weerhield van beleggen in Brazilië. Het bleek een verstandige beslissing, want de markten werden steeds minder gelukkig met de ontwikkelingen in Brazilië, wat zich vertaalde in hogere risicopremies en een devaluerende munt.