nederlandnl
Pioniers in factorbeleggen

Pioniers in factorbeleggen

20-04-2015 | Visie

Robeco introduceerde in 2014 Factor Investing Solutions: maatwerkoplossingen op basis van meerdere factoren. “Robeco is niet de oprichter van factorbeleggen, maar we zijn wel een van de eersten die de theorie vertalen naar praktische beleggingsoplossingen”, vertelt Joop Huij met trots. Hij is hoofd Factor Investing Research bij Robeco.

  • Joop  Huij
    Joop
    Huij
    Portfolio Manager, Head of Factor Investing Equities and Factor Index Research

Wat is factorbeleggen?

“Factorbeleggen maakt gebruik van wetenschappelijke inzichten om aan te tonen dat er naast de risicopremies ook nog andere premies op de markt te verdienen zijn. Deze premies worden 'factoren' genoemd. De wetenschappelijke achtergrond van factorbeleggen dateert van zestig jaar geleden. De Nobelprijs voor de Economie is afgelopen jaar toegekend aan onderzoekers die veel aandacht aan dit onderwerp hebben besteed. Robeco maakt al geruime tijd gebruik van factorkennis, maar het bieden van maatwerkoplossingen op basis van meerdere factoren is nieuw.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Waarom is deze beleggingsbenadering zo populair?

“Klanten waarderen de wetenschappelijke basis van factorbeleggen. Door de crisis willen beleggers steeds vaker harde bewijzen zien om te beoordelen of een beleggingsstijl daadwerkelijk succesvol is. Beleggen zonder rationele argumenten is verleden tijd. Professionele beleggers hebben een grotere verantwoordelijkheid en moeten daardoor meer verantwoording afleggen. Daarnaast zijn de toezichthouders kritischer geworden. Factorbeleggen is bovendien ook aantrekkelijk omdat het verwachte rendement hoger is.”

Welke extra rendementen levert factorbeleggen op?

“Ons onderzoek toont aan dat een fonds met exposure naar één willekeurige factor ongeveer 160 extra basispunten genereert in vergelijking met een actieve beheerder die geen factorstrategie gebruikt. Met twee willekeurige factoren stijgt dit naar 330 basispunten en met drie factoren is het resultaat nog beter: een outperformance van 350 basispunten op jaarbasis.”

‘Juist nu is het belangrijk om beleggingsbeslissingen te baseren op bewijs’

Welke marktsegmenten bieden volgens Robeco goede kansen?

“We hebben drie ‘sweet spots’ geselecteerd: laag risico (aandelen met een lage volatiliteit presteren beter dan volatiele aandelen), waarde (waardeaandelen presteren beter dan groeiaandelen) en het positieve momentum (aandelen die recent een goed rendement hebben laten zien, doen het in de nabije toekomst ook beter). Vervolgens zoeken we voor elke klant de beste oplossing op basis van voorkeur en zijn of haar huidige portefeuille. Er bestaat geen optimale mix van factoren.”

Waarom zijn er sweet spots op de markt?

“Robeco wil graag het bestaan van sweet spots uitleggen. Hiermee onderscheiden we ons en we zijn ook van mening dat de wetenschappelijke literatuur hierin tekort schiet. Het wetenschappelijke onderzoek gaat niet verder dan het ontdekken van patronen. Maar wij willen ook graag weten waarom sweet spots bestaan. Dat is net zo belangrijk. Wij denken dat carrièreoverwegingen van vermogensbeheerders ook van invloed zijn op de premies. Veel vermogensbeheerders willen extra risico nemen om de kans op een hogere beloning te vergroten. Vermogensbeheerders die een andere strategie gebruiken, kunnen hiervan profiteren.”

Als iedereen overstapt op factorbeleggen, komt er dan een einde aan het extra rendment?

“Er zal meer geld in factorbeleggen worden gestoken, waardoor de omvang van de premies iets kan dalen. Maar deze beleggingsmethode is zeker niet voor iedereen geschikt, dus het is nog steeds mogelijk om in de toekomst premies te behalen.”

Hoe past factorbeleggen in het debat over actief en passief beleggen?

“Het is een derde manier van beleggen, die tussen actief en passief in zit. Actieve beleggers hebben in het beleggingsproces veel vrijheid. Factorbeleggers niet. Tegelijkertijd zijn factorbeleggingen heterogener dan passieve beleggingen die de beweging van de index volgen.”

Maar is factorbeleggen niet gewoon een van de smart-bètastrategieën?

“Nee, integendeel. De meeste smart-bètabeleggingen zijn alleen gebaseerd op statistische patronen. Daar is op zich niets mis mee, maar het is niet de meest optimale benadering. Het is beter om ook bij het beleggingsproces de oorsprong van de patronen te begrijpen. Dit levert extra waarde op. Veel smart-bètabenaderingen gaan ervan uit dat de premies de risico's compenseren. Maar volgens ons is hier geen bewijs voor.”

Tot slot, voor welke klant is factorbeleggen bedoeld?

“We willen maatwerkoplossingen bieden aan grote institutionele klanten. Dit sluit goed aan bij de ambitie van Robeco om verder te groeien in het institutionele segment. Factor Investing Solutions is hiervan een belangrijk onderdeel. We willen de reeks factoroplossingen zo flexibel mogelijk kunnen inzetten zodat we meerdere klanten beter van dienst kunnen zijn. Naast pensioenfondsen richten we ons nu ook op staatsinvesteringsfondsen en andere professionele beleggers.”

Gerelateerd aan dit artikel: