nederlandnl
Stem pensioendeelnemers belangrijk voor ESG-discussie

Stem pensioendeelnemers belangrijk voor ESG-discussie

09-02-2015 | Research

Sociale voorkeuren op het gebied van duurzaamheid kunnen een rol spelen bij beleggingsbeslissingen, zegt Paul Smeets, een expert in behavioral economics en finance. Ook kwantitatieve beleggers moeten hier rekening mee houden.

Views of pension fund participants important for the discussion on ESG | paul-smeets-200x200.jpgPaul Smeets is assistent-professor Finance aan de Universiteit Maastricht en is momenteel gastacademicus aan de University of California, San Diego. Zijn onderzoekswerk richt zich op het gedrag van duurzame particuliere beleggers. De centrale vraag in zijn onderzoek is: "Welke invloed hebben sociale voorkeuren op het gedrag van beleggers?" Bij het schrijven van zijn doctoraatsproefschrift* werkte hij samen met Robeco, ASN, Triodos, Loyalis en Deutsche Bank om erachter te komen waarom Nederlandse particuliere beleggers in duurzame fondsen beleggen.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Wat waren verrassende uitkomsten van uw onderzoek naar waarom mensen beleggen in duurzame beleggingsfondsen?

"Een grote groep particuliere beleggers verwachtte dat de rendementen lager zouden zijn dan die van andere beleggingsfondsen, maar wilde toch in duurzame fondsen beleggen vanwege intrinsieke sociale redenen. Dit resultaat vind ik interessant om twee redenen."

"Ten eerste is er geen bewijs dat duurzame fondsen een lager rendement hebben. Ten tweede gaat de portefeuilletheorie ervan uit dat beleggers alleen kijken naar risico en rendement, maar we zagen dat beleggers ook naar een andere factor kijken en bereid zijn hiervoor eventueel wat rendement in te leveren.”

"De invloed van intrinsieke sociale motivatie is goed gedocumenteerd in andere vakgebieden. Advocaten zijn bijvoorbeeld minder bereid om pro-deowerkzaamheden te doen als ze hiervoor een onkostenvergoeding krijgen. Ze zien het dan niet meer als liefdadigheid, maar als werk. Ik vermoed dat dit fenomeen ook gevolgen heeft voor de marketing van duurzame beleggingsfondsen. De marketing van microkredietfondsen kan meer effect hebben als hierbij de nadruk wordt gelegd op de liefdadige eigenschappen in plaats van alleen op de performance."

Heeft uw onderzoek gevolgen voor pensioenfondsen?

"Mijn onderzoek toont aan dat duurzaamheid belangrijk is voor veel particuliere beleggers – ook in een bredere context, aangezien de meeste Nederlanders lid zijn van een pensioenfonds. Ik verwacht dat zij ook graag zouden zien dat duurzaamheid onderdeel is van de beleggingscriteria.”

"De visie van deelnemers aan pensioenfondsen moet een rol spelen in de discussie over het integreren van voorkeuren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG) in beleggingscriteria. Helaas hebben zij geen inspraak bij de keuze om wel of niet duurzaam te beleggen. Als deelnemers van pensioenfondsen alleen geïnteresseerd zijn in risico en rendement, moeten asset managers zich richten op de invloed van ESG-criteria op deze parameters. Maar als veel van hen waarde hechten aan ESG op zich, kan duurzaam beleggen een grotere rol spelen.”

Hoe kan de financiële sector duurzame beleggers tegemoetkomen?

"Bij het bepalen van het risicoprofiel van particuliere beleggers en deelnemers aan pensioenfondsen wordt al naar hun risicotolerantie gevraagd. Deze profielen zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht. In deze fase kunnen eenvoudig een paar vragen worden toegevoegd over duurzaam beleggen. Dit wordt tot op heden echter niet gedaan en de meningen van die mensen over dit onderwerp worden dus niet gehoord."

Kunnen de voorkeuren van duurzame beleggers invloed hebben op de koersen?

"Ja, ESG krijgt steeds meer invloed en ik verwacht dat het ook meer impact zal krijgen op de koersen. Daarom moeten kwantitatieve beleggers hier ook rekening mee houden.”

"Er zijn twee redenen waarom er een verschil kan ontstaan tussen de koers van een aandeel en de fundamentele waarde. De eerste reden is dat duurzame beleggers niet alle beschikbare informatie verwerken. Bijvoorbeeld omdat ze het lastig vinden om 'soft data' te interpreteren, zoals hoe bedrijven hun werknemers behandelen. Ten tweede hebben duurzame beleggers vaak een positieve of negatieve voorkeur voor bepaalde groepen aandelen, die de koers omhoog of omlaag kan drijven."

"We zien de invloed hiervan al terug in de koersen van bepaalde 'sin stocks', aandelen van bedrijven die actief zijn op het gebied van alcohol, tabak of wapens. Sommige particuliere en institutionele beleggers beleggen niet in deze aandelen. Op de korte termijn heeft dit een negatieve invloed op de koers, maar op de lange termijn bieden deze aandelen een hoger dividendrendement en naar verwachting een hoger dan gemiddeld rendement."

Wat zijn de belemmeringen voor het implementeren van ESG?

'Er moet nog veel werk worden verzet in het vaststellen welke criteria relevant zijn voor ESG. Ten eerste zijn de definities niet duidelijk en kunnen deze in de loop van de tijd veranderen. Een bedrijf kan uitstekend presteren op het gebied van milieu, maar wel kinderarbeid toestaan. Aan de andere kant zijn de definities ten aanzien van 'sin stocks' veel duidelijker. Dat verklaart ook dat we de invloed hiervan al terugzien in de koersen."

"Ten tweede willen vrijwel alle bedrijven een goede reputatie hebben op het gebied van ESG. Dit fenomeen wordt ook wel ‘greenwashing’ genoemd. Het maakt het moeilijker om te differentiëren tussen bedrijven. Daarnaast hebben duurzame kredietbeoordelaars niet de capaciteit om bedrijven grondig te onderzoeken. Hun analisten moeten een groot aantal bedrijven onderzoeken. Maar nu duurzaamheid aan momentum wint, verwacht ik dat er meer capaciteit beschikbaar zal komen voor onderzoek naar de duurzaamheid naar bedrijven."

Welke gebieden zijn belangrijk voor toekomstig onderzoek?

"We onderzoeken pas sinds kort de motieven van klanten om te beleggen. Hierbij kijk ik naar transactiegegevens, die me inzicht geven in de keuzes die beleggers maken. Maar deze gegevens bieden niet veel informatie over de motieven van beleggers, die zich vaak niet beperken tot risico en rendement. Daarom wil ik in mijn onderzoek ook nog vragenlijsten en experimenten uit de praktijk opnemen. Door een combinatie van verschillende datasets kun je een beter beeld krijgen van wat beleggers drijft.”

Gerelateerd aan dit artikel: