netherlandsnl
Wie beheert de beheerders?

Wie beheert de beheerders?

28-11-2014 | Visie

Sinds ik me actief bezighoud met ESG-integratie in het beleggingsproces, valt me op dat bijna iedere institutionele belegger die ik spreek dit onderwerp hoog op de agenda heeft staan. In de praktijk blijkt het voor hen echter best lastig te zijn om hun beleggingen daadwerkelijk op een duurzame manier te beheren, vooral als ze dit uitbesteden - en dat gebeurt vaak - aan externe vermogensbeheerders.

  • Edith Siermann
    Edith
    Siermann
    CIO Fixed Income

Deze bevinding wordt bevestigd door onderzoek dat we hebben gedaan naar de manier waarop institutionele beleggers over de hele wereld de duurzaamheid van hun beleggingsaanpak waarborgen. En dan ging het hierbij ook nog eens om een groep die voorloopt op dit gebied, namelijk 80 ondertekenaars van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. We analyseerden hoe deze groep hun externe managers selecteert, benoemt en toezicht houdt op de duurzaamheid van hun beleggingen.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Voorkeur voor ESG-integratie

Bij het uitbesteden van hun beleggingen, geeft 70% van de institutionele beleggers aan een voorkeur te hebben voor ESG-integratie. Ongeveer 50% kiest voor screening (bv. niet beleggen in de minst duurzame bedrijven) en 25% voor een thematische aanpak, zoals beleggen in een fonds dat zich uitsluitend richt op slimme, duurzame materialen.

Weerbarstige praktijk

Deze voorkeur brengt echter twee uitdagingen met zich mee. Ten eerste moet de belegger een vermogensbeheerder zien te vinden die ESG echt integreert in zijn beleggingsproces. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, aangezien de meerderheid van de vermogensbeheerders niet verder gaat dan screening of geen volledige inzage geeft in de manier waarop duurzaamheidsinformatie wordt meegenomen in het beleggingsproces.

Ten tweede moet de belegger erop toezien dat deze ESG-integratie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals bedoeld. En hier gaat het vaak verkeerd: als de vermogensbeheerder eenmaal is geselecteerd, wordt niet of nauwelijks gecheckt of deze ook echt zijn duurzame beloftes nakomt. Dit is ook lastig: steeds meer vermogensbeheerders beschouwen ESG-informatie als een onderdeel van hun fundamentele analyse. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de ESG-component van het beleggingsproces te isoleren.

Geen juridische consequenties

Het belangrijkste probleem is dat veel criteria op het gebied van duurzaam beleggen wel worden meegenomen bij het selecteren van een manager, maar daarna niet worden vertaald in concrete afspraken. Zo neemt slechts 6% van de beleggers het ‘rapporteren over het duurzaamheidsprofiel van de portefeuille’ op als een clausule in het contract met hun vermogensbeheerders.

En ook geen evaluatie

Tegelijkertijd hanteert minder dan 40% een duurzaamheidscriterium in de formele evaluatie van hun externe manager. Ook doen ze vaak geen nader onderzoek naar de kwaliteit van de ESG-research die de vermogensbeheerders doen, of de competentie van de portefeuillemanagers op het gebied van duurzaam beleggen.

De wil is er, maar de weg is nog lang

Hoewel er dus wel degelijk veel behoefte is aan ESG-integratie, blijkt de praktijk weerbarstig. Voor veel institutionele beleggers is er dan ook nog een lange weg te gaan voordat ze hun beleggingen echt duurzaam kunnen laten beheren.

Deze column verscheen eerder op FD.nl.