netherlandsnl
10 dingen die je moet weten over Conservative Equities

10 dingen die je moet weten over Conservative Equities

04-09-2013 | Visie

Robeco’s Conservative-strategieën streven naar een aandelenrendement tegen een laag neerwaarts risico. Maak kennis met Robeco's Conservative Equities-strategieën in slechts tien stappen

 • Pim van Vliet, PhD
  Pim
  van Vliet, PhD
  Portfolio Manager and Co-Head of Robeco’s Quantitative Equities department

1. Visie: risico en rendement gaan niet hand in hand

De Conservative Equity-strategieën van Robeco zijn gebaseerd op een revolutionaire visie: risico en rendement gaan niet hand in hand. De strategieën maken gebruik van een van de oudste bestudeerde afwijkingen: de laag-risicoafwijking. Aandelen met een lage bèta en lage volatiliteit behalen een hoger rendement dan dat je kunt verklaren met het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Deze afwijking is niet alleen gevonden in de VS, maar ook in Europa, Japan en de opkomende markten.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

2. Langetermijnvisie: sneller herstel door het verlies te beperken

Om optimaal te kunnen profiteren van de laag-risicoafwijking, is een langetermijnvisie nodig. Het voordeel van een lage-volatiliteitstrategie is dat de betreffende aandelen in een dalende markt minder verlies lijden dan andere aandelen. Als de markt eenmaal herstelt, hoeven aandelen met een lage volatiliteit minder terrein goed te maken om weer positief te renderen. Zo compenseert de strategie de mogelijke achterstand op de MSCI World die ontstaat als deze index op jaarbasis meer dan 15% wint. Je kunt dit vergelijken met de Tour de France: je hoeft namelijk niet elke etappe de snelste te zijn om uiteindelijk de Tour te winnen. De langetermijnvisie komt ook bij een ander criterium naar voren: de gemiddelde jaarlijkse omzet binnen de portefeuille bedraagt slechts 22%.

‘Een lager neerwaarts risico kan bijdragen aan een stabiele dekkingsgraad’

3. Opvallend: een lager absoluut risico is onderdeel van de strategie

Het opvallende is dat het lagere absolute risico onderdeel is van de strategie en geen voorwaarde. De Conservative-strategie gaat niet uit van relatieve risico's, maar van absolute neerwaartse risico's. De gemiddelde historische volatiliteit ligt meer dan 20% lager dan die van de referentie-index (de MSCI World). Dit lagere neerwaartse risico is interessant voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, omdat het kan bijdragen aan een stabielere dekkingsgraad. Deze strategie streeft ernaar een rendement op aandelen te behalen met een duidelijk lager neerwaarts risico.

10 things to know about Conservative Equities | 10-things-to-know-about-conservative-equities.jpg

4. Toonaangevend: voorloper in beleggen met lage volatiliteit

Robeco is een trendsetter. In 2005 was nog niemand geïnteresseerd in beleggen met een lage volatiliteit, terwijl het nu algemeen geaccepteerd is. Het is nu zelfs zo dat veel institutionele beleggers zeer bewust een aanzienlijk deel van hun portefeuille beleggen in aandelen met een lage volatiliteit. En Robeco heeft hier – als één van de pioniers op het gebied van beleggen met lage volatiliteit – een grote rol in gespeeld. Robeco organiseerde bijvoorbeeld onderzoeksseminars over dit onderwerp en schreef er vele wetenschappelijke artikelen over. Per eind juli 2013 bedroeg het totale belegde vermogen in Robeco Conservative Equities meer dan EUR 5 miljard.

5. Gebalanceerd: innovatieve beleggingsbenadering

Bovendien loopt onze strategie voorop in de markt, omdat ons eigen selectiemodel beter is dan de algemene lage-volatiliteitstrategieën. De selectie is niet alleen gebaseerd op volatiliteit, maar ook op lage distressrisico's en waarderings- en sentimentfactoren. Deze gebalanceerde aanpak onderscheidt ons van aanbieders die zich alleen richten op de historische lage volatiliteit. Zo nemen we distressrisicofactoren mee om aandelen te selecteren met een laag faillissementsrisico. Dit helpt de kans op forse koersdalingen te verlagen. Hierdoor zijn bovendien de drawdowns (dalingen vanaf de top) kleiner dan bij een eenvoudige lage-volatiliteitstrategie. Door ook nog rekening te houden met waarderings- en sentimentsfactoren verbetert het risico-rendementprofiel zelfs nog verder.

6. Speciaal: niet slechts een eenvoudige dividendstrategie

De aandelen die in aanmerking komen voor de Robeco Conservative Equity-strategie hebben niet alleen een verwacht lager risico, maar keren gewoonlijk ook een relatief hoog dividend uit. Dit is een gevolg van onze beleggingsstrategie. We richten ons niet op de aandelen met het hoogste dividend, zoals een eenvoudige hoog-dividendstrategie wel doet. Ons uitgangspunt is het selecteren van de aantrekkelijkste aandelen met een laag risico. Bedrijven die consequent hoge dividenden uitkeren, zijn vaak winstgevende ondernemingen die actief zijn in stabiele, volwassenen sectoren. De volatiliteit van de koers is vaak laag. Dit leidt tot een verzameling aandelen met een laag risico en een relatief hoog dividendrendement. Op de lange termijn levert herbelegging van het dividend een aanzienlijke bijdrage aan het totaalrendement.

7. Breed: ervaring met zeer diverse fondsen

Robeco heeft veel ervaring met de Conservative Equity-strategieën. We hebben veel positieve ervaringen met deze vorm van voorzichtig beleggen. In 2006 werd Robeco Institutional Global Conservative Equities gelanceerd, dat onlangs de Asia Asset Management Best-of-the-Best award 2012 won in de categorie "Wereldwijde aandelen 3-jaars". Met de lancering van European in 2007 en Emerging in 2011 werden twee nieuwe Conservative-strategieën toegevoegd aan de range. Alle drie strategieën zijn een succes en leveren excess returns die de referentie-indices verslaan, met een aanzienlijk lager risico (volatiliteit).

8. Spreiding: combinatie met andere strategieën

Het combineren van Robeco Conservative Equities met andere strategieën biedt de belegger voordelen:

 • Over het algemeen zal de volatiliteit van de totale aandelenportefeuille dalen als je een groter gedeelte belegt in de Conservative-strategie;
 • De Robeco Conservative Equities-strategie heeft geen benchmark die is gewogen op basis van marktwaarde; de portefeuille is alleen gebaseerd op bottom-upaandelenselectie. Dit leidt tot een andere sector- en regioverdeling dan bij traditionele benchmarkgerelateerde strategieën. Dit houdt in dat je belangrijke spreidingsvoordelen kan behalen;
 • De Conservative-strategie kan je goed combineren met een hoog-dividendstrategie, omdat beide strategieën van elkaar verschillen. Je kunt ze zien als twee verschillende manieren van factorbeleggen. De Conservative-strategie is een vorm van beleggen met lage volatiliteit, terwijl de hoog-dividendstrategie een vorm van waardebeleggen is.

9. Onderzoek: evidence-based beleggen

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op een evidence-based benadering, geïntegreerd risicomanagement en ‘prudence’ ofwel omzichtigheid. We bouwen voort op een onderzoeksgeschiedenis die terugvoert tot de eerste CEO van Robeco – Lodewijk Rauwenhoff – in de jaren 30. Hij zei: "Iedere beleggingsstrategie dient gebaseerd te zijn op onderzoek." Onze onderzoeksprojecten beginnen vaak bij de financiële literatuur en we leveren zelf ook een bijdrage aan het aanhoudende wetenschappelijke debat. Onze ‘evidence-based benadering’ maakt deel uit van onze kernwaarden.

10. Rendement: sterk trackrecord sinds de lancering

Sinds de lancering op 28 september 2006 heeft Robeco Institutional Global Conservative Equities sterke resultaten geboekt. Het staafdiagram laat zien dat de strategie zeer goed heeft gepresteerd, zowel wat betreft rendement en risico, als in verhouding tot de MSCI World. Gemeten van de lancering tot en met juli 2013 bedraagt het gemiddelde jaarrendement van de strategie 6,0% (2,9% MSCI World), met een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 10,9% (14,1% MSCI World). Voor de betreffende periode vertaalt dit zich naar een beter rendement met een aanzienlijk lager risico.