netherlandsnl
Momentumbeleggen: : de volgende ‘game changer’?

Momentumbeleggen: : de volgende ‘game changer’?

14-03-2013 | Visie

Strategische allocatie naar factorpremies wint terrein onder beleggers. Maar de factor momentum heeft tot nu toe de boot gemist vanwege de uitdagingen die daarbij horen. Willem Jellema is op zoek naar nieuwe manieren om te profiteren van de momentumpremie en de nadelen uit te sluiten.

  • Willem  Jellema
    Willem
    Jellema
    Portfolio Manager Quantitative Equities

V: Wat is het momentumeffect?

A: Het is de neiging van aandelen om hun performance vast te houden. Dus aandelen die in het recente verleden goed hebben gepresteerd, doen het vaak ook in de periode daarna beter dan andere aandelen. En aandelen met een slecht rendement blijven de komende periode vaak ook achter.

V: Waarom bestaat het momentumeffect?

A: Uit wetenschappelijk onderzoek komen meerdere verklaringen naar voren. Maar wij geloven dat het momentumeffect te verklaren is door het gedrag – en dan met name het gebrek aan reactie - van marktspelers..

Twee oorzaken van een gebrek aan reactie zijn het dispositie-effect (de neiging dat beleggers aandelen verkopen waarvan de koers is gestegen en aandelen vasthouden waarvan de koers juist is gedaald) en verankering (de neiging om te veel te vertrouwen op oude informatie).

De terugkeer van Steve Jobs naar Apple is een goed voorbeeld van verankering. Toen het bedrijf succesvol werd, met producten als de iPod, ging de koers in eerste instantie omhoog. Maar de koers weerspiegelde pas veel later de verbeterde positie van het bedrijf. Dit komt deels door het gebrek aan reactie van beleggers op de ommekeer van het bedrijf: zij wisten nog hoe moeilijk Apple het had onder Jobs' vorige leiderschap en tijdens zijn afwezigheid.

V: Hoe past momentum in een portefeuille met allocatie naar factorpremies?

A: Er zijn twee belangrijke redenen waarom een momentumfonds goed kan zijn voor zo'n portefeuille. Ten eerste heeft momentum een hoge factorpremie. Onderzoek in de VS laat zien dat momentum het hoogste rendement heeft van alle factorpremies, zelfs nog hoger dan waarde. Deze factor kan dus een belangrijke bron van rendement zijn voor een factorportefeuille.

Het tweede sterke pluspunt is diversificatie. De momentumpremie heeft een lage correlatie met de premie voor lage volatiliteit en een negatieve met die voor waarde.

V: Momentumstrategieën zullen door deze voordelen wel populair zijn?

A: Integendeel. Ondanks de voordelen proberen maar heel weinig fondsen systematisch de momentumpremie te oogsten. Daardoor hebben veel beleggers een negatieve exposure naar momentum. Dat is een risico, vooral als de performance ervan weer aantrekt.

V: Waarom is momentum niet populairder?

A: Momentumpremie krijg je niet cadeau. Traditionele momentumstrategieën kennen namelijk twee belangrijke bezwaren: een hoog risico en hoge transactiekosten.

Stel je eens een ommekeer voor na een bullmarktrally. De aandelen met een hoge bèta die het goed doen in een stijgende markt – de grootste belangen in een algemene momentumstrategie – zouden dan de grootste verliezers zijn. Het risico zit hem dus in de verliezen op aandelen met een hoge bèta. Ondertussen zorgen de verschuiving naar aandelen met een lage bèta – de nieuwe winnaars – en de verkoop van aandelen die het moeilijk hebben in een dalende markt, voor hoge transactiekosten. Een succesvolle momentumstrategie moet in staat zijn momentumpremie binnen te halen, met slechts beperkte bijkomende risico's.

"Een succesvolle momentumstrategie oogst momentumpremie met slechts beperkte bijkomende risico's"

V: Hoe ga je om met de risico’s van momentumstrategieën?

A: Onze techniek bestaat uit het selecteren van aandelen, niet op basis van hun totaalrendement uit het verleden, maar op basis van hun aandeelspecifieke rendement. Dit rendement hangt niet samen met de markt of andere stijlfactoren. Ons onderzoek wijst namelijk uit dat de extra risico's van deze stijlvoorkeuren niet worden beloond. Het resultaat is een vergelijkbaar rendementspatroon als bij een algemene momentumstrategie, maar dan met een veel lager risico.

V: Hoe beperk je de transactiekosten?

A: Het gebruik van slimme transactieregels kan de omloopsnelheid volgens ons aanzienlijk verlagen in vergelijking met naïeve beleggingsalgoritmes. Daarmee minimaliseren we de negatieve invloed van transactiekosten op de brutoperformance. We hanteren ons eigen portefeuillesamenstellingsproces, net als bij al onze kwantitatieve aandelenproducten. Dit proces maakt gebruik van een verkoopgedreven algoritme dat rekening houdt met liquiditeit en het aantal transacties zo laag mogelijk houdt.

V: Waarmee onderscheidt Robeco Momentum Equities zich?

A: Robeco Momentum Equities oogst momentumpremie op een efficiënte manier door onbeloonde risico's te vermijden en transactiekosten te beperken. Grafiek 1 laat een hogere brutomomentumpremie zien, terwijl het risico lager is.

Grafiek 1: Het Robeco Momentum Equities-concept
Source: Robeco

V: Wat verwacht je van momentumstrategieën?

A: Wij geloven dat momentum steeds belangrijker wordt in het allocatieproces. Dit komt door de groeiende belangstelling in factorbeleggen en de impliciete onderweging die veel portefeuilles hebben in momentum. We zullen beleggers oplossingen blijven bieden op dit gebied.

Willem Jellema is portefeuillemanager van Robeco Momentum Equities