netherlandsnl
Green Bonds

Green Bonds

Beleggen in groene obligaties voor een positieve milieu-impact op de lange termijn

Kernpunten:

  • Gerichte impactbeleggingen met een positieve impact op het milieu
  • Eigen raamwerk voor groene obligaties om te bepalen wat in aanmerking komt voor de portefeuille
  • Combineert onze expertise in wereldwijde obligaties en duurzaam beleggen

Doel en filosofie

De strategie streeft naar een positieve milieu-impact en tegelijkertijd naar een outperformance op de lange termijn ten opzichte van de onderliggende benchmark, de Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index.

De onderliggende beleggingsfilosofie gaat uit van de segmentatie van obligatiemarkten en het feit dat die segmenten niet geheel synchroon zijn. Angst en hebzucht schieten door, waardoor waarderingen en risicopremies verstoord raken. Wij zijn ervan overtuigd dat we deze marktinefficiënties kunnen opsporen en benutten.

Proces

De strategie maakt voor de obligatieselectie gebruik van een zelfontwikkeld raamwerk dat uit vijf stappen bestaat, waarmee we bepalen of groene obligaties in aanmerking komen voor de portefeuille. Ook gebruiken we het raamwerk om te kijken of de obligaties voldoen aan de meest recente regelgeving voor duurzame financiering. Het is zo ontworpen dat alleen groene obligaties in aanmerking komen voor de portefeuille die voldoen aan internationaal aanvaarde principes voor groene obligaties en echt een positieve impact hebben.

Als het universum van in aanmerking komende groene obligaties is vastgesteld, wordt een fundamentele analyse uitgevoerd. Daarbij hanteren we het gedisciplineerde en herhaalbare beleggingsproces zoals gebruikt door Robeco's Fixed Income-team.

De Green Bonds-strategie wordt actief beheerd met een gespreide exposure naar de wereldwijde markt voor groene obligaties. De strategie maakt daarbij gebruik van actieve rente- en creditstrategieën door te beleggen in groene obligaties uitgegeven door regeringen, overheidsgerelateerde instanties en bedrijven.

Team

De strategie wordt beheerd door een team van specialisten in wereldwijde vastrentende en duurzame beleggingen met ervaring op de groene obligatiemarkt sinds 2013.

Gerelateerde strategieën