netherlandsnl
Impactaandelen

Impactaandelen

Kapitaal mobiliseren voor een betere en duurzame toekomst

Kernpunten:

  • Grote impact: belegt in aanbieders van producten en diensten met een directe en grote impact, gemeten naar hun bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de VN
  • Waardecreatie op lange termijn: focus op bedrijven met een grote impact in combinatie met sterke fundamentals en een aantrekkelijke waardering
  • Betrouwbare partner: profiteert van de unieke, jarenlange ervaring van RobecoSAM in duurzaam en thematisch beleggen

Filosofie

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat de integratie van ESG-factoren in een gedisciplineerd en onderzoeksgedreven proces leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en een hoger risicogecorrigeerd rendement over een economische cyclus.

Op basis van onze eigen gegevens en onderzoeken stellen we vast welke bedrijven een concurrentievoordeel creëren door een solide beleid, efficiëntieverbeteringen en door nieuwe oplossingen te bedenken voor de talloze uitdagingen waar de samenleving de komende decennia mee te maken krijgt.

Met een lange beleggingshorizon analyseren we de bedrijfsmodellen, de marktpositionering en het groeipotentieel van bedrijven en beoordelen we de financiële prestaties en waardering. Op basis van deze fundamentele beoordeling gaan we op zoek naar aantrekkelijke beleggingskansen, die we implementeren in geconcentreerde portefeuilles met high conviction aandelen

Proces

De strategieën van RobecoSAM voor impactbeleggen hanteren een gedisciplineerd beleggingsproces dat de opbouw van een geconcentreerde portefeuille mogelijk maakt, die een afspiegeling is van high-conviction beleggingskansen. We combineren ons eigen uitgebreide impact- en ESG-onderzoek met een grondige fundamentele analyse. Dit levert een geconcentreerde portefeuille op van aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een positieve impact op de maatschappij en/of het milieu. 

Al onze beleggingsstrategieën zijn ontworpen om een meetbare bijdrage te leveren aan het milieu of de maatschappij. Onze Global SDG Equities-strategie belegt in bedrijven die een bijdrage leveren aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Onze Global Gender Equality Impact Equities-strategie belegt in bedrijven die vooroplopen in het stimuleren van gelijkheid voor vrouwen en diversiteit en het beperken van ongelijkheden en die een werkomgeving creëren waarin alle medewerkers optimaal kunnen functioneren.

Team

Onze impactstrategieën worden beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor duurzaam beleggen. Het team bestaat uit meer dan 15 portefeuillemanagers en onderzoekers die zich volledig toeleggen op duurzaam beleggen, onderzoek en ontwikkeling.

Aan deze strategie gerelateerde onderwerpen zijn:

Gerelateerde strategieën