By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Professionele belegger

Een professionele belegger als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht of via andere wetgeving gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen.
 
Artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht

a. bank;

b. beheerder van een beleggingsinstelling;

c. beheerder van een pensioenfonds of van een daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennootschap;

d. beleggingsinstelling;

e. beleggingsonderneming;

f. nationaal of regionaal overheidslichaam of overheidslichaam dat de overheidsschuld beheert;

g. centrale bank;

h. financiële instelling;

i. internationale of supranationale publiekrechtelijke organisatie of daarmee vergelijkbare internationale organisatie;

j. marketmaker;

k. onderneming wiens belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, het verrichten van securitisaties of andere financiële transacties;

l. pensioenfonds of daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennootschap;

m. persoon of vennootschap die voor eigen rekening handelt in grondstoffen en grondstoffenderivaten;

n. plaatselijke onderneming;

o. rechtspersoon of vennootschap die aan twee van de volgende omvangvereisten voldoet:
1°. een balanstotaal van ten minste € 20 000 000;
2°. een netto-omzet van ten minste € 40 000 000;
3°. een eigen vermogen van ten minste € 2 000 000;

p. verzekeraar.