netherlandsnl

Professionele belegger

Een professionele belegger als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht of via andere wetgeving gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen.

Artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht

a. bank;

b. beheerder van een beleggingsinstelling;

c. beheerder van een pensioenfonds of van een daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennootschap;

d. beleggingsinstelling;

e. beleggingsonderneming;

f. nationaal of regionaal overheidslichaam of overheidslichaam dat de overheidsschuld beheert;

g. centrale bank;

h. financiële instelling;

i. internationale of supranationale publiekrechtelijke organisatie of daarmee vergelijkbare internationale organisatie;

j. marketmaker;

k. onderneming wiens belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, het verrichten van securitisaties of andere financiële transacties;

l. pensioenfonds of daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennootschap;

m. persoon of vennootschap die voor eigen rekening handelt in grondstoffen en grondstoffenderivaten;

n. plaatselijke onderneming;

o. rechtspersoon of vennootschap die aan twee van de volgende omvangvereisten voldoet:
1°. een balanstotaal van ten minste € 20 000 000;
2°. een netto-omzet van ten minste € 40 000 000;
3°. een eigen vermogen van ten minste € 2 000 000;

p. verzekeraar.