By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Engagement voor duurzame palmolie

06-10-2016 | Visie | Peter van der Werf Palmolie wordt in veel producten gebruikt, waaronder voedsel en cosmetica. Palmolieproducenten hebben te maken met een aantal maatschappelijke en milieukwesties die een reputatierisico zijn geworden. Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen in deze sector om hun prestaties op het gebied van mensenrechten, ontbossing en arbeidsrechten te verbeteren.

In het kort
  • Palmoliebedrijven hebben te maken met maatschappelijke en milieukwesties
  • Deze kwesties stellen beleggers bloot aan financiële en reputatierisico's
  • Wij zijn in dialoog met verschillende bedrijven in deze sector

Palmolie is een eetbare olie die winstgevender is dan andere oliën, omdat de opbrengst per hectare hoger is dan voor welk ander gewas dan ook. Palmolie neemt bijna 30% van de totale markt voor eetbare olie voor zijn rekening. De afgelopen jaren zijn de productie en de vraag sterk gestegen, wat goed was voor de economische ontwikkeling van de landen die palmolie produceren en verhandelen. De beste voorbeelden hiervan zijn Indonesië en Maleisië. Deze twee landen zijn samen goed voor ongeveer 85-90% van de wereldproductie.

Problemen bij palmolieteelt

De groei van de palmolieproductie leidt tot aanzienlijke maatschappelijke en milieu-gerelateerde kwesties, die een reputatierisico zijn geworden en mogelijk het groeimodel van de sector ondermijnen. De belangrijkste risico's zijn ontbossing, brand en rook, en mensenrechten.

Ontbossing
Volgens het Wereld Natuur Fonds verdwijnen er per uur 300 voetbalvelden aan regenwoud om plaats te maken voor palmolieproductie. Een indirect gevolg hiervan is de uitstoot van broeikasgas, omdat bij de ontbossing CO2 vrijkomt in de atmosfeer. Bovendien bedreigt het verdwijnen van al die hectaren regenwoud de biodiversiteit en de leefomgeving van diersoorten als de orang-oetan.

Brand en rook
Veen bestaat voor meer dan 65% uit plantaardig materiaal. Veenafbraak begint door drainage en rooien, vaak als gevolg van platbranden. Het vuur kan wel drie tot vier meter onder de grond doorbranden en dat maanden of zelfs jaren achtereen. De brand en rook die daarmee gepaard gaat, zijn een veelvoorkomend probleem in Indonesië. In 2015 werd in een aantal provincies zelfs de noodtoestand uitgeroepen vanwege deze rook. Meer dan een half miljoen mensen hadden last van acute ademhalingsproblemen.

Mensenrechten
Bij de ontbossing van grote gebieden worden lokale gemeenschappen ontheemd zonder dat ze daarmee instemmen. Het oneigenlijk in beslag nemen van land is schering en inslag bij palmolieplantages en dat levert enorme reputatierisico's op voor de ondernemingen onderaan de waardeketen. De palmolie-industrie wordt in verband gebracht met grote mensenrechtenschendingen, waaronder kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden.

Als ondernemingen niet zorgvuldig omgaan met deze maatschappelijke en milieu-gerelateerde kwesties, kan dit leiden tot financiële risico's en reputatierisico's voor beleggers. Plantages die zich niet houden aan de regels voor palmolieteelt, kunnen bijvoorbeeld hun certificering kwijtraken – en dus ook de voordelen die daarmee gepaard gaan. Daarnaast kunnen conflicten met lokale gemeenschappen en werknemers leiden tot een productiestop en exploitatieverlies. Bovendien kunnen ondernemingen de legitimiteit van hun bedrijfsvoering verliezen door druk van ngo's. En dat leidt dan weer tot het verlies van klanten.

Engagement

We hebben ondernemingen geïdentificeerd voor onze engagement, waaronder handelaren, verwerkers, voedselproducenten en retailers. In onze ogen kunnen deze ondernemingen samen invloed uitoefenen op diverse onderdelen van de keten, waardoor de productie en het gebruik van palmolie duurzamer worden. We zijn de engagement over dit onderwerp gestart in 2014 en zijn nu halverwege. We hebben vijf doelstellingen opgesteld voor de ondernemingen:
  1. Respecteer mensenrechten
  2. Dwing betere arbeidsomstandigheden af bij leveranciers
  3. Implementeer duurzame agrarische praktijken
  4. Betaal een leefbaar loon in plaats van een minimumloon
  5. Ondersteun participatie van kleine boeren


Belangrijkste punten van onze engagement

De afgelopen jaren hebben de grootste handelaren en verwerkers van palmolie beleid ontwikkeld om uitbuiting te voorkomen bij de productie ervan.

Traceerbaarheid wordt steeds belangrijker voor ondernemingen. Zo zullen ondernemingen die niet kunnen traceren waar hun producten vandaan komen, steeds vaker merken dat hun toegang tot de markt wordt geweigerd of dat ze minder gunstige prijzen voor hun producten krijgen. Kopers als Carrefour sporen hun toeleveranciers bijvoorbeeld actief aan te werken met een aparte toeleveringsketen voor duurzame palmolie.

Nestlé koopt 50% van de palmolie in bij kleine boeren en Wilmar 40%. Olam zet zich in voor een ambitieus plan om 30.000 hectare land in Gabon te ontwikkelen ten behoeve van kleinschalige palmolieproductie.

Tot het derde kwartaal van 2015 had ADM een traceerbaarheidsscore voor fabrieken van 92%. Golden Agri Resources (GAR) heeft de toeleveringsketen tot de fabrieken in kaart gebracht en streeft naar 100% traceerbaarheid aan het eind van 2017. Bunge had eind 2015 een traceerbaarheid van 67% tot de fabrieken. We waarderen iedere voortgang op dit terrein en dringen aan op verdere traceerbaarheid, tot aan de plantages toe, wat een nog zwaardere opgave is.

Conclusie

De meeste ondernemingen waarmee we de engagement zijn aangegaan hebben laten zien dat ze duurzamere palmolie in willen kopen en hebben daar een beleid voor opgesteld. De volgende stap is traceerbaarheid en monitoring van de voortgang. Ondernemingen als GAR, Wilmar, ADM en Bunge zijn nog een stap verder gegaan door belanghebbenden op de hoogte te houden van de voortgang via regelmatige berichtgeving op hun website. Wij vinden dat de sector deze lijn moet doortrekken.
 
We zullen de dialoog met de grootste telers voortzetten. Zij bevinden zich aan het begin van de waardeketen. Daarom blijven we benadrukken dat er geen land en veen meer verloren mag gaan en dat de voedselveiligheid verbeterd kan worden via betere agrarische praktijken, zoals het verbeteren van de opbrengsten, het watermanagement en de methodes voor bestrijding van schadelijke organismen. Voor de legitimiteit van de bedrijfsvoering is het ook belangrijk dat landrechten worden gerespecteerd.
 
We steunen de verbetering van de traceerbaarheid, evenals certificeringssystemen voor verwerkers en handelaren, zodat klanten meer vertrouwen krijgen in uitbuitingsvrije palmolie. We sturen aan op betere beheersystemen voor toeleveringsketens bij de verwerkers om duidelijke verwachtingen te scheppen bij de telers en raffinaderijen over de duurzaamheidsaspecten van palmolie. 

Ondanks de grote vorderingen is er nog een lange weg te gaan. We zetten de engagement voort om er zeker van te zijn dat de broodnodige omslag in deze sector doorzet. Dit leidt tot een duurzame keten voor palmolie, waarvan ondernemingen, beleggers en de maatschappij als geheel de vruchten plukken.

Peter van der Werf

Engagement Specialist
"We verbeteren de kwaliteit van onze beleggingsportefeuilles door te beoordelen hoe bedrijven omgaan met ESG-risico's en hen bewust te maken van de ernst van deze risico's. Maatschappelijke kwesties zijn lastig te beoordelen, maar kunnen een groot effect hebben op de 'license to operate', reputatie en merkwaarde van een bedrijf."
Deel deze pagina:

Auteur

Peter van der Werf
Engagement Specialist


Ontdek de nieuwste inzichten

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.