By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

S&P Dow Jones launches first sovereign ESG index based on RobecoSAM data

S&P Dow Jones lanceert eerste ESG-index op basis van gegevens van RobecoSAM

15-04-2015 | Visie | Rikkert Scholten Op 8 april lanceerde S&P Dow Jones de S&P ESG Pan-Europe Developed Sovereign Bond Index. De eerste ESG-gewogen index voor obligaties van S&P Dow Jones is gebaseerd op de uitgebreide ESG-database van RobecoSAM – Robeco's in Zürich gevestigde dochteronderneming die is gespecialiseerd in duurzaam beleggen.

In het kort:
  • Erkenning door derden voor onze duurzaamheidsanalyses voor landen
  • Gegevens sinds 1999 gebruikt in fondsen als Rorento en Euro Government Bonds
  • Recente voorbeelden tonen toegevoegde waarde van dergelijke analyses
De S&P Dow Jones Index
De S&P Dow Jones Index is een Europese index voor staatsobligaties waarin landen met een sterk ESG-profiel een hogere weging krijgen. Hieronder vallen alle kampioenen op het gebied van ESG, zoals Zweden en Zwitserland.

Het uitgangspunt voor de index is de naar marktkapitalisatie gewogen index. Vervolgens worden de duurzaamheidsscore in de Country Sustainability Ranking van RobecoSAM en de verandering in deze score vergeleken met de gemiddelde score van het beleggingsuniversum. De landenscore heeft een weging van 75% en de verandering een weging van 25%. Op basis van de afwijking van het gemiddelde wordt de weging van het land aangepast.

Het doel is om rendementen te genereren die in lijn zijn met de traditionele index, terwijl de portefeuille een structureel beter ESG-profiel heeft. Dit verbeterde profiel moet ook tot een verlaging van het risico leiden. De resultaten van de backtest zijn veelbelovend over deze eigenschappen.

ESG in Robeco's vastrentende fondsen
Sinds 2009 gebruiken de vastrentende fondsen van Robeco, zoals Rorento, Robeco All Strategy Euro Bonds en Robeco Euro Government Bonds, de Country Sustainability Ranking van RobecoSAM en de daaruit volgende rangschikking als integraal onderdeel van het beleggingsproces. De actieve landenallocatie in deze fondsen is gebaseerd op een combinatie van een top-down- en bottom-upanalyse. In de bottom-upanalyse richten we ons op drie gebieden: houdbaarheid van de schuld, ESG-factoren en de economische cyclus.

Praktijkervaring
De ervaring leert dat de informatie van de Country Sustainability Ranking van RobecoSAM vaak een waardevolle aanvulling is op de traditionele schuldenanalyse. Dat S&P Dow Jones zijn ESG-index nu baseert op deze gegevens, zien wij als een goedkeuring van ons analyseproces voor de duurzaamheid van landen.

Toegevoegde waarde
Onlangs heeft de Country Sustainability Ranking ons geholpen om beter onderscheid te maken tussen de verschillende perifere landen in de eurozone. Binnen de perifere landen sprong Ierland eruit als belangrijkste voorbeeld van een land dat het ESG-profiel heeft verbeterd. Zo zijn er verbeteringen doorgevoerd in bijvoorbeeld de kwaliteit van de bureaucratie, de transparantie van de beleidsvorming, publieke steun voor de regering en de uitstoot van CO2.

Door deze brede verbetering staat de ESG-score nu weer op het niveau van voor de financiële crisis, in de buurt van landen als Duitsland. Dit is te zien in de grafiek. Dit heeft ons geholpen de risico's van beleggen in Ierse staatsobligaties beter te beoordelen. Op basis hiervan hebben we besloten de beleggingen in deze markt te verhogen, ondanks andere risico's zoals een lagere liquiditeit in een relatief kleine markt.

esg-scores-van-ierland.jpg

Griekenland is een voorbeeld van een land waarin we niet hebben belegd vanwege de ESG-score. De Griekse obligatiemarkt deed het zeer goed in de eerste maanden van 2014 en een uitgifte in april en juli werd zwaar overtekend. We namen geen deel aan deze veilingen. Een van de redenen daarvoor was het gebrek aan verbetering van het Griekse ESG-profiel. Ondanks hervormingsplannen bleef het land slecht scoren op factoren als maatschappelijke onrust, effectiviteit van het regeringsbeleid, corruptie, kwaliteit van instellingen en milieurisico's. Een bezoek aan het land en vergaderingen met beleidsmakers bevestigden dit gebrek aan verbetering.

Nigeria is een ander voorbeeld van een land waar de Country Sustainability Ranking wijst op risico's. Het fonds Robeco Emerging Debt belegt niet in Nigeriaanse obligaties en ook niet in de naira (valuta), hoewel beide onderdeel zijn van de benchmark van het fonds. Een van de redenen dat we niet beleggen in het land is het zeer slechte ESG-profiel en het gebrek aan verbetering in belangrijke ESG-kenmerken. Met een score van 1,8 heeft het land het slechtste ESG-profiel van alle landen waarin we kunnen beleggen. Bijzonder zwakke aspecten zijn het gebrek aan een rechtsstaat en de terroristische activiteiten van Boko Haram, een lage score op maatschappelijke indicatoren zoals onderwijsuitgaven en kindersterfte, en een slechte score op politieke stabiliteit.

Het land scoorde ook slecht op de mogelijkheid om verschillende politieke standpunten uit te dragen en heeft geen controle over de corruptie. De recente verkiezingen laten echter wel een lichte vooruitgang zien op deze gebieden. Tot slot heeft het land ook te maken met milieurisico's door de slechte waterkwaliteit (olielekkages), ontbossing en een slecht afvalbeheer. De lage score in zo veel factoren onderstreept de risico's om te beleggen in dit land en is voor ons een argument niet in Nigeria te beleggen.

Groeiende rol voor vastrentende beleggingen
ESG-analyse is een integraal onderdeel van het beleggingsproces van onze vastrentende fondsen. De lancering van de S&P Dow Jones Index bevestigt de toegevoegde waarde van onze database en de groeiende rol van ESG-analyses voor vastrentende beleggingen.

Rikkert Scholten

Senior portfolio manager
Deel deze pagina:

Auteur

Rikkert Scholten
Senior portfolio manager


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.