By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Meer vrouwen in de directie, hoger aandelenrendement?

07-05-2015 | Visie | Michiel van Esch, Wilma de Groot, CFA In een unieke samenwerking tussen de Robeco-teams Governance and Active Ownership en Quantitative Equity, RobecoSAM en Yifan Zhang van de Universiteit van Tilburg is onderzocht wat het verband is tussen genderdiversiteit in directies en aandelenrendement. Het resultaat is veelbelovend. Er is nog wel meer onderzoek nodig om de resultaten te bevestigen, maar uit de gegevens blijkt dat er een positief verband bestaat tussen genderdiversiteit en performance.

In het kort
  • Kwantitatief onderzoek toont het verband tussen genderdiversiteit en aandelenrendement 
  • Meer onderzoek is vereist om de resultaten te bevestigen 
  • De resultaten ondersteunen Robeco's interne diversiteitsbeleid

Het onderwerp genderdiversiteit krijgt in hoog tempo meer aandacht. Steeds meer bedrijven zijn ervan overtuigd dat een goede mix van mannen en vrouwen in de directie waarde toevoegt aan de onderneming. Een veelgebruikt argument is dat een directie die bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, onderwerpen eerder van diverse kanten bekijkt. Dat leidt tot een meer integrale besluitvorming en effectiever toezicht. Hoewel genderdiversiteit slechts één vorm van diversiteit is, is het een goed begin. Voor Robeco is diversiteit in de organisatie op basis van geslacht en andere factoren bovendien een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsbeleid.

Er wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit onderwerp en diverse landen hebben al wetgeving ingevoerd om het aantal vrouwen zowel in de directie als op de werkvloer te verhogen. Er zijn veel argumenten voor genderdiversiteit, maar de positieve effecten zijn nog niet definitief bevestigd in de wetenschappelijke literatuur. Ook zijn de conclusies van de verschillende studies inconsistent.

Onderzoek naar het effect op aandelenrendement
De verscheidenheid aan verklaringen en de afwezigheid van duidelijke wetenschappelijke conclusies waren voor ons aanleiding om dieper in dit onderwerp te duiken. Robeco wil een thought leader zijn op het gebied van duurzaam beleggen en daarom een bijdrage leveren aan het debat over diversiteit in directies. Bovendien is het onderzoek relevant voor ons omdat directiesamenstelling een van de corporate-governance-kwesties is waarover we in gesprek gaan met de bedrijven waarin we beleggen.

Wereldwijde dekking
Het doel van het onderzoek was te ontdekken of er een verband bestaat tussen genderdiversiteit en aandelenrendement. Daarnaast zochten we naar een verklaring voor deze mogelijke correlatie. Onderzoek naar het effect van diversiteit heeft vaak betrekking op slechts één land, bijvoorbeeld de VS of Zweden. Ons onderzoek combineerde gegevens uit een groot aantal landen met elkaar. Bovendien gebruiken de beschikbare studies verschillende methodes, wat het moeilijk maakt ze met elkaar te vergelijken. Weinig studies hebben werkelijk het verband met aandelenrendement onderzocht. Ons onderzoek maakte gebruik van diverse methodes, onder meer portefeuilleanalyse en regressies, om factoren met een link naar aandelenrendement te corrigeren.

Een unieke dataset van RobecoSAM
Wij maakten gebruik van de unieke dataset van RobecoSAM, de dochtermaatschappij van Robeco die zich uitsluitend bezighoudt met Sustainability Investing. De gegevens van RobecoSAM zijn gebaseerd op vragenlijsten die voor ruim 3000 bedrijven zijn ingevuld en informatie bevatten die niet openbaar is. Het is daarom een van de meest uitgebreide databases ter wereld op het gebied van duurzaamheid. Onze onderzoeksgroep bevatte alle bedrijven die tussen 2004 en 2013 rechtstreeks hebben deelgenomen aan het jaarlijkse assessment van RobecoSAM. De onderzoeksperiode beslaat dus tien jaar. Om de genderdiversiteit binnen de directie van een bedrijf te onderzoeken, hebben we gemeten hoe evenwichtig de samenstelling van die directie was. Met andere woorden, hoe dichter de verhouding mannen/vrouwen in de directie bij 50/50 lag, hoe hoger de score.

Er is een verband
Om de relatie tussen genderdiversiteit en aandelenrendement te onderzoeken hebben we een portefeuille samengesteld met een hoge en een lage genderdiversiteit en de outperformance van de hoog-minus-laag portefeuille geanalyseerd. Daarnaast voerden we een regressie-analyse uit op de verschillende outperformances om het effect van factoren waarvan bekend is dat ze verband houden met aandelenrendement te bepalen. Die factoren waren onder meer bèta, size, valuation en momentum. Dit stelde ons in staat het zuivere effect van de genderdiversiteit te bepalen.
We maakten gebruik van een portefeuillebenadering. Elk jaar sorteerden we alle bedrijven op basis van de score op genderdiversiteit van het vorige jaar. Op basis van die scores splitsten we het universum in twee groepen: een groep met hoge genderdiversiteit en een groep met lage genderdiversiteit. We stelden portefeuilles samen met een even grote weging qua hoge en lage genderdiversiteit en gebruikten de hoog-minus-laag portefeuille om het resultaat van de genderdiversiteit weer te geven.

Nadat de portefeuilles waren samengesteld, berekenden we elke maand het rendement van elke portefeuille versus het universum van beide portefeuilles (met hoge en lage genderdiversiteit).

Figuur 1 | Cumulatieve outperformance van diversiteitsportefeuilles
 Meer vrouwen in de directie, hoger aandelenrendement?
Bron: Robeco

Positief effect op aandelenperformance
Figuur 1 toont een positief verband tussen genderdiversiteit en aandelenrendement De portefeuilles van bedrijven met een grotere diversiteit in de directie scoren beter dan die met een lagere diversiteit. We merken op dat de outperformance begint in 2009. Dat komt overeen met de bevindingen van Credit Suisse (2014) dat ook vanaf 2009 een outperformance signaleert van portefeuilles met een hoge directiediversiteit. De outperformance is duidelijk zichtbaar in alle markten.

Deze onderzoeksresultaten zijn veelbelovend. De meeste resultaten zijn echter statistisch niet significant, deels door de relatief korte onderzoeksperiode (2004-2013). Daarom is meer tijd nodig om de resultaten te bevestigen. Verder onderzoek is ook nodig om een fundamentele verklaring te vinden voor deze uitkomst. Onderzoek naar gerelateerde onderwerpen zoals het effect van benoemingsprocessen en procedures voor het aantrekken van talent kunnen ons inzicht in de effecten van diversiteit op de performance verder vergroten.

Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.