By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

How investors can influece climate change

Hoe beleggers klimaatveranderingsbeleid kunnen beïnvloeden

08-06-2015 | Visie David Pitt WatsonDavid Pitt-Watson is werkzaam als Executive Fellow of Finance bij de London Business School en hij is voorzitter van het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI). Bovendien is hij voormalig voorzitter van Hermes Focus Funds. In dit gesprek vertelt hij hoe duurzame beleggers een grote invloed kunnen hebben op het beleid tegen klimaatverandering.

Hoe maakt het UN Environment Programme Finance Initiative een verschil?

“We proberen ervoor te zorgen dat er actie wordt ondernomen, maar er gebeurt ook al veel binnen de financiële sector. Een voorbeeld hiervan zijn de Principles for Sustainable Insurance. Deze principes bestaan pas drie jaar, maar zijn nu al ondertekend door verzekeraars die samen goed zijn voor 13% van de premie-inkomsten in de wereld. Pas geleden nog hebben de ondertekenaars van de PSI hun gewicht in de strijd gegooid bij internationale inspanningen om het risico op rampen te beperken. In de beleggingswereld helpen we fondsen om er bij bedrijven op aan te dringen dat ze hun CO2-uitstoot gaan monitoren en vervolgens gaan reduceren. We proberen financiële toezichthouders ervan te overtuigen dat ze ook rekening moeten houden met ecologische duurzaamheid als ze een duurzaam financieel systeem willen creëren. Maar wat als dit systeem een niet-duurzame wereld financiert? Het UNEPFI is al jarenlang kampioen als het gaat om het verduidelijken van fiduciaire verplichtingen. Op dat gebied vindt er een verschuiving plaats – eerder was het de vraag of het je fiduciaire plicht is om klimaatverandering aan te pakken, maar nu is het de vraag of je je fiduciaire taak wel kunt uitvoeren als je dat niet doet.”

“Daarnaast hebben we ook gekeken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat standaarden voor verantwoorde vastgoedbeleggingen internationaal ingevoerd kunnen worden. Veel kredietadviseurs bij banken en beleggers volgen trainingen over hoe ze duurzaam te werk kunnen gaan. Soms begeleiden we dit, maar onze eigenlijke taak is ervoor zorgen dat de financiële wereld beter zijn best doet om geld vrij te maken voor de financiering van duurzame ontwikkelingen.”

Hebben organisaties als de VN minder aandacht voor duurzaam beleggen door de grote wereldwijde problemen, zoals Griekenland en Oekraïne?
“Er is genoeg politieke aandacht voor klimaatverandering. De VN krijgt van mij een gouden ster voor zijn inspanningen op dit gebied. Vooral secretaris-generaal Ban Ki-Moon speelt hier een belangrijke rol in. Maar het is een zeer lastig en precair proces om tot een oplossing te komen voor klimaatverandering. De VN probeert tweehonderd autonome instanties te helpen om tot overeenstemming te komen. Politici kijken vaak naar hun nationale belangen, terwijl de kern van het probleem van wereldwijd belang is. Als een politicus alleen maar denkt aan wat er bovenaan zijn eigen agenda staat, is het natuurlijk heel lastig om een internationale overeenkomst te bereiken. Wat het ook niet makkelijker maakt, is dat leiders zoals de secretaris-generaal van de VN niet de macht van een president of premier hebben. Ze kunnen mensen wel bij elkaar brengen om te overleggen, maar ze kunnen niet opdragen wat ze moeten doen. De onderhandelingen zijn daardoor behoorlijk chaotisch. En als de presidenten en premiers alleen maar op de kleintjes letten vanuit hun eigen belangen, gaat ze dat later veel geld kosten als een overeenkomst uitblijft.”

“Griekenland, Oekraïne of welk probleem dan ook kan je er niet van weerhouden om een klimaatovereenkomst te sluiten. Er zijn mensen die ten onrechte denken dat het aanpakken van milieukwesties de economische groei ondermijnt als de werkloosheid hoog is en er veel financiële problemen zijn. Maar dat klopt helemaal niet. Van de USD 225 biljoen aan vermogen in de financiële markten, wordt de komende 25 jaar USD 1 biljoen per jaar geïnvesteerd in duurzame energie en transportsystemen. Dat biedt natuurlijk fantastische beleggingsmogelijkheden. Sommige mensen zien dit als kosten, maar dat zijn het niet. Wonen in een huis dat de helft minder energie verbruikt, is natuurlijk een geweldige besparing. Stel je voor dat Europa zijn energierekening met 70% omlaag kan brengen. Dan hoef je je geen zorgen te maken of Europa niet te veel afhankelijk is van Rusland voor de aanvoer van energie. En er hoeven ook geen miljarden dollars uitgegeven te worden aan het boren naar olie in het poolgebied, omdat je dan veel minder energie nodig hebt.”

“‘Groene’ kwesties zijn ook van belang voor de economie en de groei. Dus als mensen zeggen dat er ‘grotere problemen’ zijn, gaan ze er ten onrechte vanuit dat het oplossen van deze 'groene' kwesties netto geld kost. Maar het kost netto juist geld als we dit niet doen. Als we nu niets doen, moeten we over twintig jaar een ontstellend hoge rekening betalen. We kunnen geen behoorlijke pensioenen meer betalen als de opwarming van de aarde onbeheersbaar is geworden. Politici moeten dit probleem echt wat serieuzer gaan nemen.”

Komt de financiering van hernieuwbare energie op gang nu de zorgen over klimaatverandering steeds duidelijker worden?

“Sinds 2004 is er meer dan USD 2 biljoen in geïnvesteerd, maar dat is nog lang niet genoeg. Vandaag de dag is een oplossing voor de klimaatverandering en andere milieukwesties zeker haalbaar. Als we de nodige veranderingen aanbrengen in onze economie, het financiële systeem en de regelgeving, kunnen we onze kinderen ook een leefbare wereld bieden. En als we dat niet doen, kan dat rampzalige gevolgen hebben voor de wereld waardoor er drastische maatregelen nodig zijn. Op een bepaald moment wordt het probleem acuut. Dus we doen het nu goed en alles verloopt soepel, of we doen het nu niet goed en over tien of twintig jaar worden de regels enorm aangescherpt. Langetermijnbeleggers moeten zich daarom realiseren dat in de toekomst meer geld wordt verdiend door de mensen die zich hebben aangepast en die hebben geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Het is interessant om te zien dat er veel verschillende beleggingsstrategieën zijn die beleggers geen windeieren zullen leggen.”

Wat zijn jouw verwachtingen voor de klimaattop in Parijs komende november?

“Ik zou zeer verrast zijn als er ineens een kant-en-klare overeenkomst ligt. Het is een zeer chaotisch proces. Er wordt wel wat vooruitgang geboekt, maar dat gaat niet heel soepel. Ik verwacht niet dat er nieuwe regelgeving wordt ingevoerd waar de financiële markten zich dan meteen aan houden. Op dit moment is er wel een heleboel gaande, zoals het initiatief van de Amerikaanse president Barack Obama om de uitstoot van kolengestookte centrales te beperken en het groene kredietbeleid in China. In ongeveer de helft van de wereldeconomie is nu een vorm van CO2-belasting ingevoerd, op regionaal of nationaal niveau. Voor een belegger die wil bijdragen aan een duurzame wereld maar ook aan zijn financiële en fiduciaire verplichtingen wil voldoen, is het dus de vraag hoe hij van deze ontwikkelingen gaat profiteren.”

Veel leden van het Amerikaanse Congres – dat een verdrag officieel moet ratificeren – zijn nog steeds sceptisch over klimaatverandering, dus het heeft voor klimaatonderhandelaars weinig zin om die route te bewandelen. Ze moeten een manier verzinnen om de VS en alle andere landen aan boord te krijgen. En dat is een frustrerend proces. Het is waarschijnlijker dat elk land met zijn eigen plan komt om de uitstoot van CO2 aan te pakken. Aan beleggers, bedrijven en andere betrokkenen zal worden gevraagd hoe ze kunnen bijdragen. Aan de ene kant is dat frustrerend, maar aan de andere kant is het juist ook heel positief. Als beleggers staan we dan namelijk niet aan de zijlijn te kijken naar de uitkomst van een politiek proces. Nee, we nemen deel aan dat proces. In Parijs zal het dus niet alleen over een verdrag gaan, maar ook over een andere manier van kijken naar hoe we onze economieën leiden.” 

Wat is het belangrijkste dat beleidsmakers kunnen doen om duurzaam beleggen en investeringen in klimaatverandering mogelijk te maken?
“Belasting heffen op de uitstoot van CO2 of specifieke doelen stellen voor de beperking van de uitstoot en die doorvoeren in alle landen. Dat is wat de Wereldbank probeert te stimuleren. We hebben echter geen goed wereldwijd governancesysteem, dus dat zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Daarom staan beleggers niet langer aan de zijlijn, maar doen ze actief mee – ze kunnen echt een verschil maken en tegelijkertijd een goed rendement realiseren. Als beleggers de bedrijven in hun portefeuille overtuigen dat ze moeten stoppen met de lobby tegen een klimaatovereenkomst en dreigen tegen de verantwoordelijke directieleden te stemmen, maakt dat een groot verschil. Bovendien realiseer je dan een hoger rendement op schone beleggingen: je kunt op milieu- en maatschappelijk gebied het juiste doen en daar ook nog winst mee maken. Je bent zowel een speler als een belegger, waardoor je daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen. We kunnen onze macht op het gebied van beleggingen en governance gebruiken om de wereld een zetje in de juiste richting te geven. En dat zal ook wel moeten, want er is nog een lange weg te gaan.”

Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.