By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Duurzame criteria maken de beleggingspuzzel compleet

24-08-2015 | Interview | Edith Siermann De actieve wijze waarmee op veranderende marktomstandigheden wordt ingespeeld en de grote voorsprong op het vlak van duurzaam illustreren volgens Edith Siermann, Chief Investment Officer Fixed Income bij Robeco, het onderscheidend karakter van Robeco.

In het kort:
  • Beleggers moeten obligatierendementen altijd in het perspectief zien van een risicomaatstaf
  • Door ook naar ESG-factoren te kijken, kan een bedrijf of land beter doorgrond worden
  • De gemiddelde UNPRI-score ligt bij vastrentend beleggen vaak lager ligt bij aandelen
Als obligatiebelegger is het in de ogen van Siermann belangrijker dan ooit om je duidelijk te onderscheiden: “De opkomst van passief beleggen leidt ertoe dat klanten steeds kritischer kijken naar wat de toegevoegde waarde is van een actieve beheerder. Daar komt bij dat de rente nu laag is. Dit betekent dat partijen zoals pensioenfondsen zeer gebaat zijn met extra rendement.” Daarbij tekent Siermann meteen aan dat een hoger rendement niet altijd beter is: “Rendementen moeten uiteraard in het perspectief geplaatst worden van een bepaalde risicomaatstaf.”

“Het gaat er om dat het voor risico gecorrigeerde rendement zo hoog mogelijk ligt”, vertelt Siermann:  “Na de crisis van 2008 is het besef binnen de industrie toegenomen dat een goede  risicobeheersing cruciaal is. Partijen kijken behalve naar de hoogte van het rendement ook naar de manier waarop dit rendement behaald is. De combinatie van de actieve strategieën met de geavanceerde risicomodellen die binnen Robeco Fixed Income  gebruikt staan daarom zeer in de belangstelling.”

“Je moet pionieren, want met een me-too product val je niet op”, legt Siermann uit: “Klanten zoeken oplossingen die ook echt het verschil maken. Daarbij moet je aantonen dat je voldoende kennis en ervaring hebt en dus geloofwaardig bent als aanbieder.” Een voorbeeld van een dergelijke recente productlancering is het Global Multi-Factor Credits fonds: “Bij aandelen hebben we al jarenlang ervaring op het vlak van factorbeleggen en een ijzersterke naam. Met die kennis en dat imago doen we nu ons voordeel op de markt voor bedrijfsobligaties.”

Duurzaam onderscheid
Een gebied waarop Robeco Fixed Income zich ook onderscheidt is duurzaam beleggen. In jui 2015 kreeg Fixed Income de hoogst mogelijke waardering A+ op basis van de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI). “De focus bij duurzaam beleggen ligt meestal op het aandelensegment, aangezien daar vaak wordt voortborduurd op het stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen en engagement”, zegt Siermann: “Je ziet dan ook dat de gemiddelde UNPRI-score bij vastrentend beleggen beduidend lager ligt dan bij aandelen.”

‘We kijken in welke mate duurzaamheidsinformatie impact heeft’

“Je ziet heel vaak dat bij partijen top-down een besluit wordt genomen dat het thema duurzaamheid een vaste plaats moet krijgen in het beleggingsbeleid”, zegt Siermann: “Vervolgens wordt er gezocht naar een vermogensbeheerder die zich daarin onderscheidt. Ik merk dat onze aanpak en het feit dat we een echte trendsetter zijn onze klanten aanspreekt. Het is niet het belangrijkste verkoopargument; dat zijn de beleggingresultaten van de producten. Maar het kan wel de doorslag geven om bij vergelijkbare beleggingsprestaties voor ons te kiezen.”

“Er ontstaat een completer beeld van de omgevingsfactoren waarbinnen een land of een bedrijf zich beweegt als er behalve naar financiële factoren ook gekeken wordt naar duurzame en maatschappelijke criteria”, vertelt Siermann: “Het is in een steeds belangrijker wordend stuk informatie dat je nodig hebt om de puzzel compleet te maken. We analyseren in welke mate  duurzaamsheidsinformatie financiële impact heeft voor het betreffende land of bedrijf en of het opwaarts potentieel of het neerwaarts risico wordt vergroot.”

Het belang van de klant
De aandacht van obligatiebeleggers is op dit moment vooral gevestigd op de renteverhoging die er later dit jaar in de Verenigde Staten aan lijkt te komen. Dit is typisch een omgeving waarin sommige delen van de obligatiemarkt niet interessant zijn, terwijl andere delen een aantrekkelijk rendement kunnen bieden. In de ogen van Siermann vormt deze ontwikkeling een extra argument voor actief management.

‘De lage rente is een extra argument voor actief management’

“Wij hebben de mogelijkheid om bepaalde delen van de markt te mijden en in interessante delen van de markt posities in te nemen”, licht ze toe: “Dat is meer in het belang van de klant dan om via een passieve oplossing zonder enig oog voor het rendementspotentieel van subsectoren in één keer alle obligaties in de index te kopen.”

Met gemak betrouwbaar beleggen
“Beleggen is onze kernactivitieit en ten opzichte van andere partijen investeert Robeco veel in onderzoek”, zegt Siermann: “Een heel goed voorbeeld is de kennis die we hebben opgebouwd met het onderzoek op het vlak van kwantitatief beleggen. Een verschil met zeer grote partijen is dat we nieuwe ideeën snel in de praktijk kunnen brengen. Die vlotte vertaalslag van theorie naar praktijk maakt het erg leuk om voor Robeco te werken.”

“De obligatiewereld is sinds ik in 1989 bij Robeco kwam werken enorm veranderd”, vertelt Siermann: “Destijds werden  transacties nog voor een groot deel handmatig verwerkt. Tegenwoordig vindt de transactieverwerking en de handel vrijwel volledig digitaal plaats. Ook heeft de obligatiemarkt een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De hoeveelheid aan beleggingsinstrumenten en markten is enorm toegenomen. Ondanks alle veranderingen is de wijze waarop Robeco de markt benadert is voor een groot deel hetzelfde gebleven.”

Met gemak betrouwbaar beleggen vat sinds 1929 de beginselen samen van Robeco. “Dat geldt nog steeds”, zegt Siermann: “We gaan niet voor de snelle winst. Solide, fundamentele analyses vormen de basis van het beleggingsbeleid. Dankzij deze aanpak zijn we goed door de lastige periode gekomen na de val van Lehman Brothers in 2008. Onze portefeuilles waren niet immuun voor het slechte marktsentiment, maar ze zijn de crisis zonder operationele problemen doorgekomen en we leden geen buitenproportioneel grote koersverliezen. Ik durf wel te zeggen dat dat geen toeval is.”

Edith Siermann

Edith Siermann

Chief Investment Officer Fixed Income
"Fixed Income is een beproefde beleggingscategorie met goede rendementen, zelfs in de recente crisisperiode, en dit zal zo blijven tijdens de fase van trage groei en schuldafbouw die voor ons ligt."
Deel deze pagina:

Auteur

Edith Siermann
Chief Investment Officer Fixed Income


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.