By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Sylvia van Waveren

CO2-voetafdruk beperken door middel van dialoog

05-01-2016 | Insight | Francis Condon, Sylvia van Waveren Het verkopen van bedrijven die fossiele brandstoffen winnen is niet de meest effectieve manier om portefeuilles te 'decarboniseren' of met stranded assets om te gaan, zeggen specialisten bij RobecoSAM.

In het kort:
  • Dialoog kan effectiever zijn dan verkoop aandelenbelangen
  • Dreiging van stranded assets kan leiden tot verandering bedrijfsmodellen
  • Bij energiebedrijven neemt het belang van aandeelhoudersvoorstellen toe

Weerstatistieken laten zien dat we niet meer om global warming heen kunnen. Onderzoek toont aan dat de temperatuur op de wereld nu al 0,7 graden hoger ligt dan het gemiddelde over de periode 1961-1990. Op de 21e klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP21) in Parijs wordt daarom gezocht naar manieren om de opwarming te beperken tot maximaal twee graden. Anders zorgen smeltende ijskappen voor een rampzalige stijging van het zeeniveau.

De oproep om de strijd aan te gaan tegen de opwarming van de aarde is vooral gericht aan beleggers. Zij zijn namelijk eigenaar van de bedrijven die bijdragen aan klimaatverandering. Het probleem van CO2-limieten is dat ze het ene probleem oplossen, maar tegelijkertijd ook een ander creëren: stranded assets, oftewel reserves van olie, gas en kolen die niet meer gebruikt kunnen worden.

Wat kunnen beleggers doen? Een simpele oplossing was altijd om de bedrijven met een hoge CO2-uitstoot te verkopen, maar dat is niet heel effectief, zegt Francis Condon, Senior Sustainability Investing Analyst bij RobecoSAM. In plaats daarvan is het Governance & Active Ownership (GAO) team van RobecoSAM de dialoog aangegaan met deze bedrijven om de uitstoot bij de bron aan te pakken. En dat zijn lang niet alleen maar producenten van fossiele brandstoffen, want die stoten niet eens de meeste CO2 uit. Die twijfelachtige eer gaat namelijk naar nutsbedrijven, zoals elektriciteitsproducenten die fossiele brandstoffen verbranden. Daarmee nemen ze een derde van de gehele wereldwijde CO2-uitstoot voor hun rekening. De sector basismaterialen, waar de uitstoot tijdens het productieproces doorgaans ook hoog is, staat op de tweede plek. En de derde plaats is voor de energiesector, gevolgd door de transportsector.

Maatschappelijk debat over beleid
"Elektriciteitscentrales worden door hun lange levensduur ook eerder blootgesteld aan het risico van stranded assets", zegt Sylvia van Waveren, Senior Engagement Specialist bij RobecoSAM. "Met onze dialoog proberen we de implementatie van proactieve en ambitieuze milieustrategieën, operational excellence in thermische energieopwekking, het innoveren van nieuwe bedrijfsmodellen en deelname aan het maatschappelijke debat over milieubeleid te stimuleren. We verwachten dat elektriciteitsbedrijven in de loop van de engagement maatregelen nemen om de CO2 te verlagen."

"Bij de dialoog met mijnbouwbedrijven draait het niet alleen om het houden van een dialoog. Het is ook belangrijk dat je met je eigen ogen ziet wat er speelt – vertel het niet alleen, laat het ook zien. Daarom ging ik op reis naar West-Canada om de op twee na grootste olievoorraad ter wereld – de teerzanden – te bekijken. Ik zag hoe de ondernemingen olie winnen uit de teerzanden, of deze onconventionele bron wel of niet onmisbaar is voor de energiebehoefte in de wereld, en onder welke omstandigheden de oliewinning duurzaam gemaakt kan worden. Een belangrijk deel van het bezoek was gericht op de opvang en opslag van CO2, wat een voorwaarde kan zijn voor de duurzame winning van olie uit teerzanden." Van Waveren staat op de foto naast een enorm wiel van een dumptruck bij de Albian Sands mijn van Shell.
 
De eigenaren van traditionele kantoorgebouwen, die grote hoeveelheden CO2 kunnen produceren, zijn ook benaderd voor een dialoog. "We gaan de dialoog aan met vastgoedfondsen die beleggen in kantoren", zegt ze. "We richten ons daarbij op de doelstellingen voor klimaatveranderingsmanagement, de legitimiteit van de bedrijfsvoering, milieumanagementsystemen, de dialoog van de eigenaren met de huurders en energie- en CO2-reductie."

'We richten ons op klimaatveranderingsmanagement'

Omgaan met stranded assets
Als de klimaatconferentie COP21 daadwerkelijk nieuwe verdragen over de opwarming van de aarde oplevert, worden stranded assets een ongekend groot probleem. In januari 2015 is in het tijdschrift Nature een onderzoek gepubliceerd dat beweert dat een derde van de oliereserves, de helft van de gasreserves en 80% van de steenkoolreserves tot 2050 niet wordt benut. Volgens het onderzoek vormen de steenkoolreserves in China, India en de voormalige Sovjet-Unie en de olie- en gasreserves in het Midden-Oosten het grootste risico.

Dus het probleem van een verkoopstrategie is volgens Condon dat de meeste reserves aan fossiele brandstoffen in handen zijn van overheden. En voor de reserves die wel in handen zijn van bedrijven werkt de verkoopstrategie ook niet, want de ene instelling koopt gewoon wat de andere verkoopt. Mark Campanale, oprichter van het Carbon Tracker Initiative, vertelde de aanwezigen op de Responsible Investor Conference eerder dit jaar dat het beter is om bedrijven met een hoge CO2-uitstoot te stimuleren om hun bedrijfsmodellen te veranderen. Daar komt wel de nodige overtuigingskracht bij kijken.

Huidige bedrijfsmodellen moeten overboord
"De komende 20 tot 30 jaar moeten we het aantal bedrijven dat actief is op het gebied van fossiele brandstoffen terugschroeven", aldus Campanale. Dat betekent dat er nieuwe besturen nodig zijn, nieuwe ondernemingsplannen en nieuwe strategieën. Zijn eigen bedrijf heeft hiervoor een 'blauwdruk'. Daarin staat hoe zulke bedrijven zichzelf opnieuw op de kaart kunnen zetten, eventueel door over te stappen op een bedrijfsmodel voor hernieuwbare energie. "Wanneer gooien deze bedrijven hun huidige bedrijfsmodel overboord?", vraagt hij zich af. "Wanneer geven ze aan dat zij de juiste vaardigheden in huis hebben om deze overgang te realiseren? Ik denk dat nog niet alle bedrijven erkennen dat ze hun investeringen moeten veranderen om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde onder de twee tot drie graden blijft."

Campanale ontwikkelt nu een tool om alle toekomstige kapitaaluitgaven van energiebedrijven bij te houden. Zo kan hij zien welke bedrijven zich niet houden aan de doelstellingen voor een stijging van twee, drie of vier graden. "Er wordt dan veel beter gekeken naar wie de eigenaren zijn van deze steenkoolbedrijven en oliemaatschappijen. Tot nu toe kwamen deze eigenaren er over het algemeen mee weg, maar straks is bekend wie welk bedrijf bezit. En daar zal niet iedereen even blij mee zijn. Wat betreft de verkoopstrategie is het eigenlijk niet interessant wie de steenkoolbelangen verkoopt, maar juist wie ze koopt. Nu kunnen we zien wie de steenkool hebben gekocht die anderen van de hand hebben gedaan."

‘Er wordt veel beter gekeken naar wie nu eigenlijk de eigenaren zijn van deze steenkoolbedrijven en oliemaatschappijen’

Een groeiende campagne
Een aantal grote pensioenfondsen, waaronder het Norwegian Government Pension Fund en het Amerikaanse CalPERS, hebben er net als Robeco voor gekozen om de dialoog aan te gaan als belangrijkste aanpak. Hier zijn een aantal raamwerken uit voortgekomen, zoals de Institutional Investor Group on Climate Change. De komende jaren dienen deze als een benchmark voor de engagement met bedrijven die exposure hebben naar de productie van fossiele brandstoffen.

Zo'n aanpak werd ook gekozen in bijvoorbeeld de recente 'Aiming for A'-aandeelhouderscampagne in het VK. Daarbij werden Royal Dutch Shell en BP met succes overgehaald om hun klimaatstrategie en de veerkracht van hun bedrijfsportefeuilles ten aanzien van CO2-limieten bekend te maken. Ook het Noorse Statoil stemde in met een vergelijkbaar aandeelhoudersvoorstel.

Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.