By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

China's mouth-watering investment opportunities

China biedt beleggingsmogelijkheden om van te watertanden

10-02-2015 | Visie | Dieter Küffer Water is een waardevolle, schaarse hulpbron. Waterschaarste wordt vooral veroorzaakt door langetermijntrends zoals bevolkingsgroei, een toenemend watergebruik per persoon en vervuiling. Een gebrekkige waterinfrastructuur maakt het nog erger. "China – het land met de grootste bevolking ter wereld – biedt veel beleggingsmogelijkheden op het gebied van water en waterinfrastructuur", zegt Dieter Küffer, waterspecialist en portefeuillemanager bij RobecoSAM.

Meer steden, meer vraag naar water
De waterproblemen van China worden vooral veroorzaakt door de aanhoudende verstedelijking, onvoldoende aanleg van waterinfrastructuur, en vervuiling, zegt Küffer. "De afgelopen dertig jaar is de stedelijke bevolking van China enorm gegroeid. Aan het begin van de jaren tachtig leefde ongeveer 20% van de bevolking in steden. In 2014 was dit 53%. En aangezien de Chinese regering de economische groei en consumptie wil stimuleren, zal deze verstedelijking waarschijnlijk doorgaan. Binnen 15 jaar woont naar verwachting 70% van de totale bevolking van China in een stad. Als gevolg hiervan zal de vraag naar water in steden toenemen met 70 tot 100% tussen 2005 en 20251 . Maar het aanbod groeit niet mee. In China woont 20% van de wereldbevolking, maar het land heeft maar 7% van de wereldwijde waterbronnen."

Waterinfrastructuur aanleggen
"Dit betekent dat er meer waterdistributienetwerken, rioleringsstelsels en waterzuiveringsinstallaties moeten worden aangelegd. De investeringen in de infrastructuur zijn niet meegegroeid met de verstedelijking", zegt Küffer. Hierdoor profiteren waterleveranciers die zich op grotere afstand bevinden van een toenemende vraag. Zij pompen meer water over langere afstanden naar consumenten en gebruiken meer geavanceerde waterzuiveringstechnologieën die het recyclen van water mogelijk maken.”

'China moet zijn capaciteit voor waterzuivering en waterbeheer flink opschroeven om de waterproblemen op te lossen'

Watervervuiling
De economische groei van China leidt tot meer watervervuiling. "Er is onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit van 61 belangrijke meren en reservoirs", zegt Küffer. ”Van 40% hiervan is de kwaliteit beoordeeld als zeer slecht en ongeschikt voor enig menselijk contact2. Het oppervlaktewater en het grondwater bevatten hoge concentraties zware metalen en chemische stoffen. Dit komt onder meer doordat er weinig water wordt gezuiverd en het afvalwater niet efficiënt wordt opgevangen. Veel afvalwater wordt vuil en wel in de natuur geloosd.”

Prioriteit van de regering
De Chinese regering erkent de waterproblemen waar het land voor staat en heeft water tot één van haar prioriteiten uitgeroepen. In het 12e vijfjarenplan (2011-2015) heeft ze RMB 3,4 biljoen uitgetrokken voor milieubescherming, waaronder het zuiveren van afvalwater en het verbeteren van de waterefficiëntie en distributie. Daarnaast heeft de regering elke provincie doelstellingen opgelegd op het gebied van vervuilingsbestrijding, die steeds zullen worden verhoogd. Eén van de geplande maatregelen van de Chinese regering is het vergroten van de waterleidingnetwerken van 166.000 km in 2010 tot 325.000 km in 2015. Hierdoor kan water beter worden opgevangen en gedistribueerd. Op dit moment is deze doelstelling voor ongeveer de helft gehaald.

Mogelijkheden voor beleggers
De uitdagingen op het gebied van water bieden aanzienlijke mogelijkheden voor leveranciers van water- en afvalwaterzuiveringstechnologieën. Volgens Küffer is industriële waterzuivering – bijvoorbeeld in de sectoren textiel, mijnbouw, energie en petrochemicaliën – één van de groeigebieden. Hier wordt nog erg weinig aan gedaan. "Bedrijven die oplossingen bieden op het gebied van waterdistributie en afvalwaterzuivering in China zullen hiervan profiteren", concludeert Küffer.

 1Bron: McKinsey Global Institute, 2009
 2Bron: Communiqué on Land and Resources of China 2012, Ministry of Environmental Protection
Deel deze pagina:

Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.