By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Wat is de toegevoegde waarde van ESG voor obligatiebeleggers?

03-02-2014 | Visie | Edith Siermann Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht binnen de vastrentende markt. Edith Siermann, CIO van Fixed Income Investments bij Robeco, beantwoordt vragen van beleggers over hoe ESG-principes (environmental, social and corporate governance) worden gebruikt binnen vastrentende producten.

Welke invloed hebben ESG-kwesties op staatsobligaties?
Onze portefeuillemanagers gebruiken staatsobligaties vooral om hun visie over de rente en landenallocatiestrategieën toe te passen in de portefeuille. Onze zelfontwikkelde Country Sustainability Ranking levert een consistente bijdrage aan de besluitvorming en daarom ook aan de performance. Deze werkt namelijk in een vroeg stadium als een waarschuwingssysteem, waardoor we problemen in landen kunnen identificeren ruim voordat ze zichtbaar zijn in de rente of gesignaleerd zijn door kredietbeoordelaars. Griekenland is een goed voorbeeld: de kwalitatief slechte statistische gegevens waren een vroege waarschuwing voor de ernstige problemen van het land. Door deze indicatoren konden we Griekse obligaties in een vroeg stadium verkopen. Dankzij de verbeterde relatieve ESG-scores van Spanje en Ierland konden we onlangs profiteren van de verkrapping van de spreads in deze landen, die plaatsvond ondanks de risico’s die verbonden waren aan hun lagere kredietbeoordeling.

Hoe worden ESG-gegevens gebruikt om bedrijfsobligaties te beoordelen?
ESG-analyse is een integraal onderdeel van het beleggingsproces van onze creditfondsen. Bij bedrijfsobligaties en aandelen gebruiken we dezelfde gegevens voor de ESG-analyse. Er zit natuurlijk wel verschil tussen aandelen en credits, want credits zijn gevoeliger voor neerwaarts risico. Daarom kunnen de uitkomsten anders zijn, maar de analyse is dezelfde. We kijken naar ESG-gegevens van bedrijven en selecteren de feiten die financieel relevant zijn. Hier richten we ons op. We werken hiervoor nauw samen met ons researchteam bij RobecoSAM in Zürich en gebruiken hun database.

 'ESG-analyse is een integraal onderdeel van het beleggingsproces van onze creditfondsen'

Zijn engagement en stemrecht ook van toepassing op credits?
We gebruiken engagement voor zowel aandelen als credits. We gaan een dialoog aan met deze bedrijven over financieel relevante thema's die zijn geïdentificeerd door portefeuillemanagers, analisten en Sustainability Investing (SI)-researchers. Door middel van een actieve dialoog moedigen we ondernemingen aan om zich te verbeteren door concrete stappen te nemen die we vooraf hebben bepaald. Veel mensen denken dat engagement alleen wordt gebruikt bij aandelen. Maar er is geen reden om credits niet op dezelfde manier te behandelen. Een dialoog voeren met de onderneming over haar ESG-score is namelijk ook gunstig voor de credits. Bij stemmen ligt dit uiteraard anders: als creditbeleggers mogen we niet stemmen, dat is het enige verschil dat we niet kunnen veranderen.

Hoe beoordeel je bedrijfsobligaties ten opzichte van hun thuisland?
De ESG-factoren voor bedrijfs- en die voor staatsobligaties zijn totaal verschillend. Je kunt niet dezelfde duurzaamheidscriteria toepassen op een onderneming als op een land. In veel gevallen heeft de ESG-score van een land echter wel invloed op de ESG-score van de bedrijven in dat land. Het effect van de landenscore werkt door in de bedrijven, maar andersom zou dit niet logisch zijn. Daarom kijkt een creditanalist bij het beoordelen van de onderneming doorgaans ook naar de landenrating.

En wat doet Robeco als ESG-criteria niet worden gehaald?
Onze visie is dat een duurzaamheidsanalyse leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen. We passen verschillende vormen van SI-beleid toe in ons beleggingsbeleid. Natuurlijk zien we weleens bedrijven en landen die niet goed presteren op duurzaamheidsgebied. Maar als vermogensbeheerder vinden we het niet onze taak om bedrijven en landen te veroordelen. Het is meer onze taak om de duurzaamheidslat hoger te leggen. Dit doen we door een overweging te nemen in goedpresterende bedrijven en landen. In landen die niet goed presteren, nemen we een onderweging, of we gaan over tot engagement om te bespreken welke verbeteringen we willen zien. Uitsluitingen zijn voor ons de allerlaatste stap in het proces. We passen uitsluiting alleen toe op controversiële landen, producenten van controversiële wapens en bedrijven die consequent het UN Global Compact schenden zonder dat er zicht is op verbetering.

ESG is volop in ontwikkeling - zijn jullie nieuwe methodes aan het ontwikkelen?
We zijn onze kennis en expertise op het gebied van ESG aan het uitbreiden. Onze fixed income, aandelen- en engagementteams werken samen aan alle ESG-kwesties om ervoor te zorgen dat ons SI-beleid een eenduidige focus heeft. We streven er vooral naar dat onze engagementactiviteiten volledig in lijn zijn met de visie van onze analisten en portefeuillemanagers. Samen bepalen we de focus. Zo maximaliseren we de invloed die we hebben en voegen we waarde toe voor onze klanten.

'Onze engagementactiviteiten zijn volledig in lijn met de visie van onze analisten en portefeuillemanagers'

Gaan jullie nieuwe SI-producten introduceren?
ESG-factoren zijn al geïntegreerd in al onze reguliere producten, zowel binnen vastrentende waarden als binnen aandelen. Binnenkort introduceren we een nieuw kwantitatief duurzaam aandelenfonds, dat belegt in een portefeuille met een lage tracking error ten opzichte van de MSCI-index. De bedrijven in deze portefeuille hebben echter aanzienlijk hogere duurzaamheidsscores dan de gemiddelde onderneming in de MSCI-index. We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om in te spelen op de veranderende behoeften van klanten. Daarom stellen we ook portefeuilles samen die zijn gericht op een bepaalde ESG-factor, zoals bedrijven die op milieugebied zeer goed presteren.

Hoe blijf je op de hoogte van veranderde trends?
Onze analisten blijven ondernemingen vragen waar zij zich mee bezighouden. Daarnaast gebruiken we het Corporate Sustainability Assessment (CSA)-onderzoek van RobecoSAM om veel vragen te stellen over de invloed van duurzaamheid op een bedrijf. Een team van analisten bij RobecoSAM houdt zich, samen met specialisten in Rotterdam, uitsluitend bezig met het onderzoeken hoe bedrijven omgaan met duurzaamheid. Daarnaast voeren we media- en stakeholderanalyses uit om op de hoogte te blijven van het nieuws op het gebied van duurzaamheid. En er zijn nog veel meer gegevensbronnen ... kijk bijvoorbeeld maar naar het journaal.

Gaat dit alles niet ten koste van de performance? Is principieel zijn niet duur?
Nee – het hele idee achter sustainability investing is dat we ervan overtuigd zijn dat ondernemingen en bedrijven met betere ESG-scores, beter presteren. We zijn altijd al van mening geweest dat duurzaamheid invloed heeft op de winst van een bedrijf. ESG-analyse leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen. Bij credits gebruiken we bijvoorbeeld ESG-risicofactoren om de verliezers te vermijden. Hierdoor zien we de waarschuwingssignalen vroegtijdig en kunnen we deze ondernemingen mijden. We selecteren ook bedrijven die hun ESG-scores verder kunnen verbeteren, want hierdoor worden ze steeds waardevoller. Dit geldt ook voor staatsobligaties. De Country Sustainability Ranking helpt ons te identificeren in welke landen we wel en juist niet willen beleggen. We bekijken ESG vanuit een financieel oogpunt. Ons belangrijkste doel is presteren, en dat is niet veranderd.

 'Ons belangrijkste doel is presteren, en dat is niet veranderd'

En tot slot: hoe weten de beleggers dat ze hiervan profiteren?
Het is momenteel erg belangrijk om klanten te laten zien welke invloed ESG-beleid heeft op hun portefeuille. In het verleden kwamen vermogensbeheerders nog weg met de uitspraak: 'ja, natuurlijk integreren we ESG'. Maar in de huidige omgeving moet je dat bewijzen. We moeten inzichtelijk maken welke invloed ESG heeft op de prestaties van de portefeuille, en wat dit uiteindelijk betekent voor de belegger. Dit wordt steeds belangrijker. We besteden veel aandacht aan transparant zijn over de invloed van ESG op onze beslissingen en de portefeuilles. We moeten de daad bij het woord voegen.
Edith Siermann

Edith Siermann

Chief Investment Officer Fixed Income
"Fixed Income is een beproefde beleggingscategorie met goede rendementen, zelfs in de recente crisisperiode, en dit zal zo blijven tijdens de fase van trage groei en schuldafbouw die voor ons ligt."
Deel deze pagina: