By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Sustainability Yearbook: trends, uitdagingen en kansen

21-01-2014 | Visie Vandaag publiceerde RobecoSAM zijn nieuwe Sustainability Yearbook. Het Yearbook kijkt terug op de duurzaamheidsperformance van bedrijven in 2013, rangschikt ze als Goud, Zilver of Brons en benoemt voor elk van de 59 sectoren een sectorleider.

Each year RobecoSAM also picks out the most prominent sustainability topics and shares its expertise in the prelude to the Sustainability Yearbook. This year’s trending topics are:
  • Focus op het financiële belang van duurzaamheid
  • Duurzaamheidsleiders in opkomende markten - mythe of werkelijkheid?
  • Lokale stakeholders, wereldwijde impact
Focus op het financiële belang van duurzaamheid
Recente initiatieven schonken aandacht aan het financiële belang van duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan zijn de G4-richtlijnen voor duurzaamheidsrapportages van het Global Reporting Initiative. RobecoSAM heeft zich altijd gericht op het identificeren van duurzaamheidsfactoren die van invloed zullen zijn op de financiële performance van bedrijven. Afgelopen jaar heeft het Sustainability Investing Research-team zijn analyse van het belang van duurzaamheidcriteria in alle sectoren geactualiseerd.

Christopher Greenwald, co-hoofd van RobecoSAM’s Sustainability Investing Research, legt uit hoe RobecoSAM bepaalt wat het financiële belang is van de duurzaamheidscriteria die zijn opgenomen in het Corporate Sustainability Assessment.

Lees meer

Duurzaamheidsleiders in opkomende markten: mythe of werkelijkheid?
Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, gaan mensen er vaak vanuit, dat opkomende markten achterlopen op volwassen markten. Cijfers die in de loop van de jaren zijn verzameld door RobecoSAM´s Corporate Sustainability Assessment tonen echter aan dat bedrijven uit opkomende markten zijn ingelopen op hun volwassen tegenhangers, en ze soms zelfs hebben ingehaald.

Kathelijne Marritt Alers en Guido Giese beschrijven gebieden waarin bedrijven uit opkomende markten uitblinken, en onderzoeken enkele van de motoren achter hun sterke duurzaamheidsperformance.

Lees meer

Lokale stakeholders, wereldwijde impact
De opkomst van social media en de snelheid waarmee informatie wordt verspreid, hebben ervoor gezorgd dat lokale stakeholders tegenwoordig aanzienlijk meer macht hebben dan vroeger. Vakbonden, lokale autoriteiten, gemeenschappen en NGO's zijn in staat om de productie, verkoop en handel te verstoren, wat leidt tot een lagere productie, kostenoverschrijdingen, lagere inkomsten of reputatieschade. Daarom heeft RobecoSAM een verbeterd raamwerk geïntroduceerd om de activiteiten van ondernemingen op het gebied van stakeholder engagement te evalueren in het Corporate Sustainability Assessment (CSA).

Matthias Narr and Edoardo Gai geven een overzicht van dit nieuwe raamwerk en bespreken de belangrijkste bevindingen van het CSA dit jaar.

Lees meer


Deel deze pagina: