By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

'People power' voor pensioenen?

29-01-2014 | Visie Sustainability investing wordt vaak gezien als een ‘top-down’-initiatief, omdat pensioenfondsen hun vermogensbeheerders zouden opdragen dit op te nemen in het beleggingsproces. Maar sustainability investing wordt juist steeds meer gestimuleerd door druk van onderaf. De pensioenfondsdeelnemers eisen het zelf, om uiteenlopende redenen.

In het kort
  • Steeds meer pensioenfondsdeelnemers stellen eisen
  • Verschuiving van een negatieve benadering naar een positieve
  • ESG-scores dragen bij aan duurzaamheidsbewustzijn 

De groeiende ‘grassroots’-bewegingen maken dit duidelijk – mensen die nog werken, eisen dat de beheerders van het geld voor hun toekomstige pensioen kiezen voor sustainabilitypraktijken. De achterliggende redenen die mensen hebben om eisen te stellen over specifieke ESG-kwesties, lopen sterk uiteen, afhankelijk van hun beroepsgroep.

Mensen willen invloed hebben
"Mensen willen weten wat er met hun geld wordt gedaan", zegt Hans Rademaker, Chief Investment Officer van Robeco. "Ze willen zelf meer de touwtjes in handen hebben en invloed hebben, op voorwaarde dat ze uiteindelijk hun rendement optimaliseren. Pensioenfondsen en andere institutionele beleggers moeten aan deze vereisten voldoen."

De 'bottom-up'-eisen verschillen doorgaans per vakgebied. In veel gevallen gaat het hierbij om het uitsluiten van beleggingen die onacceptabel zijn voor de betreffende groep werknemers. In andere gevallen krijgen pensioenfondsleden meer interesse in algemenere ESG-principes, zoals de rechten van werknemers of religieuze zaken.

‘Mensen willen weten wat er met hun geld wordt gedaan’

Zo heeft journalistieke vrijheid de hoogste prioriteit voor leden van het Nederlandse pensioenfonds PNO Media. "Vanwege de beperkte persvrijheid in China willen we niet beleggen in Chinese staatsobligaties", zegt Jeroen van der Put, CEO van Media Pensioen Diensten, de administrateur van het pensioenfonds.

Het fonds heeft dan weer geen moeite met beleggen in tabaksbedrijven, alleen al omdat veel van zijn leden zelf roken. Het pensioenfonds Zorg & Welzijn voor werknemers in de gezondheidszorg sluit fabrikanten van sigaretten daarentegen juist wel uit, evenals andere producenten van ongezonde producten.

Volgens Anders Thorendal, Chief Investment Officer van het pensioenfonds van de Kerk van Zweden, hebben zijn leden – waaronder kerkpersoneel en lekenpersoneel – meer interesse gekregen in maatschappelijk verantwoord beleggen.

Verschuiving van een negatieve naar een positieve benadering
"Deze ontwikkeling is al enige tijd gaande. Eerst was er een negatieve benadering - waarbij screening werd gebruikt voor het uitsluiten van bijvoorbeeld vervuilers, wapenfabrikanten of bedrijven betrokken bij kinderarbeid", zegt hij.

"Maar deze is nu veranderd in een positievere benadering, namelijk beleggen in de beste bedrijven, bijvoorbeeld door ESG-scores te gebruiken. Er is een groeiend besef dat het hebben van een duurzaamheidsaanpak ook vanuit financieel oogpunt zinvol is, omdat deze beleggingen beter presteren."

‘De 'bottom-up'-eisen verschillen doorgaans per vakgebied’

Hij legt uit dat de klimaatverandering in veel opzichten belangrijk is voor de Kerk van Zweden. "Dat beïnvloedt ook onze beleggingen. Vanuit een negatieve screeningbenadering is het tegenwoordig vooral belangrijk om de grote producenten van fossiele brandstoffen, de olie- en kolenproducenten, te vermijden.”

Volgens Thorendal willen particuliere beleggers er vooral zeker van zijn dat de beleggingen ethisch verantwoord zijn. "Maar ze zien nog niet helemaal in dat een duurzaamheidsbenadering ook een manier kan zijn om een beter beleggingsrendement te behalen, zoals institutionele beleggers beginnen te beseffen."  

Niet langer vinkjes zetten
Vanuit het perspectief van vermogenbeheerders is de druk van pensioenfondsen om meer duurzaamheid op te nemen in het proces, terug te zien in de Requests for Proposals (RfP's). Een analyse van het Britse Aviva Investors toonde aan, dat 89% van hun RfP's vragen bevatte over ESG-kwesties, en dat fondsen gemiddeld 6,5 vragen stelden per verzoek.

“We zien geen RfP's meer zonder vragen over ESG”, zegt Edith Siermann, Robeco’s Chief Investment Officer voor vastrentende waarden. “Beleggers hebben het gevoel dat ze de hele kwestie van sustainability investing aan de orde moeten stellen. Het gaat niet meer om een paar mannen die vinkjes zetten in een backoffice. Er wordt nu veel meer moeite voor gedaan en dat zal waarschijnlijk ook zo doorgaan.”

Toch is de druk van deelnemers om sustainability op te nemen in het beleggingsproces geen wereldwijd fenomeen. In een recente Workplace Pensions Survey, uitgevoerd door de Britse National Association of Pension Funds, gaf 42% van de ondervraagden aan dat ze zouden beleggen in een fonds waar sustainabilityfactoren een dominante rol spelen. Maar 11% gaf aan van niet en 48% had geen mening.

Dit betekent dat er nog een lange weg te gaan is voordat dit een algemeen erkend principe is. Toch beweegt de trend vergeleken met tien jaar geleden duidelijk in de richting van meer bewustzijn en meer druk voor duurzaam beleggen.

Lees de laatste editie van Advance Magazine (Engelstalig)

Deel deze pagina: