By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Transparantie is essentieel voor een duurzame soja-toeleveringsketen

13-03-2013 | Visie | Daniëlle Essink, Jürgen Siemer Dankzij zijn veelzijdigheid en de verbetering van landbouwpraktijken, heeft de populariteit van soja heeft zich over de wereld verspreid. Volgens Jürgen Siemer en Danielle Essink is meer transparantie nodig om enkele misverstanden over de industrie uit de weg te ruimen.

Vlees van dieren die zijn gevoed met soja, specerijen, vlees- en zuivelvervangers: onze supermarkten liggen vol met producten die zijn gemaakt van de bescheiden peulvrucht die we kennen als de sojaboon. Door dit wijdverbreide gebruik is de vraag naar soja groot. Om hieraan te kunnen voldoen heeft de soja-industrie zich gewend tot landbouwpraktijken waar sommige consumenten en marktpartijen hun twijfels over hebben.

Hierdoor heeft de wonderboon de reputatie gekregen van een probleemkind. Berichten uit de media, met name die over de landbouw in Latijns-Amerika, associëren de sojaboon met ontbossing, verlies van biodiversiteit, uitputting van de grondwatervoorraad, uitstoot van broeikasgassen en een scala aan andere problemen.

Publiek wantrouwen jegens nieuwe technologieën gebaseerd op misverstanden
Maar deze reputatie is niet geheel gerechtvaardigd. Volgens Jürgen Siemer, Senior Analyst op het gebied van voedselproducenten en landbouwbedrijven voor de beleggingsstrategieën van RobecoSAM, komt de kritiek grotendeels voort uit misverstanden over de betreffende technologie.

03 Transparantie is essentieel voor een duurzame soja-toeleveringsketen | IMAGE
De risico's zijn niet afkomstig van de plant zelf of het telen ervan. "De problemen hebben te maken met de toename van commerciële landbouw in minder ontwikkelde, minder gereguleerde gebieden," zegt hij.

Om in deze nieuwe gebieden sojabonen te telen, hebben boeren gekozen voor genetisch gemanipuleerde zaadsoorten, grootschalige landbouwmachines en het gebruik van chemisch kunstmest en chemicaliën voor gewasbescherming. Dergelijke methoden hebben een belangrijke rol gespeeld in het succes van de sojaboon. Maar het blijft de vraag of ze op de lange termijn duurzaam blijven.

De belangrijkste zorg is volgens Siemer de ontwikkeling van een soja-monocultuur. Deze vormt een risico voor duurzame groei. Maar hij is ervan overtuigd dat initiatieven uit de sector op deze uitdaging zullen inspelen.

Voorlopig heeft hij echter een voorkeur voor bedrijven in de soja-waardeketen die hun activiteiten gespreid hebben, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe soorten sojazaad, die beter zijn aangepast aan specifieke klimaten, of door meer gebruik van gewasrotatie.

Siemer noemt nog een tweede belangrijk kenmerk. "Als beleggers richten we ons op producenten die volgens ons het meest transparant zijn," verklaart hij. "Producenten moeten transparanter zijn over hun praktijken om de misvattingen rondom soja uit de weg te ruimen."

Transparantie van groot belang bij het toepassen van strategieën
Transparantie is ook een belangrijke zaak voor Danielle Essink, Senior Engagement Specialist bij RobecoSAM. Milieugerelateerde en maatschappelijke aspecten leveren reputatierisico's, operationele risico's en juridische risico's op voor bedrijven in de soja-waardeketen. Daarom is Essink dialogen aangegaan met bedrijven in de sector op basis van een analyse van hoe zij met deze risico's omgaan.

Sommige bedrijven geven weinig aanwijzingen dat ze strategieën toepassen die de problemen in het sojasegment aanpakken. Maar volgens Essink is het probleem vaak niet dat bedrijven niets doen, maar dat ze niet transparant zijn. "Met onze dialogen met willen we bedrijven laten zien in hoeverre het actieve beheer van de sociale en milieugerelateerde risico's in hun toeleveringsketens effectief wordt gecommuniceerd.

Ze voegt toe dat bedrijven mogelijk duurzame praktijken toepassen zonder lid te worden van organisaties als de Round Table on Responsible Soy. "Een meer algemeen beleid met betrekking tot arbeidsrechten over de gehele toeleveringsketen kan een oplossing zijn voor sommige sociale risico's die zijn verbonden aan de sojaproductie," zegt ze.

Essink concludeert dat elke deelnemer in de sojamarkt zijn eigen partners moet aanmoedigen om transparant te zijn over hun risicobeheer. "Dan kan de soja-toeleveringsketen aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar lucratieve, duurzame inkomstenstromen," zegt ze.
Deel deze pagina:

Auteur

Daniëlle Essink
Senior engagement specialist