By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

KPN luistert naar zijn aandeelhouders

11-09-2012 | Visie | Carola van Lamoen

KPN heeft toegestemd om een wijziging terug te draaien die inging tegen de belangen van minderheidsaandeelhouders.

Tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van KPN op 11 september is besloten om een wijziging in de statuten van het bedrijf terug te draaien. Deze wijziging ging namelijk in tegen de belangen van minderheidsaandeelhouders. Robeco stemde vóór deze beslissing van KPN.

Het artikel dat nu is verworpen, betrof het recht om agendapunten in te dienen voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Tijdens de AVA van 11 april 2012 was dit nog goedgekeurd door de aandeelhouders van de Nederlandse telecomprovider.

Maar volgens Carola van Lamoen, Senior Engagement Specialist bij Robeco, kwam die wijziging alleen tot stand doordat de aandeelhouders instemden met een gecombineerd voorstel voor wijzigingen in de statuten van het bedrijf. Robeco stemde toen tegen dat voorstel.

“Aandeelhouders kunnen zo gemakkelijker agendapunten inbrengen voor een AVA”

Waarom? "Wij waren het niet eens met enkele voorgestelde wijzigingen," zegt Van Lamoen. "Bovendien vonden we de veranderingen te belangrijk om gecombineerd door te voeren."

De belangrijkste verandering was een wijziging van de drempel voor het indienen van een aandeelhoudersverzoek. De vorige drempel, een bezit van EUR 50 miljoen aan aandelen KPN, werd gewijzigd in 1% van het uitstaande kapitaal. Op dit moment vertegenwoordigt EUR 50 miljoen slechts 0,5% van het kapitaal.

Door deze verslechtering kwam Eumedion in actie. Deze onafhankelijke Nederlandse stichting - waar Robeco in deelneemt - vertegenwoordigt de belangen van institutionele beleggers op het gebied van governance en duurzaamheid. Zij heeft KPN duidelijk gemaakt dat de oude drempel zou moeten worden hersteld. Als gevolg hiervan heeft het bedrijf het artikel opnieuw aan de aandeelhouders voorgelegd.

De aandeelhouders gingen akkoord met het herstellen van de vorige drempel voor het indienen van een aandeelhoudersverzoek. "Aandeelhouders kunnen zo gemakkelijker agendapunten inbrengen voor een AVA", concludeert Van Lamoen.

Deel deze pagina: