By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Instititionele beleggers kunnen toekomst van kapitalisme vormgeven

05-10-2012 | Visie | Erik Breen
De afgelopen tien jaar zijn de inspanningen van institutionele beleggers op het gebied van duurzaamheid duidelijk toegenomen. Zo hebben ruim 1.000 beleggers het UN PRI-initiatief ondertekend. Maar gaat dit snel genoeg? Het bedrijfsleven loopt ongeveer tien jaar voor. Beleggers die de snelle veranderingen niet kunnen bijbenen, zullen achterop raken. Erik Breen, hoofd Verantwoord Beleggen bij Robeco, en Daniel Wild, hoofd SAM Research, delen hun visie.

Rond 6000 v.C. was een kameel het snelste vervoermiddel met een snelheid van ongeveer 13 kilometer per uur. Vandaag de dag kunnen we ons per vliegtuig verplaatsen met een snelheid van ruim 800 kilometer per uur. En de wereld om ons heen verandert net zo snel. Landen, bedrijven en institutionele beleggers zullen achterop raken als ze zich niet kunnen aanpassen aan deze wereld waarin veranderingen in een steeds sneller tempo plaatsvinden. Als gevolg van snelle veranderingen wordt de toekomst steeds minder voorspelbaar. Door veranderingen te ontkennen of zich ertegen te verzetten, kunnen bedrijven en zelfs hele sectoren schade oplopen. Ook institutionele beleggers worden beïnvloed door deze megatrend. Dit geldt met name voor pensioenfondsen met een beleggingshorizon van vele jaren of zelfs decennia, die door de lange looptijd van hun verplichtingen gericht zijn op de lange termijn. 

Wereldwijd wordt er steeds meer informatie verspreid, gedeeld en verkregen, en de inhoud ervan wordt steeds rijker. Vanaf het eerste jaar na Christus duurde het vijftien eeuwen om de totale wereldwijde kennis te verdubbelen. Slechts tweeënhalve eeuw later was deze weer verdubbeld. Tegenwoordig is deze verdubbelingssnelheid één tot twee jaar. Uiteraard is niet alle informatie even belangrijk. Toch is het nu al een enorme klus om onderscheid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke informatie voor institutionele beleggers. De fiduciaire plicht van pensioenfondsen houdt in dat zij een grote verantwoordelijkheid dragen om te bepalen welke informatie belangrijk is en welke niet. 

De globalisering leidt tot een verschuiving van de machtsposities tussen bedrijven, landen en consumentengroepen. Hierdoor raken we wereldwijd meer dan ooit met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar. Dit heeft een generatie lang geleid tot aanhoudende economische groei en tegelijkertijd heeft het de wereld kleiner gemaakt en veranderd. Nieuwe spelers zoals consumentengroepen, NGO's en grote multinationals hebben een sterke invloed op de concurrentieomgeving, de meningvorming en verschuivingen in perceptie en gedrag, zoals is te zien bij de Facebook-community, die bestaat uit meer dan 950 miljoen gebruikers, waarvan de helft dagelijks. 

Het feit dat de draagkracht van de aarde in een toenemend tempo wordt overschreden is zonder twijfel belangrijk voor bedrijven, landen, beleggers en consumenten. Klimaatverandering, vervuiling en schaarste van hulpbronnen worden mede veroorzaakt doordat we de draagkracht van de aarde overschrijden. McKinsey en IFC onderzochten de wereldwijde beschikbaarheid van water voorspelden een tekort aan aanbod van 40% tot 2030, uitgaande van 'business as usual'. Als het aanbod niet kan voldoen aan de vraag, leidt dit tot extreme volatiliteit en een aanhoudende stijging van de prijzen van energie, voedsel, water en grondstoffen. 

Veranderingen in de bevolkingssamenstelling en het consumentengedrag vormen een vijfde trend. Een verandering van de consumentensamenstelling heeft invloed op de uitgaven. Meer volwassen klanten hebben namelijk een groter besteedbaar inkomen. Tegelijkertijd nemen de verwachtingen van consumenten toe terwijl hun smaak en voorkeuren in een razend tempo veranderen. Zo hebben veranderende gewoonten van de groeiende Chinese middenklasse ertoe geleid dat de verkoop van babyvoeding de afgelopen periode jaarlijks 28% is gegroeid en dat de vleesconsumptie per hoofd jaarlijks 3,7% is toegenomen. 

Bedrijven lopen voor op institutionele beleggers
Vooraanstaande multinationals hebben erkend dat duurzaamheid een belangrijke succesfactor is voor de strategie en de reputatie van hun ondernemingen. Verantwoord ondernemen staat nu op de agenda van het hoogste management. In de MIT Sloan Management Review (winter 2012) geven de resultaten van een poll onder 3000 topmanagers aan, dat duurzaamheid bij 70% van de bedrijven op de agenda staat van het hoogste management. Tien jaar geleden was dat nog maar 20%. Tegelijkertijd zien we sinds 1999 een voortdurend groeiende participatiegraad in de SAM Corporate Sustainability Assessments. En met een goede reden: in wetenschappelijk onderzoek is herhaaldelijk beschreven dat de financiële prestaties van een bedrijf, waaronder zijn aandeelhouderswaarde, een positieve correlatie hebben met hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Zo toont SAM's onderzoek "Alpha uit duurzaamheid" (2011) aan, dat een portefeuille met bedrijven die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid beter presteert dan een portefeuille met bedrijven die achterblijven. Het duurzaamheidssignaal was met name sterk in volatiele markten zoals die van 2008.  Deze bevindingen werden bevestigd door een onderzoek uit 2011 van de Harvard Business School. Vooral in onrustige financiële tijden hebben bedrijven veel belang bij de invoering van een duurzaamheidsbeleid, omdat dit leidt tot concurrentievoordeel en langetermijnwaarde voor belanghebbenden. 

Institutionele beleggers zullen meer werk gaan maken van duurzaamheid
Institutionele beleggers bevinden zich in de unieke positie dat zij het huidige ‘tegenwind’-kapitalisme kunnen veranderen. In een vorm die duurzamer is en welvaart creëert voor huidige en toekomstige gepensioneerden, die minder geneigd is om financiële bubbels en crises te genereren zoals we die de afgelopen 10 jaar hebben gezien en die in de ogen van de sceptische publieke opinie een groter bestaansrecht heeft. Institutionele beleggers, met name pensioenfondsen, bevinden zich in de juiste positie om vorm te geven aan de toekomst van het kapitalisme, omdat het hun fiduciaire plicht is om over de generaties heen te beleggen, zonder dat sociaal-economische en natuurlijke bronnen worden uitgeput. 

Door tijd en energie te steken in ESG (environmental, social & governance)-factoren en de transparantie te vergroten en te focussen op langetermijnwaardecreatie kan eraan worden bijgedragen het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. De toekomstige leiders in de financiële instellingen zullen worden gekenmerkt door expertise, innoverend vermogen en leiderschap op het gebied van duurzaamheid. 

Deel deze pagina: