By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Het draait om innovatie bij F&A

01-10-2012 | Visie | Jürgen Siemer

Beleggen in landbouw draait om het financieren van innovaties, om in te spelen op de sterk gestegen vraag naar voedsel, aldus Jürgen Siemer.

Speculatieve beleggingen in food & agri, oftewel F&A, staan weer helemaal in de spotlights nu de media berichtten dat de Britse bank Barclays in 2010 en 2011 meer dan GBP 500 miljoen had verdiend op posities in grondstofvoorraden. Speculatieve beleggers dragen hiermee bij aan de wereldwijde honger, doordat hun gespeculeer voedsel in arme landen duurder maakt. Het is dan ook niet gek dat er een breed wantrouwen bestaat tegen financiële producten gerelateerd aan landbouw.

Kind met het badwater
Hoewel dit wantrouwen terecht is, is het jammer dat beleggers zich sceptisch opstellen ten opzichte van het gehele F&A-universum. Vooral omdat de landbouwsector enorme uitdagingen kent die gedegen oplossingen nodig hebben. “Dit creëert nieuwe beleggingsmogelijkheden voor beleggers—en die beleggingen hebben niets te maken met speculatie,” vertelt Jürgen Siemer, Senior Analyst bij SAM.

Wat houden deze uitdagingen in? De wereldwijde bevolkingsgroei en de gestegen eiwit-inname zorgen voor een sterke groei van de vraag naar voedsel en veevoer. Tegelijkertijd zet het gestegen gebruik van biobrandstoffen de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond onder druk en er is een beperkte voorraad goede landbouwgrond. Het gevolg is een toenemende voedselschaarste, wat leidt tot hoge prijzen..

Stijgende vraag naar voedsel & dalende hoeveelheid landbouwgrond per hoofd van de bevolking, 1960-2015 
10 sam-study-agribusiness-figure-4.jpg 
Bron: WRI, Aquila, Robeco

Dit scenario klinkt deprimerend, maar zorgt tegelijkertijd ook voor vindingrijkheid: want hoe nijpender een probleem, hoe meer mensen gaan investeren in nieuwe, verbeterde en efficiëntere producten en processen.

Beleggen in aanbieders van langetermijnoplossingen
Daarmee komen de beleggers in beeld. Siemer: “Beleggen in landbouw gaat over kapitaal verstrekken aan die ondernemingen die bijdragen aan de oplossing van deze problemen, of het verkleinen ervan.”
De grote kloof tussen de vraag en de huidige productie van voedsel moet met name worden overbrugd door een grotere productiviteit en een efficiëntere verwerking, opslag en distributie. En zijn volgens Siemer dan ook over de gehele F&A-keten innovaties —en investeringen— nodig .

Bijvoorbeeld innovatie van grondstoffen voor de landbouw -zoals zaden-, van nieuwe landbouwmachines of irrigatietechnologie. Maar bijvoorbeeld ook van maatregelen tegen verspilling tijdens de oogst, verwerking en distributie.

Geen enkel bezwaar
Dit soort beleggingen levert een positief resultaat op en kan geen enkel bezwaar vormen. “Door een optimale kapitaalverdeling te stimuleren, draagt dit soort beleggingen bij aan efficiëntere productieprocessen en daarmee aan een verbeterde distributie van en toegang tot voedsel. Ook in de armere regio's van de wereld,” aldus Siemer.

Voor meer informatie over duurzaam beleggen in F&A, klik hier voor het recente research paper "Harvesting Opportunities for a Sustainable Food Supply" (Engels) van SAM.
Deel deze pagina: