By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Het BP-Dilemma

10-08-2010 | Visie | Sylvia van Waveren
De BP-olieramp benadrukt het belang van de afweging tussen verantwoord beleggen en rendementen, schrijft Sylvia van Waveren, Senior Engagement Specialist bij Robeco. Volgens haar kan engagement, met andere woorden het aangaan van een dialoog, een oplossing bieden.

De recente ontwikkelingen bij BP zijn een trieste illustratie van hoe de milieu-impact van de activiteiten van een bedrijf het voortbestaan van dat bedrijf in gevaar kan brengen. Het is een casestudy voor de integratie van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ook wel aangeduid met de Engelse afkorting ‘ESG’) in het beslisproces voor beleggingen.

In de nasleep van de Deepwater Horizon olieramp, waarbij elf mensen omkwamen en waardoor miljoenen vaten olie uit het BP Macondoveld de Golf van Mexico instroomden, was de koers van het aandeel BP op een gegeven moment met meer dan 50% gekelderd.

In de weken na de explosie, en naarmate de omvang van de milieuschade duidelijker werd, hebben de managers van Robeco-fondsen BP-aandelen verkocht en werd het gewicht van het bedrijf in de kwantitatieve aandelenportefeuilles verlaagd naar neutraal. Het oliebedrijf werd verwijderd uit de Dow Jones Sustainability Index, wat betekende dat BP ook werd verwijderd uit de SAM-fondsen. (SAM is een dochteronderneming van Robeco die gespecialiseerd is in duurzaam beleggen.)

Deze wijzigingen waren het gevolg van sterk toenemende risico's met betrekking tot milieuaansprakelijkheid, onbekende juridische en financiële gevolgen, de ernstige reputatieschade voor BP en de mogelijke impact op het vermogen van het bedrijf om in de toekomst actief te blijven.

Is het neerwaarts risico ingeprijsd in de koers van het aandeel BP?
Maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Vanaf half juli begon de koers van het aandeel BP weer langzaam te stijgen. De stijging geeft aan dat volgens sommige beleggers de koers van BP te laag is geworden en dat het neerwaartse risico inmiddels voldoende is ingeprijsd. De stijging van het aandeel liep iets vooruit op het eerste positieve nieuws over het afdekken van de belangrijkste bron van het lek.

En hier ligt het dilemma. Welke houding moet een verantwoord belegger aannemen ten opzichte van dit wereldwijde energiebedrijf waarvan de aandelen tegen een historisch lage koers worden verkocht en dat bovendien is opgenomen in de meeste wereldwijde aandelenindices. Waar ligt de balans tussen het opwaartse koerspotentieel voor BP en de bredere maatschappelijke doelstellingen zoals opgenomen in de Principes voor Verantwoord Beleggen van de VN?  

De dialoog aangaan om veranderingen te bereiken 
De weg vooruit ligt volgens mij in het aangaan van een dialoog: actief gebruik maken van je rechten als belegger om te bereiken dat bedrijven hun gedrag veranderen. Zoals altijd is het doel om op de lange termijn de waarde voor aandeelhouders en andere belanghebbenden te vergroten.

Binnen Robeco is het Responsible Investing team al in dialoog met verschillende oliebedrijven, waaronder BP, over de ontwikkeling van olievelden in landen met een controversieel regime, winning van olie uit oliezanden en het gebruik van water.

We gebruiken een pragmatische aanpak waarbij we erkennen dat risico intrinsiek verbonden is met beleggen en rendementen. De dialogen leveren meer informatie op voor de beleggingscase, zoals een beter inzicht in risicobeheer en het toezicht op risico's. Ook zijn we door de dialogen in staat het beslisproces te beïnvloeden met het oog op toekomstige risico's. 
  
Op dit moment denken wij dat het nog te vroeg is om met BP in dialoog te gaan over de explosie van het Deepwater Horizon-platform. De eerste prioriteit van het bedrijf is nu om het olielek te stoppen en een oplossing te vinden voor de gevolgen.

Voorlopig houden we de reacties van de beleggingswereld goed in de gaten en houden we contact met andere groepen aandeelhouders waarmee we vaker samenwerken. Waarschijnlijk zal er een dialoog worden opgezet met BP en andere olie- en gasbedrijven die betrokken zijn bij diepwaterboringen. Vanzelfsprekend zullen wij deelnemen aan gezamenlijke initiatieven met betrekking tot dit thema, en zoals altijd zullen we dan een actieve rol spelen.

Betere beoordeling van duurzaamheid is noodzakelijk 
Maar er zijn ook andere partijen die aan het werk moeten. Voor de ramp stond BP al bekend als een bedrijf dat risico’s neemt. In het verleden heeft het bedrijf veiligheidsregels overtreden, risico’s werden slecht beheerd en er zijn fatale ongelukken geweest. Toch werd BP beoordeeld als een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid in de oile- & gassector en hadden fondsen die beleggen in duurzame aandelen, waaronder Robeco DuurzaamAandelen, het bedrijf in hun portefeuilles. 

Het is nu wel duidelijk geworden dat de leveranciers van data over duurzaamheid verbeteringen moeten doorvoeren. Maar ook de eindgebruikers van de gegevens moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten de kwaliteit van de duurzaamheidsgegevens beoordelen en actiever gebruik maken van hun eigen inzicht in de duurzaamheid van een bedrijf. 

Macondo zorgt voor verandering 
Als er iets positief is aan de recente gebeurtenissen, dan is het dat beleggen zal veranderen door de Macondo-ramp. Er zal beter gelet moeten worden op hoe niet-financiële kwesties de toekomstige performance van een bedrijf kunnen beïnvloeden. BP heeft bewezen dat niet-tastbare zaken net zo belangrijk kunnen zijn voor een succesvolle belegging als de financiële analyse van een bedrijf. Voorbeelden van niet-tastbare zaken zijn de cultuur van een bedrijf, de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor het milieu en de maatschappij, of de manier waarop een bedrijf wordt bestuurd.

Bestuurders en aandeelhouders moeten dezelfde belangen nastreven
Maar dat is nog niet alles. Als niet-financiële zaken ook belangrijk worden, moet het belang van niet-tastbare zaken ook worden verwerkt in de beloningen voor het management.

Namens tien institutionele beleggers heeft Robeco onlangs een succes geboekt op dit terrein. Na dialogen met Shell kondigde het bedrijf aan dat vooruitgang op het gebied van duurzaamheid onderdeel zou worden van de doelstellingen van het management en van de beloningsstructuur.

BP heeft de wereld wakker geschud
Het gebruik van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur in de beleggingsbeslissing, actief gebruik maken van stemrecht en het aangaan van dialogen zijn allemaal onderdelen van de VN Principes voor Verantwoord Beleggen. Robeco is een van de 750 ondertekenaars (waaronder 400 andere vermogensbeheerders, alsmede pensioenfondsen en professionele dienstverleners). Samen vertegenwoordigen zij een beheerd vermogen van USD 20 biljoen. 
  
De VN Principes bestaan pas sinds 2006, en duurzaam beleggen staat duidelijk nog in de kinderschoenen. De Macondo-ramp heeft aangetoond dat we nog een lange weg te gaan hebben. De ramp met het olieplatform van BP heeft de wereld wakker geschud en (verantwoorde) beleggers kunnen dit signaal niet negeren. 

Belangrijke informatie 
Dit artikel is niet bedoeld als aanbeveling om bepaalde effecten of beleggingsproducten te kopen of te verkopen.   Sylvia van Waveren heeft zelf geen posities in de aandelen die genoemd worden in dit artikel, maar zij belegt wel in Robeco-fondsen.

Deel deze pagina: