By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

12-07-2012 | Research
Duurzame beleggers gedragen zich socialer dan gewone beleggers. Zo blijkt uit het promotie-onderzoek van Paul Smeets van de Universiteit van Maastricht, dat hij in samenwerking met ASN Bank, Triodos Bank en Robeco verrichtte. Smeets is hier op 15 juni op gepromoveerd. Vier vragen aan de onderzoeker.

Waar gaat uw proefschrift over? Kunt u inderdaad concluderen dat duurzame beleggers sociale personen zijn? 
“Mijn proefschrift draait om de vraag of duurzame beleggers socialer zijn dan gewone beleggers. Ik heb hiervoor onderzoek gedaan op basis van transactiegegevens en een experiment met 3000 beleggende klanten van Robeco. De uitkomst was zoals ik had verwacht: duurzame beleggers vertonen inderdaad socialer gedrag dan ‘gewone’ beleggers. Met socialer bedoel ik dat duurzame beleggers over het algemeen meer geven aan goede doelen, vaker aan vrijwilligerswerk doen en vaker geregistreerd staan als orgaandonor.” 
  
In een van uw experimenten hebben beleggers belangeloos geld weggegeven aan iemand die ze niet kennen. Dat verbaast me. 
“Ja, dat verbaast mij ook. Dit gebeurde bij het volgende experiment. Twee anonieme particuliere beleggers kregen elk € 50. De deelnemer mocht dit bedrag houden óf weggeven, met de wetenschap dat het bedrag werd verdrievoudigd wanneer het werd weggegeven aan de andere deelnemer. De andere deelnemer kreeg dan € 150 boven op de € 50 die hij al had. Vervolgens kwam vraag twee. De deelnemer mocht de 200 euro houden, óf delen met de anonieme donateur. Die uitkomst was verrassend: maar liefst 90% van de deelnemers gaf een deel van het geld weer terug. Een heel groot gedeelte van de deelnemers deelde het geld zelfs eerlijk door tweeën. Dit gebeurde geheel belangeloos.” 
  
Zijn alle duurzame beleggers even sociaal? 
“Nee, er zit verschil tussen twee types duurzame beleggers. Het ene type belegt duurzaam vanuit een maatschappelijk perspectief, het andere vanwege het belastingvoordeel dat duurzaam beleggen met zich mee kan brengen. Wat opviel is dat het eerste type in het experiment vaker geld heeft weggegeven dan het tweede type.”  
  
Wat viel u verder op tijdens uw onderzoek? 
“Beleggers hebben een negatief imago. Als ik de media moet geloven, zijn beleggers alleen uit op winstbejag. Tot mijn verbazing bleek dat niet het geval te zijn. Een groep waarvan 90% in dit onderzoek belangeloos het gegeven geld aan iemand anders geeft, getuigt in mijn beleving niet van asociaal gedrag. Daarbij heb ik dit onderzoek gehouden onder 3000 beleggers, waarmee het een groot onderzoek is. Het is dus niet zo dat het resultaat op toeval berust.”

Deel deze pagina: