By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Duurzaamheid & staatsobligaties

07-02-2012 | Visie | Raymond Verstraelen
Raymond Verstraelen, senior portefeuillemanager van het Robeco Rates-team, legt uit hoe de opname van duurzaamheidsfactoren in het beleggingsbeslisproces kan helpen om veilig door de eurocrisis te navigeren.

De integratie van factoren op het gebied van maatschappij, milieu en ondernemingsbestuur in het beleggingsbeslisproces lijkt momenteel een echte hype. Deze duurzaamheidsfactoren worden ook wel aangeduid met de Engelse afkorting 'ESG' wat staat voor environmental, social and governance. De opwinding over dergelijke mode-onderwerpen verdwijnt vaak weer net zo snel als ze ontstond. Maar volgens Raymond Verstraelen is ‘ESG’ meer dan een bevlieging. Ook is het meer dan een leuke, maar onbelangrijke toevoeging. Bij Robeco is de aandacht voor ESG een centraal onderdeel geworden van de beleggingsbenadering. 

Het Rates-team maakt inmiddels al vier jaar duurzaamheidsanalyses voor de vastrentende beleggingen. ESG-factoren zijn zelfs volledig opgenomen in het allocatieproces voor staatsobligaties, naast twee andere, meer traditionele factoren zoals de economische cyclus en de houdbaarheid van de schuldposities (zie grafiek 1). 

Grafiek 1: ESG is een van de drie belangrijkste bouwstenen in het landenallocatiemodel
07 Duurzaamheid & staatsobligaties | Graph 1

Bron: Robeco

ESG-factoren hebben zo'n belangrijke rol gekregen omdat deze factoren een beter inzicht geven in de dynamiek van staatsschulden dan andere soorten onderzoek. 

“ESG gaat verder waar de traditionele analyse ophoudt,” legt Verstraelen uit. “Een ESG-analyse werpt meer licht op de manier waarop een land wordt geleid. Een groot voordeel van landenanalyse op basis van ESG-factoren is dat je hiermee mogelijke problemen voor een land al in een vroeg stadium kunt aanwijzen.” 

De input voor ESG moet betrouwbaar en consistent zijn 
Maar hoe werkt dit ESG-onderzoek nu in de dagelijkse praktijk? Voor het Rates-team is het belangrijk dat hun ESG-analyses relevant zijn voor de obligatiemarkten. Op basis van dit vereiste, bestaat hun uiteindelijke ESG-profiel uit een combinatie van discretionair, eigen onderzoek en een zorgvuldige analyse van door externe leveranciers geleverde informatie. 

Verstraelen merkt op dat deze analyse belangrijk is om er zeker van te zijn dat de externe informatie betrouwbaar, consistent en geschikt is. Het eigen onderzoek richt zich op onderwerpen die onvoldoende worden belicht door de externe informatieleveranciers. 

Een voorbeeld van een dergelijk onderwerp is de vergrijzing van de bevolking. Wat doet de regering van een land om in te spelen op de toekomstige kosten van de vergrijzing? Welke maatregelen neemt een land om te zorgen voor stabiele financiën? 

Een ander voorbeeld is energie, denk hierbij aan het energiegebruik van een land, afhankelijkheid van energiebronnen en efficiënt energiegebruik. Politiek risico is ook een factor die aan bod komt in een ESG-analyse. “Informatie over sociale samenhang, het functioneren van de overheid en politiek risico helpt om inzicht te krijgen in mogelijke risico's en kansen, " zegt Verstraelen. 

Als laatste stap wordt het ESG-profiel opgenomen in het beleggingsbeslisproces. Zoals het geval is met de meeste variabelen, varieert het belang van ESG-factoren bij het voorspellen van toekomstige marktbewegingen. Daarom ligt het gewicht van ESG-factoren in individuele beleggingsbeslissingen niet vast. Het hangt af van het oordeel van het team. 

 

"Onze ESG-analyse gaf ons een voorsprong bij het herkennen van factoren die uiteindelijk zouden bijdragen aan de rating-verlaging voor Frankrijk" Raymond Verstraelen, senior portefeuillemanager

 


Belangrijk kompas om door de eurocrisis te navigeren 
We hebben nu gekeken naar de onderdelen van ESG-integratie, nu zullen we bespreken hoe het onderzoek invloed heeft op ons beleggingsbeslisproces. 
Verstraelen legt uit dat de ESG-analyse een belangrijk kompas is geweest om door de woelige wateren van de eurocrisis te navigeren. “Dankzij de ESG-analyse konden we al in een vroeg stadium van de eurocrisis een beter onderscheid maken tussen de verschillende landen. We konden politieke beloftes voor groei en bezuinigingen bekijken vanuit een andere invalshoek, waardoor we de haalbaarheid van deze beloftes beter konden inschatten,” zegt hij. 
ESG-factoren gaven zo al een vroeg waarschuwingssignaal waardoor het team zijn landenallocatie voor de eurozone kon aanpassen. “Er is een directe link tussen onze analyses en onze beleggingsbeslissingen,” zegt Verstraelen. 

Griekenland en Portugal hebben de slechtste ESG-score 
Maar wat onthulde ESG-onderzoek dan over de eurozone? In grafiek 2 is te zien dat Finland en Nederland de EMU-landen zijn met de beste ESG-score. Aan het andere eind van de schaal staan Griekenland, Portugal, Spanje en Italië. Het is niet toevallig dat dit ook de landen zijn waar de eurocrisis het hardst heeft toegeslagen. 


Grafiek 2: Robeco’s ESG-ranglijst voor de EMU-landen
07 Duurzaamheid & staatsobligaties | Graph 2

Bron: Robeco 
  
Laten we als voorbeeld eens kijken naar Griekenland. De ESG-analyse liet zien dat de overheidsinstellingen in Griekenland zwak scoren, zo heeft het land bijvoorbeeld geen onafhankelijk statistisch onderzoeksbureau. Verder bleek uit de analyse dat er veel corruptie is in het land en dat de wetgeving zwak is. “Het is moeilijk om een land een omslag te laten maken als dat land niet eens beschikt over basisinformatie zoals het aantal inwoners van een bepaalde regio," legt Verstraelen uit. 

ESG-factoren waarschuwden vanaf 2010 voor een verlaging van Frankrijk 
Maar de ESG-analyse bewijst niet alleen zijn waarde voor het aanwijzen van landen die mogelijk failliet gaan. De analyse helpt ook bij het maken van onderscheid tussen landen die op basis van hun identieke ratings stabiel worden geacht. 

Denk bijvoorbeeld aan Frankrijk. Tot januari had het land de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling: een triple-A-rating. Maar al ruim voor het begin van dit jaar liet de analyse van het team zien dan Frankrijk sterk achterbleef bij Nederland op het gebied van ESG-scores. 

Hier waren een aantal redenen voor. Ten eerste heeft Frankrijk hoge pensioenkosten. Er zijn pensioenhervormingen doorgedrukt, maar deze maatregelen zijn onvoldoende om het probleem echt aan te pakken. Ten tweede neemt de politieke stabiliteit af vanwege een afnemende steun van de bevolking. Ten derde heeft de relatief inflexibele Franse arbeidsmarkt de concurrentiepositie van het land verslechterd. Deze drie zaken geven aan dat het moeilijk zal zijn om de benodigde structurele hervormingen door te voeren. 

De ESG-analyse gaf hiermee een duidelijk waarschuwingssignaal. “Onze ESG-analyse gaf ons een voorsprong bij het herkennen van factoren die uiteindelijk zouden bijdragen aan de ratingverlaging voor Frankrijk,” zegt Raymond Verstraelen, senior portefeuillemanager. “In 2010 zijn wij al begonnen met de afbouw van onze posities in Frankrijk." Het Rates-team begon als een van de eerste met de analyse van landen op basis van ESG-factoren. Het team plukt hier nu de vruchten van.

Deel deze pagina: