By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Roderick Munsters: 'Duurzaam beleggen is de toekomst'

05-12-2012 | Interview | Roderick Munsters Robeco’s CEO heeft een boek gepubliceerd over duurzaam beleggen met daarin interviews met de beheerders van 12 Nederlandse pensioenfondsen. Hieronder geeft hij een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

V: Wat was je motivatie om een boek te schrijven over de zoektocht naar duurzaam rendement?
A: Het was een combinatie van grote belangstelling voor het onderwerp, beleid dat de afgelopen jaren tot beperkte vooruitgang heeft geleid en de overtuiging dat duurzaam beleggen binnen tien jaar een conditio sine qua non is. Wat me het meest opviel, was de wil van de geïnterviewden – en hun overtuiging – om voor de toekomst beleid en praktijken te ontwikkelen met betrekking tot duurzaamheid.

V: Hoe kijk je na de interviews aan tegen de huidige staat van duurzaam beleggen in Nederland?
A: Nederlandse pensioenfondsen lopen voor op het gemiddelde pensioenfonds. Het belangrijkste probleem voor veel pensioenfondsen is op dit moment hun lage dekkingsgraad, die het gevolg is van de lage rentes. Hierdoor is er nu veel aandacht voor de financiële kant van het verhaal. Dit, in combinatie met een focus van beleidsmakers en toezichthouders op de korte termijn, weerhoudt pensioenfondsen van de invoering van een langetermijnvisie – en dus een duurzame. Het is niet alleen van cruciaal belang dat duurzaam beleggen als belangrijk wordt gezien, maar ook dat onze sector hiermee snel vooruitgang boekt.

V: Hoe is de staat van duurzaam beleggen in Nederland in vergelijking tot andere landen?
A: Duurzaam beleggen staat er goed voor in Nederland, omdat het bouwt op een grote vermogensbasis en profiteert van een professionele beleggingswereld.

V: Veel geïnterviewden in het boek vertellen dat het onderzoek uit 2007 naar beleggingen in clusterbommen van het Nederlandse televisieprogramma Zembla het beginpunt was voor hun duurzame beleggingsactiviteiten. Hebben passieve beleggers ook zo'n wake-up call nodig om duurzaamheid in hun beleggingsproces te implementeren?
A: Ik betwijfel of dat zal gebeuren. Passieve beleggers willen simpelweg “de markt kopen” tegen een lage prijs. Aan de andere kant is het wel mogelijk dat het gebruik van stemrecht toeneemt. En misschien gaan passieve beleggers meer gebruik maken van benchmarks die duurzamer zijn en toch mainstream blijven.

V: Hoe kijk je aan tegen de relatie tussen fiduciaire plicht en duurzaam beleggen?
A: Bij beide gaat het om een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel bij beleggingen en om een langetermijnvisie. En met lange termijn bedoel ik meerdere generaties.

V: Moeten pensioenfondsen verplicht worden een bepaald deel van hun vermogen duurzaam te beleggen?
A: Nee. Ik vind dat de beleidsbepaling moet worden overgelaten aan trustees en deelnemers van pensioenfondsen.

V: Veel geïnterviewden in het boek benadrukken de behoefte aan overtuiging en leiderschap van de directieleden van de pensioenfondsen. Hoe kunnen zij verder bijdragen aan de implementatie van duurzaam beleggen?
A: In mijn ogen krijgen kortetermijnproblemen, zoals de dekkingsgraad, te veel aandacht. Gezien de financiële impact op deelnemers is dat begrijpelijk. Toch is het ook belangrijk om beleid aantrekkelijk en relevant te houden voor de lange termijn.

V: Wanneer verwacht je dat duurzaam beleggen mainstream wordt? Wat betekent dit voor de rendementen?
A: Vanuit een mondiaal perspectief zal het nog jaren duren voordat de lippendienst is uitgegroeid tot daadwerkelijke toepassing. Dit biedt ruime mogelijkheden om het risico-rendementsprofiel van beleggingsportefeuilles voor de lange termijn te verbeteren. Dit is ook een gelegenheid voor Nederlandse pensioenfondsen om het vertrouwen van hun deelnemers terug te winnen.

V: Wat is er nodig om duurzaam beleggen een echte stimulans te geven?
A: Een stijging van de rentes zou helpen de dekkingsgraden te verbeteren en dus de aandacht te herstellen, waardoor directieleden van pensioenfondsen meer tijd kunnen steken in duurzaam beleggen. Maar dat zal waarschijnlijk wel even duren.

V: Duurzaam beleggen is dus niet slechts een hype?
A: Nee. Duurzaam beleggen is de toekomst. Robeco zal zich hieraan blijven wijden.

Roderick Munsters’ boek, “De zoektocht naar duurzaam rendement: pensioenbestuurders in gesprek met Robeco”, is nu verkrijgbaar. Deze is aan de rechterzijde van deze pagina of via dezoektochtnaarduurzaamrendement@robeco.nl. In januari wordt de Engelse vertaling, “The search for sustainable returns: pension fund managers in conversation with Robeco”, gepubliceerd.
Deel deze pagina: