By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

De zoektocht naar duurzaam rendement

26-11-2012

Zoektocht duurzaam rendement

“Duurzaam beleggen is de afgelopen 10 jaar een onmisbare rol gaan spelen in het beleggingsbeleid van veel financiële instellingen.”

Toen de kredietcrisis zich in 2008 ontvouwde had dat negatieve consequenties voor vrijwel alle beleggingscategorieën. Rendementen van pensioenfondsen daalden in rap tempo, met in hun kielzog de dekkingsgraden. De situatie is sindsdien verbeterd, maar het herstel van de dekkingsgraden bleef vaak achter. Dat kunnen we technisch verklaren – lage rente, boven verwachting stijgende levensverwachting – maar voor veel deelnemers blijkt dat dit toch een lastig en moeilijk te begrijpen verhaal is.

DNB ziet erop toe dat pensioenfondsen er alles aan doen om weer snel uit die onderdekking te komen. In dat licht is het opmerkelijk dat de toezichthouder recent pleitte voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid voor pensioenfondsen, waarbij de focus niet puur op financieel maar ook op maatschappelijk rendement zou moeten liggen. Bij Robeco zijn we er met DNB van overtuigd dat in die ‘zoektocht naar duurzaam rendement’ ook de basis ligt voor duurzaam herstel van vertrouwen in de pensioenfondsen.

Sustainability Investing
Duurzaam beleggen is de afgelopen 10 jaar een onmisbare rol gaan spelen in het beleggingsbeleid van veel financiële instellingen. Bij Robeco spreken we tegenwoordig liever van Sustainability Investing, een samenhangend geheel van activiteiten, producten en diensten waarbij duurzaamheidsinformatie geïntegreerd wordt in traditionele financiële analyse en het beleggingsproces. Op die manier komen we tot oplossingen voor problemen van nu en morgen. Wij zijn er inmiddels van overtuigd dat verantwoord beleggen en herstel van onderdekking hand in hand kunnen gaan.

Over grenzen heen kijken
In het najaar van 2010 nodigde ik voor het eerst een aantal pensioenbestuurders uit om van gedachten te wisselen naar aanleiding van het rapport Onzekere Zekerheid van de Commissie Frijns. Een weerslag van die gesprekken is toen vastgelegd in een boek. Op basis van de vele positieve reacties heb ik besloten om een tweede serie gesprekken te arrangeren, deze keer rond het thema duurzaamheid en pensioenen. Dat heeft geleid tot 12 inspirerende ontmoetingen, waarbij niet alleen de successen, maar ook de uitdagingen in ruime mate aan bod kwamen. Het resultaat is een unieke bundeling van leerzame ervaringen van gedreven professionals die met beide benen op de grond staan, onder de titel ‘De zoektocht naar duurzaam rendement’.

Robeco wil met dit boek niet alleen een bijdrage leveren aan verdieping van inzichten op het gebied van toekomstgericht, duurzaam en verantwoord vermogensbeheer, maar over die grenzen heen kijken en verkennen hoe de ontwikkeling van het risicodenken in de samenleving op realistische wijze kan worden beïnvloed.

Nieuwsgierig geworden?
We sturen u ons nieuwe boek “De zoektocht naar duurzaam rendement” graag toe. U kunt het boek via de rechterzijde van deze pagina aanvragen.


CEO Robeco
Roderick Munsters

Deel deze pagina:

Aanvraag boek De zoektocht naar duurzaam rendement

*vereiste invoervelden